dnes je 13.7.2024

Dotaz: Náhrada mzdy ve svátek

22.12.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Seniorzone zdarma | Seniorzone profi

Klienti sociálních služeb mohou ode dneška na vycházky

16.12.2020, Zdroj: ČTK

Klienti domovů seniorů a domovů se zvláštním režimem mohou ode dneška na vycházky, možný je tak i odjezd k rodině na vánoční svátky. Opětovné povolení vycházek se ale kvůli epidemii koronaviru neobejde bez předem daných pravidel. Klienti musí na vycházce…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Adaptační proces seniora v zařízeních sociálních služebGarance

12.8.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stárnutím dochází k ubývání sil a ke změně funkcí organismu. Tyto změny na sebe vážou postupnou závislost na pomoci, kterou ve stáří budeme očekávat v první řadě od našich nejbližších a až následně od institucí. Prostředí v sociálním zařízení pro seniory…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Návštěvám v nemocnicích a domovech se bude měřit teplota

15.5.2020, Zdroj: ČTK

Od 25. května budou povoleny návštěvy v nemocnicích, domovech seniorů a dalších lůžkových zařízeních. Přijít mohou nejvýše dva dospělí, kterým se bude měřit teplota. U lidí v karanténě budou návštěvy dál zakázány. Vyplývá to z materiálů pro novináře k dnešní…

Přístupné pro: Seniorzone profi

V ČR přibývá lidí s demencemi, služby pro ně ale chybí

21.11.2019, Zdroj: ČTK

V Česku rychle přibývá lidí s Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi. Od roku 1990 se jejich počet podle propočtů zdvojnásobil. Loni těmito nemocemi trpělo na 167.000 lidí. Úmrtnost se pak za posledních deset let zvedla víc než sedmkrát. Vyplývá to z údajů…

Přístupné pro: Seniorzone profi

MPSV vyhlásilo dotační program na podporu seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

5.11.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dotační program na podporu seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Ministerstvo zdravotnictví schválilo devět dotací na podporu mobilní specializované paliativní péče

17.7.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem devět žádostí o dotaci na podporu mobilní specializované paliativní péče v celkové částce 41 milionů Kč. Za účelem zvýšení dostupnosti a kvality poskytování specializované paliativní péče v domácím prostředí pacienta…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Určení dne nástupu do práce; příplatek za nepřetržitý provoz

27.6.2019, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Seniorzone zdarma | Seniorzone profi

Sociální služby budou dofinancovány dle dohody s Asociací krajů ČR

19.6.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda na svém jednání dne 17. června 2019 schválila další postup v oblasti dofinancování sociálních služeb. Tento postup respektuje dohodu mezi MPSV, MF a Asociací krajů ČR, která je založena na kalkulaci dofinancování, kterou Asociace krajů předložila 2.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Neexistuje reálný důvod pro vynětí sociálních služeb z EET

12.6.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí nesouhlasí se záměrem na vynětí sociálních služeb z elektronické evidence tržeb.

Přístupné pro: Seniorzone profi

MPSV usnadní krajům čerpání prostředků pro financování sociálních služeb z ESF

12.6.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci dohody o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019, kterou 7. června 2019 představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Dofinancování sociálních služeb má řešení

7.6.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Shodli se na něm Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace krajů ČR.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Úhrada za pobyt a sociální služby v týdenním stacionářiGarance

10.5.2019, Ing. Vratislav Vojnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Týdenní stacionář (týdenní pobyt) jako jedna z forem pobytového zařízení sociálních služeb poskytuje podle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost v důsledku…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Úhrada za péči a příspěvek na péčiArchiv

22.4.2019, Ing. Vratislav Vojnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovení výše úhrady za péči v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově se zvláštním režimem a týdenním pobytu (dále jen v „domově“) hraje důležitou roli příspěvek na péči. Příspěvkem na péči se v této souvislosti rozumějí…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Zvýšení příspěvku na péči v roce 2019Garance

