Obsah kurzu
6Mírná kognitivní porucha (Mild Cognitive Impairment, MCI)
10Komunikace s lidmi s demencí
13Pracovní listy

 

Péče o osobu s demencí v domácím prostředí - on-line kurz pro pečující

Objevila se u Vašeho blízkého demence? Chcete o něj pečovat v domácím prostředí, ale nevíte si rady a bojíte se, jak budete příp. krizové situace zvládat? V našem on-line kurzu získáte nejen teoretický výklad, ale také řadu praktických návodů a rad, jak se s novými okolnostmi vypořádat.

Jak on-line kurz funguje?

Každý týden vám přijde e-mailem upozornění na novou lekci. Můžete ale studovat i vlastním tempem. Všechny lekce máte k dispozici ihned od začátku kurzu a jsou dostupné ještě jeden rok po jeho skončení. Po prostudování si lekci můžete sami označit jako úspěšně absolvovanou a graficky ji tak odlišit od těch ostatních.

Jak vypadají jednotlivé lekce?

Lekce jsou ve formě textů, nejde o videokurz ani webinář. Lekce jsou připravené tak, aby vám studium každé z nich zabralo maximálně jednu hodinu. Jsou doplněné kontrolními otázkami se správným řešením. Každá lekce obsahuje stručný výklad tematiky, příklady z praxe, na konci najdete kontrolní otázky a cvičení.

Jak je kurz zakončen?

Na závěr kurzu můžete absolvovat závěrečný test. Po jeho úspěšném vyplnění získáte certifikát o absolvování kurzu. Na test máte jeden pokus. 

Od kdy budu mít kurz přístupný?

Pokud platíte kartou nebo jinou on-line platební metodou, máte všechny lekce dostupné ihned. Pokud platíte na základě zálohové faktury, přístup budete mít až po připsání platby na náš účet. Při zpřístupnění kurzu vám pošleme e-mailem informaci, že ho již máte dostupný.

Jak dlouho budu mít kurz přístupný?

Do kurzu budete mít přístup ještě celý jeden rok od upozornění na poslední lekci. Přesné datum Vám pošleme e-mailem na začátku kurzu.

Kde najdu přihlašovací údaje?

Po zpřístupnění kurzu vám pošleme e-mailem uživatelské jméno, heslo si nastavíte sami ZDE.

Co dělat, když neznám své přihlašovací údaje?

Pokud jste si uživatelské jméno a heslo nezaznamenali, tak klikněte na Zapomněl(a) jste své osobní heslo? a my Vám obratem pošleme e-mailem odkaz pro jeho nastavení.

Autoři kurzu Péče o osobu s demencí v domácím prostředí

Bc. Aneta Novotná
Ing. Vratislav Vojnar
Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Kateřina Smolíková

V případě jakéhokoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat na lenka.horackova@dashofer.cz

Objednat kurz

Lekce kurzu Péče o osobu s demencí v domácím prostředí

Demence - úvod

Demence je syndrom, který vzniká důsledkem určitého onemocnění nebo poškození mozku. Jedná se o poruchy, při kterých dochází k výraznému snížení úrovně paměti a dalších kognitivních (poznávacích) funkcí mozku, k narušení běžných denních aktivit a k poruchám emocí a chování. Jedná se o postupující chronický proces, který ovšem není normální součástí stárnutí. Výskyt demence sice souvisí s věkem, respektive s prodlužováním průměrné délky života, ale neplatí, že stáří s sebou automaticky přináší demenci a kognitivní poruchy.

 • Poruchy paměti
 • Poruchy orientace
 • Poruchy pozornosti a motivace
 • Poruchy úsudku a myšlení
 • Intelektová deteriorace
 • Poruchy exekutivních funkcí
 • Korové poruchy

Rizikové faktory demence a rozpoznání demence

Riziko, že někdo onemocní demencí, záleží na mnoha různých faktorech a na relativně dlouhé době, po kterou tyto faktory na člověka působí. Žádný z následně jmenovaných faktorů nezpůsobuje demenci samostatně. Některé rizikové faktory jsou sice neovlivnitelné, ale některé z nich ovlivnit či odstranit lze. Navíc je možné posílit ty faktory, které působí ochranně.

 • Hlavní faktory
 • Další faktory

Přehled demencí

Pokud na typy demencí nahlédneme podle příčiny vzniku, mohli bychom je rozdělit na demence, které vznikají na podkladě atroficko-degenerativního procesu mozku, a demence sekundární, které vznikají na základě jiných celkových onemocnění, infekcí, intoxikací, úrazů, cévních poruch, metabolických změn apod.

