dnes je 3.12.2023

Pozitivní účinky pravidelné pohybové aktivity u seniorůGarance

31.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidelná fyzická aktivita může mít velmi pozitivní přínos pro zdraví lidí, a to všech věkových skupin. Pravidelná pohybová aktivita umožňuje prodloužení aktivního života v pozdějším věku, snížení postižení a zlepšení kvality života starších lidí. Jakoukoli…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Spiritualita u seniorůGarance

9.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem spiritualita znamená způsob duchovního života, který je vlastní lidskému jedinci. Základ slova můžeme hledat v hebrejském “rauch“ nebo v latinském “spiritus“, což znamená “duchovní či vůdcovský duch“. Pojem náboženství nebo religiozity znamená ohled.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kreativita ve vyšším věkuGarance

24.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu života se schopnosti člověka mění v závislosti na věku. Fyzická a duševní schopnost klesá s přibývajícím věkem a její kvalita závisí na duševním a tělesném zdraví ve vyšším věku. Tvořivými schopnostmi nebo kreativitou rozumíme individuální nebo…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Principy kognitivního tréninku u seniorůGarance

12.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Populace stárne, vzhledem k tomuto faktu přibývá mnoho jedinců s různými stupni kognitivního postižení, proto se zvyšuje zájem o farmakologické i nefarmakologické preventivní a intervenční postupy. Kognitivní trénink je jeden z nefarmakologických přístupů,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vzdělávání seniorů v kontextu idejí celoživotního vzděláváníGarance

27.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Člověk je vzdělavatelný a vychovatelný v každém věku života. Je to celoživotní proces. Výchova a vzdělávání nejsou tedy zaměřeny pouze na děti a mládež, ale stále častěji se spojuje také s cílovou skupinou seniorů. Permanentní vzdělávání má výrazný vliv na…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Významné složky zdravého stárnutíGarance

27.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Americký psycholog A. H. Maslow (1943) definoval pět základních lidských potřeb, které seřadil podle důležitosti od nejvýznamnějších po nejnižší, které jsou podmínkou pro vznik vyšších, a znázornil je v pyramidovém grafu. Pokud nejsou potřeby uspokojeny, vede…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Využívání vzpomínek při práci se senioryGarance

19.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzpomínky seniorů jsou často přehlíženy. Někdy mohou pomoci při adaptaci a vzbuzení zájmu. Reminiscenční terapie využívá vzpomínky a jejich vybavování prostřednictvím různých předmětů. Je vhodná pro pacienty s demencí, kteří trpí poruchami krátkodobé paměti,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Techniky validační terapieGarance

4.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Naomi Feil vypracovala několik technik pro jednotlivé fáze nebo stádia demence tak, aby byly pro jedince v konkrétním stavu užitečné. Jde v podstatě o velmi jednoduché způsoby, které nevyžadují žádné speciální a odborné studie. Používá se při nich poměrně…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Principy validační terapie u seniorůGarance

2.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Validační terapie je jedním z prvních specifických přístupů k nemocným s demencí. Autorkou přístupu je Naomi Feil, která se narodila v roce 1932 v Mnichově a vyrůstala v domově důchodců, kde byl její otec ředitelem. Byla v něm zaměstnána i její matka, která…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Determinanty kognitivních funkcí u seniorůGarance

30.1.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáří je časově konečnou etapou života. Jednotná definice stáří neexistuje, ačkoliv se o to pokoušeli odborníci z různých oblastí a profesí. Je to přirozený úsek v ontogenetickém vývinu člověka a stejně jako jiná vývojová stádia má své znaky, kterými se…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Digitální technologie a jejich význam pro zdravé stárnutíGarance

12.12.2019, doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na přelomu tisíciletí bylo zdravé stárnutí v projektu WHO „Healthy Ageing” definováno jako „proces maximálního využití všech možností k fyzickému, sociálnímu a duševnímu zdraví, který umožní starším lidem aktivně a bez diskriminace se účastnit společenského…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Aktivizační techniky u seniorůGarance

15.7.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě hodnocení životní spokojenosti jde zejména o hodnocení fyzického a sociálního prostředí, ve kterém lidé žijí, a proto je třeba odlišovat kvalitu života od kvality poskytovaných…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Práce se životním příběhem klientaGarance

