Seniorzone.cz LIVE

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 22.6.2018
 1 EUR25,79 CZK (-0,07)
 1 USD22,14 CZK (-0,27)
 1 GBP29,41 CZK (-0,18)
 100 RUB35,07 CZK (-0,08)
 100 JPY20,1 CZK (-0,17)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

Předpověď počasí

 

 

Nejnovější

Finanční gramotnost pro seniory - Bezpečně ve světě financíGarance

18.6.2018, Jiří Chábek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finanční gramotnost představuje každodenní součást života, která se velice rychle rozvíjí a vyvíjí do všech směrů. Nedostatek znalostí v oblasti finanční gramotnosti může velmi negativně ovlivnit náš život. Podle dosavadních výzkumů bylo zjištěno, že senioři a…
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Rizikové psychosociálne faktory vzniku srdcovocievnych ochoreníGarance

13.6.2018, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálne deprivujúce faktory spoločensko-kultúrne faktory, sociálno-ekonomický status, výška vzdelania, príslušnosť k určitej vrstve, náhly spoločenský vzostup či pád, rodinné nezhody, problémy s dětmi.
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Vybrané aspekty zdravého starnutiaGarance

13.6.2018, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Byť dlho aktívnym a zdravým si žiada pre to niečo urobiť. Pravidlá pre dosiahnutie dlhého zdravia: Zachovať si rozum a zabudnúť na Alzheimera -  ľudia sa desia toho, že s pribúdajúcim vekom sa im zhorší pamäť. Netreba sa báť. Je veľa vecí, ...
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Využitie kanisterapie u seniorovGarance

13.6.2018, PhDr. Iveta Ondriová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kanisterapia je pomerne nová forma terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa na celkové zdravie človeka. Jedinci s ťažkým viacnásobným postihnutím sú odkázaní na pomoc a dohľad ďalšej osoby v každodenných úkonoch. Je nutné pristupovať k nim…
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Doporučený postup Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou

18.5.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věci vydalo tento doporučený postup pro účely výzvy č. 81 a č. 82 k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele…
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

K některým specifickým problémům aplikace GDPR v sociálních službáchGarance

14.5.2018, JUDr. Karel Zuska, AK Holec, Zuska a partneři, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematice zajištění souladu s nařízením GDPR u poskytovatelů sociálních služeb jsme se věnovali v článku  GDPR a rizika ochrany osobních údajů v sociálních službách . V tomto článku se zaměříme na některé specifické otázky, které jsou s aplikací GDPR…
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Letos poprvé zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

2.5.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poprvé v letošním roce zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Mezi hlavní body zasedání patřily informace o práci na navazujícím strategickém materiálu politiky stárnutí na období 2018 až 2022 či souhrnná zpráva o plnění Národního akčního plánu…
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Sociální determinanty zdraví ve stáříGarance

1.5.2018, doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáří a stárnutí jsou vzhledem k prodlužování věku života pojmy často užívané. Jejich vymezování, standardizování, společenské pojímání, provazování s jinými faktory osobního života i se společenskými systémy mají sice své objektivní zákonitosti, ale do značné…
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Tipy pro skupinovou aktivizaciGarance

1.5.2018, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující text slouží jako inspirace při kognitivním tréninku seniorů. Lze ho použít skupinově i individuálně. Text článku slouží jako návod pro aktivizačního pracovníka, k některým cvičením jsou v příloze k dispozici k vytisknutí pracovní listy pro…
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Agresivita u klientůGarance

23.4.2018, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojmy jako agrese, agresivita či násilí jsou v dnešní době značně frekventované. V médiích se s nimi setkáváme v nejrůznějších souvislostech. Může se jednat např. o situace spojené se školou (šikana, kyberšikana), se silničním zpravodajstvím (agresivní řidič),…
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi
Nejčtenější

Hodnocení rizika pádů u seniorůGarance

1.5.2016, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pády představují nejčastější mimořádnou událost ve zdravotnictví. Podle dostupných statistik 1x ročně spadne 28 - 35 % seniorů ve věku nad 65 let.
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Edukace seniorůGarance

4.8.2016, PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Edukace (vzdělávání a výchova jedince) je proces ovlivňování chování a jednání jedince s cílem navodit pozitivní změny v jeho vědomostech, dovednostech, názorech, návycích a postojích. Pacient má právo na důkladné a spolehlivé informace.
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Seznam půjčoven kompenzačních pomůcekGarance

30.11.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Benešov   OS TŘI   www.centrum-cercany.cz   Benešov   Pečovatelská služba okresu Benešov   http://www.ps-benesov.estranky.cz/   Beroun   PUJČOVNY SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ČR   http://www.svaztp.cz/pujcovna   Blansko   PUJČOVNY SVAZU TĚLESNĚ ...
více

GDPR a rizika ochrany osobních údajů v sociálních službáchGarance

5.4.2018, JUDr. Karel Zuska, AK Holec, Zuska a partneři, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinné zajištění souladu s GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně…
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

VýpověďGarance

20.6.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na rozdíl od dohody je výpověď jednostranným právním jednáním, což znamená, že rozhodnutí ukončit pracovní poměr záleží výhradně na tom účastníku, který nechce, aby pracovní poměr dále pokračoval. Ten účastník, jemuž je výpověď určena, nemůže svým nesouhlasem…
více
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 113/2018 Sb. novela zák. č. 254/2001 Sb. a č. 388/1991 Sb. (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 56)
  • 114/2018 Sb. o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 57)
  • 115/2018 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017 (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 57)
  • 117/2018 Sb. o zkušebním řádu aprobační zkoušky (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 58)
  • 118/2018 Sb. novela vyhl. č. 188/2009 Sb. (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 58)
  • 120/2018 Sb. o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 59)
  • 121/2018 Sb. novela vyhl. č. 177/1996 Sb. (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 59)
  • 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 61)
  • 124/2018 Sb. mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky (vyšlo dne: 22.6.2018 v částce č. 62)
  • 126/2018 Sb. mění nař. vlády č. 48/2017 Sb. (vyšlo dne: 22.6.2018 v částce č. 64)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA