dnes je 23.4.2024

Nejčastější zdravotní problémy u seniorůGarance

6.8.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Téměř každý orgán lidského těla ztrácí během stárnutí svoji funkční rezervu. Snížení kompenzačních mechanismů tak činí starého člověka méně přizpůsobivým k měnícím se podmínkám vnitřního i vnějšího prostředí. Jeho organismus se stává méně odolným a tudíž…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Syndrom diabetické nohyGarance

27.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle WHO je diabetická noha definována jako infekce, ulcerace nebo destrukce tkání nohy v důsledku neuropatie nebo ischémie a může se vyskytnout až u 15 % pacientů s diabetem.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Virová hepatitida CGarance

23.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Infekce způsobené virem hepatitidy C jsou rozšířené po celém světě. Svět se z pohledu chronické infekce hepatotropními viry dělí na země:

Přístupné pro: Seniorzone profi

Virová hepatitida typu BGarance

20.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavními zdroji nákazy virové hepatitidy typu B jsou krev a sekrety (sliny, sperma, mateřské mléko). Onemocnění se šíří heterosexuálním, homosexuálním stykem, špatnými hygienickými podmínkami, u drogově závislých kontaminovanými jehlami, přenosem z matky na…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Virová hepatitidaGarance

16.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o zánětlivé postižení jaterní tkáně (parenchymu). Hepatitidy rozdělujeme podle různých kritérií.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Spiritualita u seniorůGarance

9.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem spiritualita znamená způsob duchovního života, který je vlastní lidskému jedinci. Základ slova můžeme hledat v hebrejském “rauch“ nebo v latinském “spiritus“, což znamená “duchovní či vůdcovský duch“. Pojem náboženství nebo religiozity znamená ohled.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Cíle a úkoly prevence v geriatriiGarance

15.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Seniorzone profi

Prevence kardiovaskulárních onemocněníGarance

5.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V současnosti představují chronické nemoci významný ekonomický, zdravotní a také sociální problém. V kontextu výskytu kardiovaskulárních onemocnění stoupá počet lidí, kteří mají špatnou kvalitu života a nákladnou zdravotní péči. Řešení problému spočívá v…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Potřeby člověka ve stáříGarance

1.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřeby směřují k určitému cíli, který si každý člověk zvolí sám. Ať už jde o základní potřeby jako jídlo a spánek, nebo o potřeby psychologického charakteru, jak se nebát či nebýt osamělý. Mnohokrát v domnění, že dokážeme starému člověku pomoci a uspokojit…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Pneumokokové infekceGarance

29.5.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pneumokoky vyvolávají mnoho onemocnění. Mezi nejčastější z nich řadíme pneumonii, sinusitidu, otitidu a meningitidu. Méně časté onemocnění způsobené pneumokoky jsou endokarditida, peritonitida či septická artritida, ale i jiná onemocnění, které se vyskytují v…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Peptický vřed u seniorůGarance

23.5.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Peptickým vředem nazýváme vřed na sliznici horní části trávicí trubice (tj. od jícnu po tenké střevo), který vznikl mimo jiné zejména nepříznivým působením žaludeční kyseliny na sliznici uvedené části trávicího traktu.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Eutanázie v etickém kontextuGarance

18.5.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Etymologicky se skládá ze dvou řeckých slov: eu – dobrý a athanos – smrt. Těmito slovy se původně označovala všeobecná pomoc umírajícímu člověku, která byla zaměřena na zmírnění tělesných a duševních bolestí. Tato podpora se prováděla podáváním tlumících a…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Nemoci žil dolních končetinGarance

16.5.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žíly, jako kapacitní cévy, regulují objem krve, zajišťují žilní návrat a ovlivňují tak funkci srdce. Žilní systém dolních končetin můžeme rozdělit na povrchový, hloubkový a spojovací. Povrchový systém tvoří vena saphena magna, vena saphena Parva a jejich…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Filozoficko-etické otázky v péči o kriticky nemocnéGarance

2.5.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním úkolem intenzivní medicíny je záchrana lidského života akutně nemocných nebo zraněných, nebo u pacientů s akutní exacerbací chronických chorob se selháváním nebo selháním vitálně důležitých funkcí. V každém případě, pokud je přání nemocného neznámé…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Významné složky zdravého stárnutíGarance