18.3.2019, Ing. Vratislav Vojnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek na péči, upravený zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je v systému sociálních služeb sociální dávkou, která se za předpokladu splnění podmínek pro její přiznání poskytuje osobám závislým na pomoci druhé…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Způsoby financování sociálních služeb (2. část)Garance

14.3.2019, JUDr. Karel Zuska (AK Holec, Zuska a partneři), Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci pokračujícího tématu o způsobech financování sociálních služeb se v dnešním článku zaměříme na financování formou dotací z územních rozpočtů, tj. rozpočtů krajů a obcí. Jak vyplynulo již z článku uveřejněného v minulém čísle našeho časopisu, hlavní…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Způsoby financování sociálních služeb (1. část)Garance

15.1.2019, JUDr. Karel Zuska (AK Holec, Zuska a partneři), Zdroj: Verlag Dashöfer

Financování sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je v našem právním prostředí pojato jako vícezdrojové. Na rozdíl od služeb zdravotních, kde dominuje systém veřejného zdravotního…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Odpovědnost statutárního orgánu poskytovatele sociálních služebGarance

15.10.2018, JUDr. Karel Zuska, AK Holec, Zuska a partneři, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na trhu sociálních služeb působí v současné době mnoho poskytovatelů rozličných právních forem. Velkou skupinu tvoří tzv. neziskové organizace, založené buď podle práva veřejného, nebo práva soukromého. Mezi veřejnoprávní neziskové poskytovatele lze zařadit…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Příspěvkové organizace v sociálních službách a veřejná podporaGarance

24.7.2018, JUDr. Karel Zuska, AK Holec, Zuska a partneři, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace územně samosprávných celků (krajů, měst, obcí, městských částí) představují tradiční právní formu oprávněných poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen…

Přístupné pro: Seniorzone profi

K některým specifickým problémům aplikace GDPR v sociálních službáchGarance

14.5.2018, JUDr. Karel Zuska, AK Holec, Zuska a partneři, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematice zajištění souladu s nařízením GDPR u poskytovatelů sociálních služeb jsme se věnovali v článku  GDPR a rizika ochrany osobních údajů v sociálních službách . V tomto článku se zaměříme na některé specifické otázky, které jsou s aplikací GDPR…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Sociální determinanty zdraví ve stáříGarance

1.5.2018, doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáří a stárnutí jsou vzhledem k prodlužování věku života pojmy často užívané. Jejich vymezování, standardizování, společenské pojímání, provazování s jinými faktory osobního života i se společenskými systémy mají sice své objektivní zákonitosti, ale do značné…

Přístupné pro: Seniorzone profi

GDPR a rizika ochrany osobních údajů v sociálních službáchGarance

5.4.2018, JUDr. Karel Zuska, AK Holec, Zuska a partneři, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinné zajištění souladu s GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Význam sociálnej opory u seniorovGarance

5.4.2018, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným cieľom poskytovanej sociálnej opory, je uľahčiť zvládanie resp. prežívanie konkrétnej nepriaznivej situácie.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Překážky v adaptaci seniorů na pobyt v sociálních službáchGarance

1.11.2017, Mgr. Martina Krynská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Existuje celá řada témat, kterým se lidé v rozhovoru vyhýbají. Jedním z nich je i zamyšlení se nad tím, kde a jak na stáří dožijí moji rodiče. Pokud je máme. Téma je to těžké, není divu, že se v běžné konverzaci moc neobjevuje, pachuť, kterou by způsobilo, si…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Sociálněprávní minimum pro pečovatelky a pečovateleGarance

22.1.2017, Mgr. Marcela Hauke, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika dodržování práv osob se zdá být na jednu stranu velmi jednoduchá, na druhou stranu se lze v praxi setkat s takovými situacemi, kdy pracovník často v dobré víře do práv osob – klientů – neprávem zasahuje, a není si toho ani vědom. Základní práva a…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Spolupráce s dalšími subjekty při zajišťování sociálních služebGarance

