dnes je 23.5.2024

Input:

Ukázkový trénink kognitivních funkcí

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.92
Ukázkový trénink kognitivních funkcí

Bc. Aneta Novotná

Trénování paměti a dalších mozkových funkcí u seniorů je velmi důležité. Kognitivní (= poznávací) funkce mozku se s přibývajícím věkem zhoršují, dochází k jejich úbytku, a proto je žádoucí tyto funkce nějakým způsobem dlouhodobě trénovat či stimulovat. Ideální formou, jak předejít zhoršování kognitivních funkcí, je prevence. Tedy začít trénovat již v době, kdy žádné problémy s pamětí apod. ještě nepociťujeme. Trénink je samozřejmě vhodný i pro ty, kdo mají pocit, že „už ta paměť není, co bývala”. Právě cíleným posílením paměti a ostatních funkcí, případně využitím různých paměťových technik a pomůcek, lze tento stav zvrátit anebo v případě již viditelných kognitivních zhoršení minimálně zajistit, že se tento proces zpomalí či nebude zhoršovat.

Co jsou to kognitivní funkce?

Mezi kognitivní neboli poznávací funkce mozku patří:

 • paměť,

 • pozornost a koncentrace,

 • rychlost myšlení a porozumění informacím,

 • expresivní funkce a porozumění řeči,

 • exekutivní funkce,

 • prostorová orientace a vnímání.

Nejzákladnější dělení paměti je na paměť krátkodobou a dlouhodobou. Právě s krátkodobou míváme nejčastěji problémy.

Pozornost je zaměření duševní činnosti na určitý objekt.

Koncentrace je soustředění pozornosti a dalších rozumových schopností.

Mezi expresivní funkce patří konkrétně řeč, psaní, kreslení, gestikulace a mimika.

Mezi exekutivní funkce patří plánování, organizování, řešení problémů, emocionální seberegulace.

Praktická ukázka tréninku

1. V prvním cvičení se zaměříme na dlouhodobou paměť. Doplňte rčení:

 • Kdo jinému jámu kopá...........................................................

 • Jablko nepadá.......................................................................

 • S chutí do toho.......................................................................

 • Vlk se nažral a........................................................................

 • Komu se nelení.......................................................................

 • Ráno moudřejší.......................................................................

 • Všude chleba...........................................................................

 • Když se dva perou...................................................................

 • Mezi slepými............................................................................

 • Líná huba.................................................................................

 • Studený ruce............................................................................

 • Mluviti stříbro...........................................................................

 • Komu není shůry dáno............................................................

 • Co se doma uvaří....................................................................

 • Co není v hlavě.......................................................................

2. A nyní malý test naší krátkodobé paměti. Zkuste si zapamatovat těchto 5 slov. Později se k nim vrátíme.

STROM, POMERANČ, BRÝLE, KOČKA, MAŠLE

3. Zkuste rozluštit tyto přesmyčky týkající se jídla:

NÁNAB

HAROTV

STOTĚNIVY

OBYRVŮK

ZLANEIEN

LSATÁ

ÉHCBL

RNKOHALY

TEMOLEA

BTYAKÁRANK

4. Co mají tyto slova společného?

Jícen, hltan, dvanáctník, apendix =

Potkan, páv, pes, poštolka =

Slunce, pampeliška, metro B, kanárek =

Kytara, basa, harfa, mandolína =

Paměť, koncentrace, myšlení, řeč =

Bohdalová, Jirásková, Janžurová, Šejbalová =

Co, Cu, Cr, Cd =

Koza, vůl, buvol, zubr =

Strach, radost, smutek, vztek =

Mrkev, řepa, celer, křen =

Nyní si zkuste zopakovat z paměti 5 slov, které jste si přečetli ve druhém cvičení.

5. V tomto cvičení, zaměřeném na koncentraci, je Vaším úkolem rozluštit názvy zaměstnání podle číselné šifry.

A = 1, Á = 2, B = 3, C = 4 atd.

A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, Ě, F, G, H, CH, I, Í, J, K, L, M, N, Ň, O, Ó, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, Ú, Ů, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž

25 23 19 15 4 15 29 31 1………………………………………….

31 15 29 18 1 28……………………………………………………..

19 9 18 1 28……………………………………………………………

36 39 6 1 36 1 31 8 19……………………………………………..

18 1 6 8 28 21 16 18………………………………………………..

1 6 36 23 18 2 31……………………………………………………

27 39 3 2 28…………………………………………………………..

