dnes je 29.5.2024

Kreativita ve vyšším věkuGarance

24.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu života se schopnosti člověka mění v závislosti na věku. Fyzická a duševní schopnost klesá s přibývajícím věkem a její kvalita závisí na duševním a tělesném zdraví ve vyšším věku. Tvořivými schopnostmi nebo kreativitou rozumíme individuální nebo…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Principy kognitivního tréninku u seniorůGarance

12.6.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Populace stárne, vzhledem k tomuto faktu přibývá mnoho jedinců s různými stupni kognitivního postižení, proto se zvyšuje zájem o farmakologické i nefarmakologické preventivní a intervenční postupy. Kognitivní trénink je jeden z nefarmakologických přístupů,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vzdělávání seniorů v kontextu idejí celoživotního vzděláváníGarance

27.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Člověk je vzdělavatelný a vychovatelný v každém věku života. Je to celoživotní proces. Výchova a vzdělávání nejsou tedy zaměřeny pouze na děti a mládež, ale stále častěji se spojuje také s cílovou skupinou seniorů. Permanentní vzdělávání má výrazný vliv na…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Využívání vzpomínek při práci se senioryGarance

19.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzpomínky seniorů jsou často přehlíženy. Někdy mohou pomoci při adaptaci a vzbuzení zájmu. Reminiscenční terapie využívá vzpomínky a jejich vybavování prostřednictvím různých předmětů. Je vhodná pro pacienty s demencí, kteří trpí poruchami krátkodobé paměti,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Techniky validační terapieGarance

4.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Naomi Feil vypracovala několik technik pro jednotlivé fáze nebo stádia demence tak, aby byly pro jedince v konkrétním stavu užitečné. Jde v podstatě o velmi jednoduché způsoby, které nevyžadují žádné speciální a odborné studie. Používá se při nich poměrně…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Principy validační terapie u seniorůGarance

2.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Validační terapie je jedním z prvních specifických přístupů k nemocným s demencí. Autorkou přístupu je Naomi Feil, která se narodila v roce 1932 v Mnichově a vyrůstala v domově důchodců, kde byl její otec ředitelem. Byla v něm zaměstnána i její matka, která…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Seznam půjčoven kompenzačních pomůcekGarance

19.2.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Determinanty kognitivních funkcí u seniorůGarance

30.1.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáří je časově konečnou etapou života. Jednotná definice stáří neexistuje, ačkoliv se o to pokoušeli odborníci z různých oblastí a profesí. Je to přirozený úsek v ontogenetickém vývinu člověka a stejně jako jiná vývojová stádia má své znaky, kterými se…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Strategie zvládání stresu a copingGarance

15.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod pojmem coping rozumíme zvládnutí působícího stresoru, nasazení všech sil při zvládání nadměrné zátěže. Záleží však pouze na adaptaci sestry (lékaře, atd.), jak je schopná přizpůsobit se novým změnám prostředí, na hledání vhodných způsobů zvládání úkolů,…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Aktivizační techniky u seniorůGarance

15.7.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě hodnocení životní spokojenosti jde zejména o hodnocení fyzického a sociálního prostředí, ve kterém lidé žijí, a proto je třeba odlišovat kvalitu života od kvality poskytovaných…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Trénink kognitivních funkcí - pracovní listyGarance

8.7.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním cvičení doplňujeme tabulku slovy začínajícími na předepsaná písmena.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Práce se životním příběhem klientaGarance

8.7.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Demografické studie i každodenní realita rodinných pečujících i profesionálních pečovatelů ukazují, že v současné době vzrůstá počet starých lidí, kteří potřebují péči druhého člověka. Oproti minulosti se současná péče zaměřuje nejen na tělesné potřeby starého…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Trénink kognitivních funkcíGarance

8.7.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním cvičení doplňujeme tabulku slovy začínajícími na předepsaná písmena. Okruhy mohou být všeobecné nebo více konkrétní. Například pouze česká / evropská města, pouze příjmení herců / hereček…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Aktivizace seniorů, pracovní listyGarance

3.4.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním cvičení doplňujeme podle slovní nápovědy a určené slabiky hledané slovo. Napovězená slabika se může vyskytovat kdekoliv ve slově. Lze provádět skupinově i…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Montessori pedagogika v péči o seniory se syndromem demenceGarance

2.4.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Díky neustálému rozvoji medicíny současně stoupá v České republice hodnota naděje na dožití při narození, v roce 2017 byla u mužů 76 let a u žen 81,85 let (Český statistický úřad, 2017). Ačkoliv tento fakt je pravděpodobně pro řadu z nás pozitivní, neměli…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Využití terapeutických panenek u nemocných s demencíGarance