1.11.2016, Mgr. Marcela Hauke, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při řešení nepříznivé sociální situace spolupracuje, nebo by měl spolupracovat, poskytovatel se souhlasem klienta a v souladu s jeho potřebami a přáními i s dalšími subjekty, které mohou být nápomocny při hledání východisek. Poskytovatel by neměl nahrazovat…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Změny ve světle novely zákona o sociálních službáchGarance

1.8.2016, Ing. Vratislav Vojnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ZSocS) ve znění pozdějších předpisů, upravuje i jedinou sociální dávku z oblasti sociálních služeb – příspěvek na péči. Tato dávka je určena k posílení kompetence osob závislých na pomoci jiné osoby a pečujícího…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Etický kodex sociálních pracovníkůGarance

1.6.2016, Společnost sociálních pracovníků ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Seniorzone profi

Individuální plánování v sociálních službách - Smlouva a Individuální plánGarance

1.5.2016, Mgr. Marcela Hauke, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí díly objasnily zásady individuálního plánování. Vysvětlily význam řádného popisu nepříznivé sociální situace jako nezbytného prvku při určování, zda zájemce spadá do cílové skupiny a zda je tudíž možné s ním uzavřít smlouvu o poskytování sociální…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Hodnocení inkontinence moči u seniorůGarance

1.5.2016, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výskyt inkontinence moče narůstá s rostoucím věkem seniorů. Nezávisle na věku je 15 – 30 % žen ovlivněno močovou inkontinencí ve všech životních oblastech – osobní, pracovní, fyzické, sociální, psychické a v neposlední řadě také sexuální.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Hodnocení rizika pádů u seniorůGarance

1.5.2016, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pády představují nejčastější mimořádnou událost ve zdravotnictví. Podle dostupných statistik 1x ročně spadne 28 – 35 % seniorů ve věku nad 65 let.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Individuální plánování v sociálních službách - jednání se zájemcem o službuGarance

1.2.2016, Mgr. Marcela Hauke, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním díle HAUKE, M. Individuální plánování v sociálních službách – úvod a základní pojmy [online]. 1. 9. 2015 [cit. 2015 – 01 – 02]. Zdroj: Verlag Dashöfer. Dostupný na http://www.seniorzone.cz/a0v4i1 tohoto seriálu se článek věnoval základním pojmům a…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Česko tvrdě zasáhne proti „domům hrůzy“. Za nelegální domovy důchodců má hrozit pokuta dva miliony

16.12.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřady už od poloviny příštího roku získají větší možnosti, jak omezit byznys s nelegálními domovy důchodců, ve kterých je špatná péče. Nově už se provozovatelé „domů hrůzy“ nevyhnou kontrole a hrozí jim až dvoumilionová pokuta, schválila vláda na…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Příspěvek na péči se zvýší. Pokuta pro nelegální sociální služby stoupne na 2 miliony

14.12.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, díky němuž se zvýší od prvního července 2016 příspěvek pro lidi, kteří se neobejdou bez pomoci a péče jiné osoby. Nově upraveny budou i pravidla pro poskytování pobytových sociálních…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Fakultativní činnosti v sociálních službách a problematika úhrad za jejich poskytováníGarance

1.12.2015, Ing. Vratislav Vojnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSocS”), se sociálními službami rozumí činnost nebo soubor činností napomáhající osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci v důsledku věku, zdravotního…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Individuální plánování v sociálních službách - úvod a základní pojmyGarance

1.9.2015, Mgr. Marcela Hauke, Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuální plánování je nedílnou a nezbytnou součástí práce s klientem v sociálních službách. Stále však vyvolává mezi pracovníky hodně otázek a emocí. Ne všichni přesně chápou, co se pod individuálním plánováním skrývá, a tak je možné se i nyní setkat…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Peníze na sociální služby míří ke svým adresátům

10.8.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí zajistilo v rekordním čase odeslání 720 milionů Kč krajům a Hlavnímu městu Praha. Finanční prostředky jsou nezbytné na dofinancování sociálních služeb, kterým hrozí omezení nebo dokonce zánik. Poskytovatelé sociálních…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službáchGarance

