Seniorzone.cz LIVE

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 20.1.2017
 1 EUR27,02 CZK (0)
 1 USD25,41 CZK (+0,09)
 1 GBP31,2 CZK (-0,01)
 100 RUB42,49 CZK (-0,01)
 100 JPY22,06 CZK (-0,04)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní

 

 

Nejnovější

Etický kodex sociálních pracovníkůGarance

21.1.2017, 1. 6. 2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Změny v zákoně o účetnictví od 1. 1. 2017Garance

13.1.2017, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o účetnictví Systém účetnictví je v České republice upraven zákonem č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví"). Tato norma byla v předposlední úpravě změněna zákonem č. 377/ ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

ČSSZ v prosinci vyplatila důchod 567 sto a víceletým důchodcům

13.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z údajů České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že v prosinci 2016 pobíralo důchod 491 žen a 76 mužů, kterým bylo k 31. 12. 2016 sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (103), dále v Jihomoravském kraji (87) a Středočeském kraji (53).
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Pracovně aktivní důchodci a jejich zdaněníGarance

9.1.2017, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Řada pracovníků ve zdravotnictví má současně s pobíraným starobním důchodem další příjmy z výdělečné činnosti. Může jít o příjmy dosahované v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), dále ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Dotace na sociální služby budou vyplaceny již v průběhu ledna

6.1.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí výrazně zkrátilo dobu vyplácení dotace na sociální služby. V letošním roce se díky změně předpisů zrychlí výplata dotací ze státního rozpočtu. Kraje a Hlavní město Praha dostanou finanční prostředky již v lednu.
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2017Garance

5.1.2017, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tak jako každoročně, byly i s účinností od 1. 1. 2017 změněny sazby, na jejichž základě se vypočítávají nároky zaměstnanců na cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách. Vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb. Vyhláškou ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Zvýšené důchody se už vyplácejí

4.1.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Počínaje lednovou splátkou se zvyšují všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění. Zvýšení téměř 3,5 miliónu důchodů provádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Parametry sociálního pojištění v roce 2017Garance

3.1.2017, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stanovení nových parametrů V sociálním pojištění, tj. v důchodovém a nemocenském pojištění a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, se každoročně mění základní parametry pro výpočet dávek a pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení; ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstv a práce a sociálních věcí

3.1.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji.
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Senioři si po letech výrazněji polepší. Důchody porostou o stovky korun

3.1.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
ilustrační fotoZvyšování starobních důchodů bylo v minulých letech docela zdlouhavé, protože to vyžadovalo změnu zákona. Nyní ale může růst schválit pouze vláda a díky tomu budou moci ministři pružněji reagovat na potřeby seniorů. Už od ledna všechny důchody stoupnou v průměru o více než 300 korun.
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi
Nejčtenější

Seznam půjčoven kompenzačních pomůcekGarance

11.11.2016, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Benešov   OS TŘI   www.centrum-cercany.cz   Benešov   Pečovatelská služba okresu Benešov   http://www.ps-benesov.estranky.cz/   Beroun   PUJČOVNY SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ČR   http://www.svaztp.cz/pujcovna   Blansko   PUJČOVNY SVAZU TĚLESNĚ ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitouGarance

20.6.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Takto sjednaný pracovní poměr lze rozvázat v době jeho trvání všemi ostatními způsoby ukončení pracovního poměru bez omezení . Skutečnost, že se jedná o pracovní poměr ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Domov pro seniory a úhrada za pobyt - postup a stanovení výše úhrady - základní pravidlaGarance

12.12.2014, Ing. Vratislav Vojnar, Zdroj: Verlag Dashöfer
Největší zájem uživatelů pobytových sociálních služeb se orientuje na péči a služby poskytované v domovech pro seniory (domovech důchodců). Tato pobytová zařízení poskytují pomoc zejména osobám se sníženou soběstačností získanou v důsledku ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Hodnocení výživy seniorů v zařízeníchGarance

11.8.2014, PhDr. Radka Kozáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Podle Kalvacha a Onderkové (2006, s. 15) překročení hranice stáří (dosažením 65 či 75 let věku) automaticky neznamená, že se člověk stává geriatrickým pacientem. Indikátorem geriatrického pacienta je křehkost a profit ze ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Prevence pádů seniorůGarance

1.2.2016, PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pád je nejčastější mimořádná událost ve zdravotnictví. Problematika pádů je jednou z nejvíce diskutovaných oblastí týkající se kvality a bezpečí péče - jak v institucionalizované, tak v domácí péči. Pády seniorů představují ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 4/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 5/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 6/2017 Sb. o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 7/2017 Sb. o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 8/2017 Sb. ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb. (vyšlo dne: 13.1.2017 v částce č. 2)
  • 9/2017 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 13.1.2017 v částce č. 2)
  • (vyšlo dne: 13.1.2017 v částce č. 2)
  • 10/2017 Sb. novela vyhl. č. 343/2014 Sb. (vyšlo dne: 20.1.2017 v částce č. 3)
  • 11/2017 Sb. o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (vyšlo dne: 20.1.2017 v částce č. 3)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Vládní reforma pohřebnictví

26. 1. 2017 Praha

Semináře vám pomůže orientovat se ve změnách týkajících se problematiky pohřebnictví, provozování pohřební služby a pohřebišť.