8.7.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Demografické studie i každodenní realita rodinných pečujících i profesionálních pečovatelů ukazují, že v současné době vzrůstá počet starých lidí, kteří potřebují péči druhého člověka. Oproti minulosti se současná péče zaměřuje nejen na tělesné potřeby starého…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Trénink kognitivních funkcí - pracovní listyGarance

8.7.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním cvičení doplňujeme tabulku slovy začínajícími na předepsaná písmena.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Trénink kognitivních funkcíGarance

8.7.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním cvičení doplňujeme tabulku slovy začínajícími na předepsaná písmena. Okruhy mohou být všeobecné nebo více konkrétní. Například pouze česká / evropská města, pouze příjmení herců / hereček…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Aktivizace seniorů, pracovní listyGarance

3.4.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním cvičení doplňujeme podle slovní nápovědy a určené slabiky hledané slovo. Napovězená slabika se může vyskytovat kdekoliv ve slově. Lze provádět skupinově i…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Montessori pedagogika v péči o seniory se syndromem demenceGarance

2.4.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Díky neustálému rozvoji medicíny současně stoupá v České republice hodnota naděje na dožití při narození, v roce 2017 byla u mužů 76 let a u žen 81,85 let (Český statistický úřad, 2017). Ačkoliv tento fakt je pravděpodobně pro řadu z nás pozitivní, neměli…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kognitivní tréninkGarance

23.1.2019, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kognitivní trénink slouží ke zlepšení kognitivních funkcí. Je vhodný u osob s lehkou kognitivní poruchou, ve smyslu stařecké zapomnětlivosti nebo věkem podmíněného kognitivního úbytku. Bylo zjištěno, že kombinace tréninku paměti a psychomotorického tréninku…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Důležitost mezigeneračního setkáváníGarance

22.1.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních letech se stále častěji na jedné straně mluví o nepropojenosti a izolovanosti jednotlivých generací, o vzájemných předsudcích mezi mladými a starými a na straně druhé o důležitosti a významnosti mezigeneračního setkávání. Řada komunitních plánů i…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Aktivizace seniorů - masopustGarance

21.1.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zahřívacím cvičení se pobavíme o masopustu. Nejprve přečteme úvod a poté pokládáme otázky a společně na ně odpovídáme.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Aktivizace seniorů - masopust - Pracovní listyGarance

21.1.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Názvem masopust se označuje období od Tří králů až do začátku postní doby, zejména však jeho poslední tři dny. Odehrává se tedy před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní období. Na Moravě se mu říká též fašank, fašinek nebo ostatky. Během…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kognitivní funkce a možnosti jejich tréninku a rehabilitaceGarance

21.1.2019, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kognitivní (poznávací) funkce patří mezi základní funkce našeho mozku. Umožňují nám poznávat okolní svět, plánovat naše jednání a vstupovat do interakce s druhými lidmi. Preiss a Kučerová (2006) slovem kognitivní označují řadu duševních i intelektuálních…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Volnočasová pohybová aktivita a motivaceGarance

12.1.2019, PhDr. Iveta Ondriová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidelná pohybová aktivita má řadu příznivých účinků na zdraví člověka, ať už fyzické nebo duševní. I když je většina populace seznámena s příznivými účinky pohybu na lidské tělo, mnoho z nás se doporučení, které zlepšují kvalitu života, nedrží. Přestože…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vliv pravidelné pohybové aktivity na tělesné a duševní zdravíGarance

11.1.2019, PhDr. Iveta Ondriová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vliv pohybové aktivity jako prevence zdravotních obtíží je všeobecně známý. Již před několika staletími se však dokládal nejen fyzický účinek na zdraví člověka, ale spolu s ním i vztah mezi pohybovou aktivitou a duševním zdravím. Přestože už dávno člověk věří,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Snoezelen metoda u nemocných s demencíGarance

10.1.2019, PhDr. Iveta Ondriová, Ph.D., Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Snoezelen (vyslovuj snuzelen) je jednou z novějších koncepcí péče o jednotlivce s různým druhem a stupněm postižení, či narušení nebo jejich vzájemnými kombinacemi. Vznikla v sedmdesátých letech v nizozemských zařízeních pro osoby s těžkým mentálním…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Psychobiografický model Prof. Erwina BöhmaGarance