 • Atroficko-degenerativní procesy
 • Demence sekundární
 • Alzheimerova choroba
 • Vaskulární demence
 • Demence s Lewyho tělísky
 • Demence u Parkinsonovy choroby
 • Frontotemporální demence
 • Huntingtonova choroba

Diagnostika demence

Diagnostika demence je složitý proces. Provádí se řada vyšetření, z nichž některá může provádět například i praktický lékař, ale u většiny je nutné vyhledat specialisty (geriatr, psycholog, psychiatr, neurolog).

 • Diagnostika
 • Anamnéza
 • Kognitivní testování
 • Další možné testy

Léčba demencí

Demence jako takové vyléčitelné nejsou, ale vhodnou a včasnou léčbou je možno dosáhnout zpomalení průběhu nemoci a oddálení těžkých stadií.

 • Biologické přístupy
 • Nebiologické (nefarmakologické) přístupy

Mírná kognitivní porucha (Mild Cognitive Impairment, MCI)

Jako mírná kognitivní porucha se označuje mírný kognitivní deficit týkající se především paměti, pozornosti, ale třeba i exekutivních funkcí.

 • Definice
 • Příčiny
 • Prevence

Stadia demence

U všech druhů demence lze definovat několik stadií. Liší se především v prvním stadiu.

 • První stadium
 • Druhé stadium
 • Třetí stadium

Podpora a pomoc rodině

Celý život se člověk učí být nezávislým a po většinu svého života je tak víceméně schopen se sám o sebe postarat. Zdaleka ne každý však má to štěstí, že mu tato nezávislost vydrží až do konce života. Celou řadu stárnoucích nebo starých lidí nezřídka zaskočí skutečnost, že se najednou z důvodu věku, nemoci nebo obojího stávají stále více závislými na podpoře či pomoci druhé osoby. Přibývá jim stále více otázek a starostí s tím, jak zvládnout požadavky běžného dne, co se stane, až nebudou moci se o sebe postarat, kdo pomůže, kam se obrátit o pomoc?

 • Péče o seniora v rodině nebo samostatném bytě
 • Pečovatelská služba
 • Asistent sociální péče
 • Odlehčovací služba
 • Denní stacionář a centra denních služeb
 • Příspěvek na péči
 • Nárok na náhradní dobu v důchodovém pojištění
 • Další sociální dávky a výhody

Péče o pečující

Pečující osoba by měla mít na mysli i svoje potřeby, protože čím lépe se bude starat o své potřeby, tím lépe bude moci pečovat o svého blízkého seniora s demencí.

 • Pochopení nemoci – demence
 • Péče a pečující osoba
 • Průběh demence a role pečujícího
 • Stadia péče
 • Jak učinit rodinnou péči o seniora zvládnutelnou?
 • Tipy při péči
 • Uspořádání prostředí pro seniory s demencí
 • Problémové chování u osoby s demencí

Komunikace s lidmi s demencí

Při každé komunikaci nevyužíváme pouze slova (verbální komunikaci), ale i gesta, výrazy tváře, intonaci hlasu, tempo řeči, pozici těla (neverbálním komunikaci). Pro osoby s demencí je neverbální projev v komunikaci velmi důležitý, když jej používáme společně se slovy, stává se naše vyjádření pro ně srozumitelnější.

 • Pravidla komunikace

Výživa u Alzheimerovy demence

Alzheimerova demence nemá přímý vliv na anatomii a fyziologii trávicího traktu a sama o sobě tak nevyžaduje speciální dietní postupy. Pouze v případech těžké kachektizace (fyzickou slabost, ztrátu hmotnosti a svalové hmoty), která může být důsledkem příjmu potravy, je nutná nutriční intervence. V prevenci malnutrice (nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený příjem potravy) u nemocných schopných perorálního příjmu hraje významnou úlohu příjem vyvážené stravy a jeho pravidelné hodnocení.

 • Defektní stav chrupu, slizniční léze
 • Hypohydratace
 • Preventivní opatření

Pár poznámek ke svéprávnosti

S přibývajícím věkem vzrůstá riziko, že bude svéprávnost člověka snížena v důsledku různých „civilizačních” nemocí (stařecká demence apod.) nebo v důsledku úrazu. Pro případ smrti může člověk pořídit závěť, pro případ předpokládaného omezení svéprávnosti může pořídit předběžné prohlášení.

 • Omezení svéprávnosti
 • Možnosti osoby, jejíž schopnost samostatně právně jednat je narušena
 • Neplatnost právního jednání podle § 581 NOZ
 • Soud
 • Promítnutí podpůrných opatření do dalších právních předpisů

Pracovní listy

Praktická cvičení, která lze využít pro trénink kognitivních funkcí u lidí s demencí. Každé cvičení lze nějakým způsobem zjednodušit, případně ztížit - přizpůsobit individuálním potřebám a možnostem daného jedince. 

Objednat kurz