dnes je 18.7.2024

Input:

Bariéry komunikace

15.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bariéry komunikace

Bariéry komunikace mohou pramenit z osobnostních charakteristik, ze sociálního klimatu na pracovišti/v organizaci, z podporovaného druhu kultury, ze stylu řízení/vedení lidí, z prostředí, ve kterém ke komunikaci dochází, ze vztahů v organizaci apod.

Základní východiska:

Bariéry v komunikaci jsou překážky, které vedou k přerušení, odmítání, blokování, zániku komunikace. 
Bariéry v komunikaci způsobují ztrátu nápadů např. díky nezájmu managementu nebo díky nedostatku času a příležitostí pro sdílení myšlenek, ale i díky např. obavám z potrestání nebo propuštění za vyjádření toho, co si zaměstnanec myslí. 

Bariéry komunikace

  • Autoritativní vedoucí – filtrování informací – sdělování jen toho, co chce manažer slyšet - obava, že sdělení všech informací způsobí u manažera potíže.

  • Neverbální narážky – rozpor mezi slovy a řečí těla mluvčího vyvolává obtížnou interpretaci sdělovaného, odvrácení pozornosti od obsahu – vyústí v nepochopení informací a

Nahrávám...
Nahrávám...