27.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Americký psycholog A. H. Maslow (1943) definoval pět základních lidských potřeb, které seřadil podle důležitosti od nejvýznamnějších po nejnižší, které jsou podmínkou pro vznik vyšších, a znázornil je v pyramidovém grafu. Pokud nejsou potřeby uspokojeny, vede…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Selhání ledvinGarance

15.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Akutní poškození ledvin představuje náhlý pokles nebo úplnou ztrátu schopnosti ledvin plnit své funkce v organismu. V těle se tak hromadí odpadní a toxické produkty látkové výměny, je narušena schopnost regulovat množství vody v těle. Diagnostika se opírá o…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vybrané formy nutriční podpory u seniorůGarance

10.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základem nutriční péče by měla být běžná kuchyňsky připravená strava. Při zvyšování nutriční hodnoty stravy v domácím prostředí se využívá individualizovaná dietní rada, která se považuje za základní nutriční intervenci. Při individualizované dietní radě bere…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Psychická podpora onkologicky nemocných seniorůGarance

9.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nádorové onemocnění je obecný název pro skupinu onemocnění způsobených nekontrolovaným množením nádorových buněk v nejrůznějších tělních orgánech a tkáních. Je charakterizováno vznikem zhoubných (maligních) buněk, které získaly schopnost pronikat do okolních…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Problematika adherence k léčbě u nemocných s hypertenzíGarance

29.3.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Arteriální hypertenze i v současnosti představuje závažný medicínský, sociální, ale i ekonomický problém. Postihuje muže i ženy. Je jednou z nejčastějších příčin úmrtnosti ve vyspělých zemích. Komplexní zvládnutí problému arteriální hypertenze v populaci patří…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Nežádoucí účinky léků u seniorůGarance

20.3.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Farmakoterapii ve stáří nejvíce ovlivňují starobní a chorobné změny organismu. Stárnutí je samo o sobě fyziologický proces, který do věku 60 let probíhá relativně pomalu, pak se v průběhu 10 let zrychlí a po 70-ce se opět zpomaluje. Mezi fyziologické změny v…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Motivace pracovníkůGarance

12.3.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné psychologické teorie, zejména poukazování na význam motivace v lidském řízení, se staly východiskem pro úvahy o motivaci v pracovní činnosti. Problém motivace v práci se stal aktuálním v souvislosti s rozvojem technologie a organizace výroby, ale i v…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Národní ošetřovatelské postupy přinesou sjednocení kvality ošetřovatelské péče

26.2.2020, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

V souvislosti s probíhající mezinárodní kampaní Nursing now, jejíž cílem je posílení statutu a profilu ošetřovatelství, usiluje Ministerstvo zdravotnictví o sjednocení kvality ošetřovatelské péče a zavedení jednotné metodiky tvorby a aktualizace návrhů…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Testování 1400 seniorů v Brně odhalilo u 50 Alzheimerovu nemoc

21.1.2020, Zdroj: ČTK

Praktičtí lékaři v Brně dali asi 1400 seniorům nad 65 let test, díky kterému u více než 50 z nich odhalili Alzheimerovu chorobu. Novinářům to včera řekl náměstek primátorky Brna Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj je nová metoda od ledna v úhradové vyhlášce a…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Lidé, kteří se dlouhodobě neúčastní screeningu kolorektálního karcinomu, obdrží test na skryté krvácení zásilkou až domů

20.1.2020, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR spouští unikátní pilotní projekt. S dnešním dnem začíná s pomocí České pošty rozesílat pilotní balíčky se…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Dekubity - jeden ze základních indikátorů kvality léčebné a ošetřovatelské péče u imobilních nemocnýchGarance

16.1.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dekubity se objevují u pacientů ve všech oborech medicíny. Především jsou to pacienti s míšními lézemi vrozeného, traumatického, zánětlivého, cévního, nádorového původu, pacienti s roztroušenou sklerózou, ochrnutí nemocní po iktech a pacienti s neurologickými…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Lékař: V nemocnici potřebují paliativní péči stovky lidí ročně

10.12.2019, Zdroj: ČTK

V nemocnicích, kde umírá 65 procent lidí, vznikají týmy zaměřené na takzvanou paliativní medicínu, tedy péči o umírající pacienty. Ve velké nemocnici jejich péči potřebují stovky lidí za rok. Na dnešní tiskové konferenci to řekli zástupci Fakultní nemocnice…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Syndrom vyhořeníGarance