8.1.2019, PhDr. Iveta Ondriová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifika gerontopsychiatriké dlouhodobé péče zmapoval profesor Böhm ve svých výzkumných studiích, poznatky ze základních psychologických směrů a teorií aplikoval do praxe a precizně zdokumentoval v jednotlivých kazuistikách. Výsledky těchto výzkumů jsou…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Relaxační cvičení a techniky u seniorůGarance

15.10.2018, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Relaxační cvičení by mělo být součástí každé pohybové aktivity. Pomocí různých relaxačních cvičení a technik můžeme optimálně regulovat fyzické i psychické napětí. Důsledkem relaxace je obnova harmonické rovnováhy osobnosti, vytvoření pocitu klidu, životní…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Péče o osoby s demencí v domácím prostředíGarance

15.10.2018, Mgr. Marcela Hauke, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika péče o osoby s demencí není pouze problémem lékařským, ale velmi významně zasahuje do všech oblastí společenského života – je to problém sociální a ekonomický, ale též právní a etický. Zasahuje nejenom samotného člověka postiženého demencí, ale…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Tipy pro skupinovou aktivizaci IIIGarance

15.10.2018, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text slouží jako inspirace při kognitivním tréninku seniorů a jako návod pro aktivizačního pracovníka. Lze ho použít skupinově i individuálně. K některým cvičením jsou v  odkaze  k dispozici k vytisknutí pracovní listy pro…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Tipy pro skupinovou aktivizaci IIGarance

24.7.2018, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text slouží jako inspirace při kognitivním tréninku seniorů. Lze ho použít jak skupinově, tak individuálně. Současně je návodem pro aktivizačního pracovníka, k některým cvičením jsou v příloze k dispozici k vytisknutí pracovní listy pro…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Využitie kanisterapie u seniorovGarance

13.6.2018, PhDr. Iveta Ondriová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kanisterapia je pomerne nová forma terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa na celkové zdravie človeka. Jedinci s ťažkým viacnásobným postihnutím sú odkázaní na pomoc a dohľad ďalšej osoby v každodenných úkonoch. Je nutné pristupovať k nim…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Tipy pro skupinovou aktivizaciGarance

1.5.2018, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text slouží jako inspirace při kognitivním tréninku seniorů. Lze ho použít skupinově i individuálně. Text článku slouží jako návod pro aktivizačního pracovníka, k některým cvičením jsou v příloze k dispozici k vytisknutí pracovní listy pro…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Pamäťové techniky u seniorovGarance

5.4.2018, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významnou pomôckou pre lepšie zapamätanie môžu byť pamäťové techniky – tzv. mnemotechniky. Tie umožnia presun informácií z kráktodobej do dlhodobej pamäti, odkiaľ môžu byť podľa potreby vybavované. Mnemotechnické pomôcky sú slová, vety, básničky, rýmy, príbehy,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Dramatizace vzpomínek - reminiscenční techniky v praxiGarance

1.8.2017, Renáta Nentvichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzpomínky je možné kreativně ztvárnit různými způsoby, jedním z nich je dramatizace. Valenta (2017) uvádí, že divadlo nemusí být pouze prostředkem sledujícím uměleckou hodnotu či estetický zážitek, ale může posloužit i jako praktický nástroj k léčbě (terapii)…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Smyslová aktivizace v kontextu péče o senioryGarance

1.5.2017, Mgr. Renáta Nentvichová Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V institucionální péči mnohdy není dostatečný časový prostor k tomu, věnovat se klientům tak, jak by si oni přáli, jak to od nás očekávají. Koncept smyslové aktivizace podle rakouské autorky Lore Wehnerové je cestou, jak seniorům můžeme zpříjemnit život…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Podpora schopnosti učiť sa u seniorovGarance

17.2.2017, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Schopnosť učiť sa vo vyššom veku má svoje špecifiká vzhľadom na prebiehajúce ontogenetické procesy týkajúceho sa najmä fungovania pamäti. Všetky informácie, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia, sa dostávajú do mozgu rôznymi zmyslovými kanálmi.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vybrané aspekty pohybovej aktivity u seniorovGarance

17.2.2017, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohybová aktivita vo vyššom veku je často spájaná s určitým rizikom. Seniori majú strach z pádov, ktoré by mohli ovplyvniťich zdravotný stav a preto sa telesnej aktivite neraz vyhýbajú. Dodržiavaním bezpečnostných zásad sa ale toto riziko významneznižuje…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Liečba prácou u chorých s Alzheimerovou chorobouGarance