41 8 20 10 6 10 19 8 4……………………………………………..

6. Nyní zkuste napsat 5 slov, která jste si měli zapamatovat.

7. Vypište u každého slova alespoň 2 významy. Jedná se o tzv. homonyma.

Příklad: čočka – luštěnina NEBO čočka v dalekohledu NEBO čočka v lidském oku

OHRYZEK –

RYS –

LOS –

LOPATKA –

ZÁMEK –

TAŠKA –

MUŠKA –

RAKETA –

KONÍČEK –

VLOČKA –

Pokuste se vymyslet ještě další homonyma.

8. K zadaným slovům si napište vždy 3 osoby (reálné nebo fiktivní), které mají s daným pojmem něco společného:

1. Televizní seriály:

2. Zpěv:

3. Prezident:

4. Tlustý:

5. Cestování:

6. Spisovatel:

7. Kytara:

9. Zkuste logicky přijít na to, které z čísel v řádku je chybně, a opravte ho.

31 41 39 49 47 57 55 66

2 4 6 9 10 12 14 16 18

1 5 7 11 14 17 19 21

10. Čeká Vás náročný den. Odpoledne k Vám přijde důležitá návštěva a Vy musíte stihnout za ten den několik věcí:

 • Zajít ke kadeřnici

 • Dojít nakoupit

 • Vyluxovat

 • Zacvičit si

 • Připravit a upéct moučník

 • Dojít pro šaty do čistírny

Očíslujte nyní logické pořadí jednotlivých úkonů vzhledem k těmto informacím:

 • Návštěva k Vám dorazí ve 14.00.

 • Čistírna má otevřeno pouze od 11 do 13 hod.

 • Ke kadeřnici jste objednaná/objednán na 11.00.

 • Ten den mají odpojit elektrický proud od 7 do 12 hodin.

 • V prodejně potravin mají ten den otevřeno od 7 do 11 hodin.

 • Moučník, který chcete udělat, se peče 50 minut.

11. Záměnou jednoho písmene ve slově dostanete slovo jiné:

FÁBOR

PRANICE

KLÍN

MOUKA

KOSA

SRAZ

FOTKA

PES

TALÍŘ

PĚTKA

Další tipy na trénování kognitivních funkcí

 • Vymyslete slova na konkrétní písmeno a konkrétní téma. Příklad: jména na písmeno A – Alena, Aneta, Adam, Alois, Andrea…

 • Zkuste napsat od všech písmen abecedy slova k jednomu tématu. Příklad: ovoce – Ananas, Bluma, Citron, Datle… Dalšími možnými tématy jsou zelenina, zvířata, koření, názvy filmů nebo knih atd.

 • Vymyslete slova, která začínají a končí na konkrétní písmena. Využít lze například jména v kalendáři. Pokud má tedy ten den svátek Pavel, tak vymyslet slova, která začínají na P a končí na L – plevel, postel, pytel...

 • Vymyslete slova s různými koncovkami jako -AVA, -ICE, -TON, -ÍK atd.

 • Vymyslete slova s různými začátky jako PARA-, POLO-, KOLO-, SAMO- atd.

 • Vymyslete slova, která mají uvnitř společnou skupinu písmen, jako například -KOL-, -LOU-,
  -TAV- , -CHOV- atd.

 • Zvolte si jedno téma a zkuste k němu napsat co nejvíce slov. Příklad: STROMY – dub, buk, jasan, javor, smrk, jedle, borovice, bříza, lípa atd. Další možná témata: ovoce, zelenina, žluté/červené/modré květiny, tělocvičné nářadí, české řeky, stanice metra, kočkovité šelmy, sporty s míčem, státy Afriky atd.

 • Vypište si několik kategorií (město, rostlina, zvíře, věc, jméno) a vymyslete k těmto kategoriím vždy od jednoho písmene slova. (Příklad písmeno M: Most, modřenec, myš, mísa, Monika)

 • Zkuste vymyslet co nejvíce homonym (slov více významů). Buď všeobecně nebo na konkrétní téma (jídlo, zvířata...).

 • Vymyslete co nejdelší větu, ve které budou všechna slova začínat stejným písmenem. Příklad: Tomáš trpělivě tahal těžkou tašku Tereze.

 • Napište větu začínající v řadě podle abecedy. Příklad: Aby Bylo Co Dát Evě…

 • Od konkrétního písmene vymyslete postupně

Nahrávám...
Nahrávám...