1.7.2015, Mgr. Jana Vinařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platná právní úprava, která je součástí zákona o sociálních službách, řeší postavení sociálního pracovníka a podmínky pro výkon jeho činnosti jen okrajově a zaměřuje se především na obecné předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka. Proto ministerstvo…

Přístupné pro: Seniorzone profi

PÉČE V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOUGarance

22.6.2015, Mgr. Marcela Hauke, Zdroj: Verlag Dashöfer

Domy s pečovatelskou službou jsou podle § 2300 NOZ domy s byty zvláštního určení. Podle § 2301 NOZ může poskytovatel smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení uzavřít pouze na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil. S bytem…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Současné problémy pečovatelských služebGarance

22.6.2015, Mgr. Marcela Hauke, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytování terénních služeb prošlo za posledních osm let výraznými a převratnými změnami, které však před poskytovatele postavily nové výzvy a nové problémy k řešení. Aby bylo možno specifikovat současné problémy pečovatelských služeb, je třeba zhodnotit…

Přístupné pro: Seniorzone profi

VYHODNOCOVÁNÍ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE KLIENTŮGarance

22.6.2015, Mgr. Marcela Hauke, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definování nepříznivé sociální situace u jednotlivé konkrétní osoby je nezbytným předpokladem pro rozhodnutí, zda zájemce spadá do cílové skupiny, a tedy pro rozhodnutí, zda bude se zájemcem uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. Důležitost…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Úhrada za pobyt v domovech pro seniory a příjmy rozhodné pro stanovení její výše za stravu a ubytováníGarance

15.6.2015, Ing. Vratislav Vojnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociální služby poskytované v domovech pro seniory se poskytují výhradně za úhradu, a to ve výši sjednané ve smlouvě o poskytování sociálních služeb a uzavřené mezi uživatelem této služby (klientem) a jejím poskytovatelem (domovem). Pravidla pro stanovení výše…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kvalifikační předpoklady pro výkon povolání v sociálních službáchGarance

20.4.2015, Mgr. Jana Vinařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncepce moderních sociálních služeb vychází z požadavku, aby byla v rámci jejich poskytování zajišťována taková podpora a pomoc, která zabraňuje sociálnímu vyloučení osob nebo jim v maximální možné míře umožňuje zapojit se do života společnosti a využívat…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Dobrovolníci ve zdravotnické praxiGarance

20.4.2015, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dobrovolnictví jako fenomén se začalo prosazovat na přelomu tisíciletí a celosvětově je jeho hlavním cílem posílení sociální soudržnosti ve společnosti. Dobrovolníci působí také ve zdravotnických zařízeních a ve zdravotně sociální oblasti. Činnosti…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Formuláře pro sociální služby a OZPGarance

15.1.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Seniorzone profi

Registr poskytovatelů sociálních služebGarance

12.1.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam poskytovatelů sociálních služeb dle krajů s možností rozšířeného vyhledávání naleznete zde

Přístupné pro: Seniorzone profi

Formuláře pro registr poskytovatelů sociálních služebGarance

10.1.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Seniorzone profi

Domov pro seniory a úhrada za pobyt - postup a stanovení výše úhrady - základní pravidlaGarance

12.12.2014, Ing. Vratislav Vojnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Největší zájem uživatelů pobytových sociálních služeb se orientuje na péči a služby poskytované v domovech pro seniory (domovech důchodců). Tato pobytová zařízení poskytují pomoc zejména osobám se sníženou soběstačností získanou v důsledku vysokého věku nebo…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Institucionální péče o senioryGarance

1.9.2014, Mgr. Renáta Nentvichová Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že nastane situace, kdy rodina nemá možnost postarat se o „svého” seniora, nabízejí se možnosti péče s dopomocí či naprostou péčí institucí, které se zabývají péčí o seniory. Vedle denních a týdenních stacionářů, krátkodobých respitních pobytů nebo…

Přístupné pro: Seniorzone profi
Nahrávám...
Nahrávám...