12.12.2016, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Liečbu prácou (ergoterapiu) môžeme charakterizovať ako zamestnávanie, vzdelávanie, samoobsluhu, sebestačnosť a samostatnosť alebo pracovné činnosti. Zdôrazňuje sa jej význam pre uchovanie a cvičenie zdravých dynamických stereotypov, ochrana pred psychickou…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Reminiscence a její využití u seniorů s demencíGarance

1.11.2016, Mgr. Renáta Nentvichová Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od narození prožíváme jednotlivé okamžiky našeho života, které jsou zaznamenány formou vzpomínek v naší paměti. Vzpomínky se do paměti ukládají postupně, vzniká knihovna, kde máme vyrovnány naše deníky, které otvíráme a věnujeme se jejich obsahu ve chvílích,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Škola zadGarance

1.8.2016, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem školy zad (známý je i termín „škola páteře”) je naučit klienty rozpoznat nesprávné držení těla a nesprávné pohyby v každodenním životě a naučit je, jakým způsobem tyto nesprávné návyky opravit, případně se jim vyvarovat, a jak si korigované držení těla…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Záhradná terapia a senioriGarance

16.5.2016, Ing. Jarmila Dučaiová, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záhradkárčenie je rekreačnou aktivitou pre tisíce seniorov, ktorý majú kladný vzťah k záhradám ale aj k interiérovým rastlinám. Mnoho ďalších sa zúčastňuje na skupinových aktivitách, ako sú záhradné kluby, akcie v arborétach či botanických záhradách a pod. Pre…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vybrané aspekty sebakoncepcie u senioraGarance

1.5.2016, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sebakoncepcia je pohľad jednotlivca na seba, predstava jedinca o sebe, to ako vidí sám seba, ako si myslí, že ho vidia iní. Pozitívna sebakoncepcia je dôležitou zložkou harmonického vývinu človeka. Narušenie sebakoncepcie alebo telesnej schémy môže byť…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Pracovná terapia a senioriGarance

1.5.2016, Ing. Jarmila Dučaiová, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, ktorej cieľom je obnova, udržanie alebo rozvoj fyzických, mentálnych a pracovných schopnosti…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Rozvoj jemnej motoriky pre sebakoncepciu senioraGarance

1.5.2016, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V súčasnosti naša spoločnosť hľadá východiska, ktoré by umožnili, aby  ľudia vo vyššom veku žili zmysluplne, zaujímali sa o svoje okolie, prežívali svoje  radosti i starosti. Dôležitým predpokladom úspešnosti jedinca v spoločnosti je kvalita zdravia…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Význam a prínos aktivít záhradnej terapie u seniorovGarance

1.5.2016, Ing. Jarmila Dučaiová, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhody plynúce zo zapojenia sa do záhradníckych činností ako aj pobytu v prírode spočívajú v kognitívnych, psychologických, sociálnych a fyzických sférach.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Trénink kognitivních funkcí na téma VelikonceGarance

1.4.2016, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určitá období v roce nás mohou při vytváření programu pro seniory inspirovat. Velikonoce nabízejí poměrně široké možnosti, jak pojmout aktivizaci. Následující příklady můžeme jakkoliv poupravit vzhledem k potřebám konkrétní…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Validace podle Naomi FeilovéGarance

1.4.2015, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Validace je komunikační metoda určená pro práci s dezorientovanými klienty. Nedá se přímo označit jako léčebná metoda nebo dokonce terapie, spočívá spíše ve vhodné reakci na určité typické chování dezorientovaných klientů, které se může projevit jako zvláštní,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Příklad sezení reminiscenční skupinyGarance

29.1.2015, Bc. Aneta Novotná DiS.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Seniorzone profi

Reminiscenční terapie u lidí s demencíGarance

29.1.2015, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Reminiscenční aktivity a programy mají prokazatelně pozitivní dopady na lidi s demencí. Výsledky jsou především v oblasti komunikace, ve zlepšení úrovně kognitivních funkcí a určitý pozitivní vliv se projevuje také v chování jednotlivců.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

ReminiscenceGarance

29.1.2015, Bc. Aneta Novotná, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem reminiscence pochází z latinského slova reminiscere, které znamená vzpomenout si nebo rozpomenout se.

Přístupné pro: Seniorzone profi
Nahrávám...
Nahrávám...