dnes je 24.5.2024

Input:

Příprava prezentace

26.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příprava prezentace

Základní východiska:

Řečník (prezentátor) je každý, kdo mluví před lidmi. Důležité je, aby věděl, co má mluvit, proč má hovořit a jak to má říci. Svou řeč si musí umět připravit, vytvořit a přednést. Musí mít odpovědnost za všechno o čem hovoří.

Manažeři pronášejí projevy, prezentují různá témata, organizaci nebo sami sebe např. při setkáních nebo jednáních s klienty, na shromážděních zaměstnanců, setkáních s nadřízenými organizačními složkami, top managementem, na různých veřejných shromážděních atd. Auditorium/publikum, jeho velikost, složení či místa konání mohou být tedy různá. Proto je nezbytné neopomenout v přípravě projevu nic, co by mohlo ohrozit požadovaný efekt.

Základní kroky přípravy projevu

Faktory, které je třeba uvažovat při plánování prezentace:

Plán → účel → definice cílů → auditorium (posluchači) → místo konání a zařízení → sebeprezentace → časový rozvrh → vizualizace → obsah (zaměření prezentace) → struktura a organizace projevu.

Účel prezentace – definice cílů – dosahování cílů:

 • Účel prezentace – proč budu prezentovat.

 • Cíle prezentace – čeho chci dosáhnout na konci prezentace.

 • Obsah – o čem budu hovořit.

 • Dosažení cílů – jakým způsobem dosáhnu svých cílů.

Obsah prezentace:

 • musí odpovídat účelu nebo cíli,

 • plán obsahu zahrnuje: co bude obsahem, jaká bude struktura, přípravu poznámek, volbu způsobu prezentace, aby zaujala, „typ“ jazyka.

Upozornění
Zaznamenat:

 • podstatné myšlenky a hlavní body – zaznamenat bez ohledu na pořadí a vzájemné souvislosti,

 • vyhledat mezi nimi ty, které spolu přirozeně souvisí:

  • tři až pět hlavních bodů,

  • je-li jich více, jde o

Nahrávám...
Nahrávám...