1.4.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce s terapeutickými panenkami je oficiální a velmi účinnou formou terapie různých typů a stupňů demence. Panenky mají ověřené a uklidňující terapeutické účinky, snižují agresivitu, eliminují pocit úzkosti a dezorientace. Terapeutické panenky se běžně…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kognitivní tréninkGarance

23.1.2019, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kognitivní trénink slouží ke zlepšení kognitivních funkcí. Je vhodný u osob s lehkou kognitivní poruchou, ve smyslu stařecké zapomnětlivosti nebo věkem podmíněného kognitivního úbytku. Bylo zjištěno, že kombinace tréninku paměti a psychomotorického tréninku…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Aktivizace seniorů - masopustGarance

21.1.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zahřívacím cvičení se pobavíme o masopustu. Nejprve přečteme úvod a poté pokládáme otázky a společně na ně odpovídáme.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Aktivizace seniorů - masopust - Pracovní listyGarance

21.1.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Názvem masopust se označuje období od Tří králů až do začátku postní doby, zejména však jeho poslední tři dny. Odehrává se tedy před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní období. Na Moravě se mu říká též fašank, fašinek nebo ostatky. Během…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kognitivní funkce a možnosti jejich tréninku a rehabilitaceGarance

21.1.2019, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kognitivní (poznávací) funkce patří mezi základní funkce našeho mozku. Umožňují nám poznávat okolní svět, plánovat naše jednání a vstupovat do interakce s druhými lidmi. Preiss a Kučerová (2006) slovem kognitivní označují řadu duševních i intelektuálních…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Snoezelen metoda u nemocných s demencíGarance

10.1.2019, PhDr. Iveta Ondriová, Ph.D., Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Snoezelen (vyslovuj snuzelen) je jednou z novějších koncepcí péče o jednotlivce s různým druhem a stupněm postižení, či narušení nebo jejich vzájemnými kombinacemi. Vznikla v sedmdesátých letech v nizozemských zařízeních pro osoby s těžkým mentálním…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Psychobiografický model Prof. Erwina BöhmaGarance

8.1.2019, PhDr. Iveta Ondriová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifika gerontopsychiatriké dlouhodobé péče zmapoval profesor Böhm ve svých výzkumných studiích, poznatky ze základních psychologických směrů a teorií aplikoval do praxe a precizně zdokumentoval v jednotlivých kazuistikách. Výsledky těchto výzkumů jsou…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Práce se skupinou z pohledu ergoterapeutaGarance

1.7.2015, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při sestavování terapeutického plánu by se měl ergoterapeut rozhodnout, jaký typ terapie bude pro daného klienta vhodný. Podle potřeb a možností klienta tedy volí mezi individuální a skupinovou terapií. Skupina by se dala definovat jako celek lidí, kteří…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Oblasti ergoterapeutické praxe u seniorůGarance

1.7.2015, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ergoterapeut v oblasti zdravotně-sociálních služeb obvykle pracuje jako člen multidisciplinárního týmu, ale může pracovat i samostatně. Oblasti praxe ergoterapeuta při práci se seniory by se daly rozdělit na oblast zdravotnickou a…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Kompenzační pomůckyGarance

10.12.2014, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kompenzační a rehabilitační pomůcky pomáhají nahradit (kompenzovat) tělesné funkce, které v důsledku úrazu nebo nemoci nefungují optimálně nebo vůbec. Cílem je, aby člověk s těmito pomůckami zvládal běžné denní činnosti tak jako dříve, nebo alespoň co nejvíce…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Manuál pro klienty po totální endoprotéze kyčelního kloubuGarance

10.12.2014, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po operaci budete cca 2 dny (někdy i déle) zapolohováni vleže na zádech s mírně unoženou operovanou končetinou a mezi dolní končetiny vám bude dán polštář nebo klín, který má zabránit jejich zkřížení. Dále bude vaše operovaná končetina jištěna proti vytočení…

Ergoterapie u totální endoprotézy kyčelního kloubuGarance

10.12.2014, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rehabilitace po totální endoprotéze (dále jen TEP) kyčelního kloubu závisí na spolupráci lékaře, fyzioterapeuta, ergoterapeuta a zdravotních sester.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Ergoterapie u seniorůGarance

20.3.2014, Bc. Aneta Novotná, DiS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Slovo ergoterapie pochází z řečtiny a vzniklo sloučením dvou slov. Řeckého slova ergo = práce a slova therapia = léčba. Podle oficiální definice České asociace ergoterapeutů se jedná o obor, který prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a…

Přístupné pro: Seniorzone profi
Nahrávám...
Nahrávám...