27.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Syndrom vyhoření (burn-out) je stav fyzického, emočního a mentálního vyčerpání, postihuje nejčastěji jedince pracující v pomáhajících profesích. Je ovlivněn nejen povahovými a osobnostními charakteristikami, ale i souborem negativních vlivů prostředí a…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Zásady racionální farmakoterapie u seniorůGarance

20.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Farmakoterapii ve stáří nejvíce ovlivňují starobní a chorobné změny organismu. Stárnutí je samo o sobě fyziologický proces, který do věku 60 let probíhá relativně pomalu, pak se v průběhu 10 let zrychlí a po 70. roce se opět…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Strategie zvládání stresu a copingGarance

15.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod pojmem coping rozumíme zvládnutí působícího stresoru, nasazení všech sil při zvládání nadměrné zátěže. Záleží však pouze na adaptaci sestry (lékaře, atd.), jak je schopná přizpůsobit se novým změnám prostředí, na hledání vhodných způsobů zvládání úkolů,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Povolání sestry je práce s lidmi, kteří vás potřebují, říká hlavní sestra Alice Strnadová

12.11.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Odliv sester z nemocnic v posledních letech přiměl ministerstvo zdravotnictví k tomu, aby zapracovalo na zvyšování jejich odměňování. To se z velké části podařilo, pozadu ovšem zůstala domácí péče, kde by se situace měla zlepšit v příštím roce. Podle hlavní…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Principy komunikace s pacientem s demencíGarance

7.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunikace je v obecné rovině definována jako předávání a vzájemná výměna informací. Předávání a výměna informací mezi lidmi je proces, který se realizuje a šíří prostřednictvím jazykových, ale i nejazykových signálů, způsobů a prostředků. Lidé dokáží sdílet…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kvalita života u nemocného s chronickou bolestíGarance

2.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chronická bolest může začít jako akutní, má fázickou a tonickou složku, tonická fáze však přetrvává dlouho po tom, co onemocnění skončilo. Rozvíjí se pomaleji a trvá delší dobu, obvykle 3 až 6 měsíců. Průběh chronické bolesti je cyklický, často se zhoršuje…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Využití videotréninku interakcí v péči o senioryArchiv

9.10.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Péče o seniory, zejména o seniory trpící některou formou demence, Alzheimerova choroba představuje cca 60 % všech demencí (Höschl, Libiger, Švestka, 2002, s. 458). Existují však i další příčiny vzniku demence. V klinické gerontopsychiatrické praxi se…

Přístupné pro: Seniorzone profi

VZP: Pacientů s Alzheimerem za pět let přibylo o 38 procent

17.9.2019, Zdroj: ČTK

Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibylo mezi klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) za posledních pět let téměř o 38 procent. V loňském roce náklady na jejich léčbu překročily 1,27 miliardy korun. Pojišťovna o tom dnes informovala v tiskové zprávě. VZP…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Ministr zdravotnictví, odborná společnost a zástupci pojišťoven podepsali memorandum o paliativní péči

30.7.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes spolu s představiteli všech sedmi českých zdravotních pojišťoven a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP podepsal Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Zdroje ageismu vůči seniorůmGarance

19.7.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ageismus představuje postoj, který vyjadřuje obecně sdílení přesvědčení o nízké hodnotě a nekompetentnosti stáří. Projevuje se podceňováním, odmítáním až odporem ke starým lidem. V důsledku uvedeného postoje dochází k symbolické i faktické diskriminaci pouze…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Úprava prostředí v domácnosti pro nemocného s demencíGarance

12.7.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ztráta paměti a zmatenost nemocného vyžadují určité změny prostředí, ve kterém žije. Zhoršení koordinace pohybů zvyšuje riziko úrazu. Důležité je odstranit zbytečné zdroje nebezpečí, a tak předcházet nehodám. Změny je však potřeba dělat postupně a jen takové,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Domácí péče už není popelkou, říká v komentáři ministr Adam Vojtěch

10.7.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Před starým domem zastaví auto s logem domácí péče. Vystoupí z něj drobná zdravotní sestra a s velkou taškou zamíří dovnitř. Tam, v chladné místnosti, najde na posteli ležet osmdesátiletou paní, která má od pádu zanícenou otevřenou ránu na pravé noze a jen…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Stáří v kontextu specifik klinického obrazu chorobGarance

