On-line kurz - MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI, KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ NA PRACOVIŠTI
Lekce 1
  Role manažera - Schopnosti, dovednosti a návyky řídícího pracovníka
 
Lekce 2
  Typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery
 
Lekce 3
  Motivace
 
Lekce 4
  Time management - Rady, tipy a návody, jak efektivně hospodařit s časem
 
Lekce 5
  Zvládání stresu - Možnosti a metody mentální hygieny pro manažery
 
Lekce 6
  Efektivní vedení týmů
 
Lekce 7
  Řízení změny v týmu i v organizaci
 
Lekce 8
  Jak si vybrat správného zaměstnance - Úspěšné metody výběru a vedení vstupního přijímacího pohovoru
 
Lekce 9
  Hodnocení a efektivní vedení hodnotícího pohovoru a kariérové plánování
 
Lekce 10
  Dospělá firemní komunikace
 
Lekce 11
  Profesionální vedení porady
 
Lekce 12
  KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI A JEJICH ŘEŠENÍ
 
Lekce 13
  INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ PODNIKŮ A TÝMŮ
 
Lekce 14
  Principy verbální komunikace
  Chyby v komunikaci
  Nonverbální komunikace
  Bariéry komunikace
  Zásady komunikace manažera
 
Lekce 15
  Faktory ovlivňující kvalitu naslouchání
  Typy naslouchání
  Aktivní naslouchání a jeho zákonitosti
  Interpretační chyby
  Zásady dobrého posluchače
 
Lekce 16
  Strategie a taktika jednání
  Proces vyjednávání
  Co je strategické a co taktické při vyjednávání
  Průběh jednání
  Odhad partnera
  Zásady vyjednávání
 
Lekce 17
  Náročné pohovory
  Obecně o pracovní pohovoru
  Postup náročného pohovoru
  Jak sdělovat kritiku
  Konkrétní situace
  Zásady vytýkání
 
Lekce 18
  Manipulace a přesvědčování
  Typologie manipulátorů
  Strategie manipulátorů
  Obrana proti manipulaci
  Psychická manipulace
  Zásadní pravidla proti manipulaci
 
Lekce 19
  Asertivita a asertivní chování
  Asertivní techniky
  Umění odmítnout a umění zvládnout kritiku
  Umění požádat druhé o laskavost
  Zásady asertivity
 
Lekce 20
  Systém a přínosy hodnocení
  Kdo hodnotí
  Hodnotící pohovor
  Řešení problémů pracovního výkonu
  Koučování
  Zásady pro hodnocení
 
Lekce 21
  Motivace
  Motivační programy
  Peněžní a nepeněžní benefity
  Péče o talenty
  Zásady motivačního systému
 
Lekce 22
  Typy obtížného chování
  Typy obtížných zaměstnanců
  Příčiny obtížného chování
  Preventivní kroky firmy
  Zvláštní případy
  Zásady práce s obtížným zaměstnancem
 
Lekce 23
  Komunikace v konfliktu a stresu
  Mobbing, Bossing
  Stránky, proces, styly a metody řešení konfliktu
  Zásady řešení konfliktů
 
Lekce 24
  Kdy a čím reprezentujete
  Jak dobře vypadat
  Jak zapůsobit na druhé
  Jak pozdravit
  Psaný projev
  Zásady profesionálního projevu
 
Lekce 25
  Příprava prezentace
  Posluchači a místo konání prezentace
  Sebeprezentace
  Organizování projevu
  Přesvědčovací projev
  Zásady dobrého manažera
 
Lekce 26
  Formy pracovních skupin a týmů
  Faktory úspěšnosti týmové práce
  Faktory ovlivňující skupinový vývoj
  Rozvoj týmů
  Týmové konflikty
  Zásady dobrého vedoucího pracovního týmu