dnes je 23.4.2024

Input:

Nonverbální komunikace

15.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nonverbální komunikace

Prostřednictvím řeči těla si lidé bez pomoci slov sdělují své společenské postavení, role, nálady, pocity, postoje. Verbální komunikací získáváme tzv. tvrdá fakta, nonverbální komunikace přináší obraz duše. Antropologie odhalila, že ze slov si odnášíme jen 7 % všech informací, 55 % získáváme z komunikace těla a 38 % z tónu hlasu.

Základní východiska:

Při nonverbální komunikaci jde o sdělování: 
Čeho Čím 
• Emocí – pocitů, nálad, afektů • výrazem obličeje 
• Zájmu o sblížení • vzdáleností, odstupem 
• Vytvoření dojmu o sobě • doteky 
• Záměrného ovlivnění postoje partnera • postoji 
• Řízení chodu vzájemného styku • gesty 
• pohledy 
• tónem řeči 
• úpravou zevnějšku 
• volbou místa při jednání 

Charakteristika nonverbálních projevů

1) Výraz obličeje – zrcadlo odrážející duševno

Navázání očního kontaktu

 • sociální pohled – do části obličeje vymezené trojúhelníkem očí a úst – naznačuje upřímný zájem o komunikované a respekt ke komunikující osobnosti,

 • business pohled – směřuje nad oči doprostřed čela – brání vlivu reakcí partnera komunikace,

 • intimní pohled – prodloužený např. do výstřihu – nevhodný ve firemní komunikaci,

 • upřený pohled – není slušný (civění); u neznámého člověka působí příjemně, když naváže letmo oční kontakt a oči odvrátí, u známého člověka je příjemné, když pohled trvá zhruba 50 % času,

 • žádný pohled – představuje ignorování, opomíjení, apatii,

 • sklopené oči k zemi nebo pohled zaměřený vedle/za partnera – malé sebevědomí nebo obrana před cizí intervencí; nevážíme si osoby, nezájem o to co říká.

Z jednotlivých částí obličeje lze identifikovat poměrně přesně různé emocionální stavy:

 • oči a víčka - štěstí, smutek, strach,

 • oblast čela a obočí – překvapení,

 • rovnoměrné rozložení – rozčilení.

Upozornění
Naslouchající pohledem na hovořícího dává najevo svůj souhlas, zájem.

Odvrácením pohledu dává najevo nezájem, výhrady, neschopnost se soustředit.

Řečník – chce-li získat souhlas, snaží se zachytit očima pohledy těch, ke kterým má hovořit. Je třeba mít uvolněné svaly v obličeji, protože pohled do nekonečna, neurčitý výraz očí, nehybný pohled, tvrdá „mrtvá“ tvář úspěch řečníkovi nepřinesou.

Užití ozdobných, tmavých, nebo zrcadlových brýlí vyvolává negativní dojmy. Může také neúmyslně prozrazovat vysoký stupeň úzkosti.

2) Vzdálenost, odstup – proxemika

Pohled na vzdálenosti lidí mezi sebou při spolupráci, jednání. Intimní prostor, distanční zóny a teritoria jsou životní prostory psychiky. Každá příležitost akceptuje jiné vzdálenosti mezi lidmi. Interpersonální zóny ovlivňuje i prostředí, ve kterém žijeme, a jeho zalidněnost.

Typy zón:

 • Intimní – pomyslný ochranný prostor 50 cm až 60 cm, do kterého není povolen vstup cizím osobám; narušení vyvolá negativní postoj; prolomení zóny přichází v úvahu buď v případě lásky nebo při otevřeném útoku.

 • Osobní – prostor pro přátelskou komunikaci – 50 cm až 1,2 m; zachováváme ji např. na večírcích, při rozhovoru a nejrůznějších setkáních s přáteli.

 • Sociální – odstup udržovaný vůči cizím osobám a neznámým lidem - 1,2 m – 3,6 m; např. hovor vedoucího se zaměstnanci, s lidmi, s nimiž si vykáme.

 • Veřejná – vzdálenost řečníka od publika – více než 3,6 m – jedná se o „útěkovou vzdálenost“; oceňují veřejně uznávané osobnosti.

Upozornění
Podvědomá závislost zón

 • Extrovert připouští menší vzdálenosti než introvert.

 • Vzájemná znalost – bližší vztah umožňuje menší vzdálenost.

Nahrávám...
Nahrávám...