4.7.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stárnutí jako proces probíhá v oblasti biologicko-fyziologické, psychické a sociální. Zdravotní stav a životní očekávání ovlivňují kvalitu stárnutí, deficitní model stárnutí ve společnosti způsobuje odsunutí starých lidí na periferii společnosti. Životní…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vybrané aspekty kvality života nemocných s chronickou ranouGarance

3.7.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chronickou ranou rozumíme sekundárně se hojící ránu, která i přes adekvátní terapii nevykazuje po dobu 6 až 9 týdnů tendenci správně se hojit. V kontextu komplexního pojetí problematiky chronických ran je nezbytné zaměřit pozornost na vybrané aspekty kvality…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Stárnutí organismu v bio-psycho-sociálním kontextuGarance

1.7.2019, PhDr. Iveta Ondriová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Člověk jako jedinec stárne v biologické, psychické i sociální oblasti.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Prožívání a chování člověka v kontextu nemociGarance

24.6.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když mluví o nemocech zdravotničtí profesionálové, mají obvykle na mysli pohled, který poskytuje současná medicína. Je ale třeba si uvědomit, že určitý pohled na nemoc má i laik – pacient. Ukazuje se, že tento pohled není jednoduchý. Průběh nemoci je ovlivňován…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Sněmovna schválila novelu zákona o léčivech. Zelenou dostal sdílený lékový záznam pacienta i úhrada léčebného konopí

21.6.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Poslanci na dnešní schůzi Sněmovny schválili ve třetím čtení novelu zákona o léčivech, která upravuje sdílený lékový záznam pacienta. Lékový záznam pacienta umožní lékařům, farmaceutům a zdravotnické záchranné službě při poskytování zdravotních služeb…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Proleženiny u imobilních nemocnýchGarance

18.6.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dekubity se objevují u pacientů ve všech oborech medicíny. Především jsou to pacienti s míšními lézemi vrozeného, traumatického, zánětlivého, cévního, nádorového původu, pacienti s roztroušenou sklerózou, ochrnutí nemocní po iktech a pacienti s neurologickými…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Návrh plánu ucelené rehabilitace u pacientů s ICHSGarance

13.6.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Onemocnění kardiovaskulárního systému představuje vážný bio-psycho-sociální problém. Kardiologičtí pacienti často ztrácejí sebedůvěru, chybí jim pocit užitečnosti a klesá jejich motivace k léčbě. S tím souvisí i horší spolupráce s lékařem nebo…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Nádorová bolest u seniorůGarance

10.6.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V akutním stádiu může být bolest považována za pozitivní, neboť představuje pro organismus varovný signál, intenzivní a dlouhotrvající bolest však ztrácí ochrannou funkci, výrazně pacienta limituje v práci a v běžných denních aktivitách, přičemž zhoršuje jeho…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Pilotní provoz nemocničních paliativních týmů odstartoval 1. června

3.6.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Fyzická realizace pilotního provozu na zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče odstartovala 1. června. Pro všechny vybrané nemocnice byl na konci května uspořádán Ministerstvem zdravotnictví a celým…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Etické problémy v nefrologiiGarance

30.5.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Etické problémy spojené s úhradou dialyzační léčby a výběrem dialyzační metody, resp. s metodou léčby terminálního selhání ledvin. Úspěšná transplantace ledvin zajistí pacientovi vyšší kvalitu života. Je to však velmi nákladná, ale nejefektivnější léčba…

Přístupné pro: Seniorzone profi

MPSV: Dlouhodobé ošetřovné se využívá k péči o blízké nad 70 let

17.5.2019, Zdroj: ČTK

Dlouhodobé ošetřovatelské volno, které je možné získat od loňského června, využívají lidé hlavně k péči o blízké nad 70 let. Starají se převážně o nemocné s rakovinou. Vyplývá to z údajů ministerstva práce, které na jednání sněmovního sociálního výboru…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Adam Vojtěch: Lékový záznam je naděje pro pacienta

9.5.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Babička mého kamaráda nedávno skončila v nemocnici. Kvůli špatné kombinaci léků. V současných podmínkách však nebylo možné, aby tomu některý z lékařů či lékárníků zabránil, protože se musí spoléhat na informace od pacientů a nemají si to kde ověřit. Přitom…

Přístupné pro: Seniorzone profi
Nahrávám...
Nahrávám...