dnes je 9.6.2023

Nejnovější

Lékaři: Drahé léky na roztroušenou sklerózu se vyplatí, pacienti dál pracují

25.5.2023, Zdroj: ČTK

Nově jim mohou být předepsané dříve, už loni se jimi léčilo 56 procent ze zhruba 18.000 evidovaných.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vláda schválila novelu zákona, která zpřísňuje maximální postihy za špatnou evidenci léčivých přípravků v lékárně

24.5.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

... Sankce se zvýší ze 2 milionů na 20 milionů. Praha, 24. května Vláda na dnešním jednání schválila návrh zákona, který umožňuje trest v podobě zákazu činnosti a zvyšuje sankci za nevedení evidence léčivých přípravků ze 2 milionů na 20 milionů. Implementuje také do právního řádu ČR evropské nařízení ...

Přístupné pro: Seniorzone profi

Žadatelé o dotace ve zdravotnictví si letos v Praze rozdělí 72,5 milionu Kč

18.5.2023, Zdroj: ČTK

Peníze půjdou na projekty na zlepšení zdravotní a paliativní péče, prevenci nebo na podporu akcí metropolitního významu.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Jednodušší vzdělávání a rychlejší vyřizování žádostí slíbil Válek mladým lékařům

17.5.2023, Zdroj: ČTK

První změny podle něj pocítí už absolventi příští rok.

Přístupné pro: Seniorzone profi

WHO varovala před unáhleným používáním umělé inteligence ve zdravotnictví

16.5.2023, Zdroj: ČTK

WHO zmiňuje především chatboty používající umělou inteligenci, kteří mohou poskytnout uživatelům falešné a neověřené informace.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Válek: Zdravotnictví změnami DPH, které vláda navrhla, ušetří 3,2 mld. Kč

13.5.2023, Zdroj: ČTK

Zdravotní pojišťovny naopak zaplatí za léky s vyšší DPH o 1,5 až dvě miliardy korun navíc.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Ministerstva chystají propojení systémů zdravotního a nemocenského pojištění

12.5.2023, Zdroj: ČTK

měna má přispět k lepšímu využití vybraných peněz i k řešení financování péče na zdravotním a sociálním pomezí.

Přístupné pro: Seniorzone profi

VZP loni vydala na léčbu rakoviny 19,3 miliardy Kč, léčilo se 300.000 lidí

10.5.2023, Zdroj: ČTK

Nejčastěji se jednalo o nádory kůže, prsu nebo mužských pohlavních orgánů.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vláda schválila zvýšení náhrad výdělku po pracovním úrazu a nemoci z povolání

10.5.2023, Zdroj: ČTK

Zvedne se totiž průměrný příjem, ze kterého se počítají.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Čtvrtina nádorů vaječníků je geneticky podmíněná, lékaři vyšetřují i příbuzné

9.5.2023, Zdroj: ČTK

Genetická mutace BRCA u žen způsobuje třicetkrát vyšší riziko rakoviny vaječníků a desetkrát vyšší riziko rakoviny prsu.

Přístupné pro: Seniorzone profi
více článků
Nejčtenější

Ukázkový trénink kognitivních funkcíGarance

1.2.2016, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trénování paměti a dalších mozkových funkcí u seniorů je velmi důležité. Kognitivní (= poznávací) funkce mozku se s přibývajícím věkem zhoršují, dochází k jejich úbytku, a proto je žádoucí tyto funkce nějakým způsobem dlouhodobě trénovat či stimulovat. Ideální…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Příjem zaměstnance za práci přesčasGarance

14.3.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Hodnocení bolestiGarance

1.10.2015, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

S bolestí se sestra při ošetřování nemocných setkává velmi často, jelikož bolest je častým příznakem mnoha onemocnění. Mimoto také řada léčebných a ošetřovatelských zákroků vyvolává bolest. V každém zdravotnickém zařízení by měly existovat standardy pro…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Komunikace s psychicky labilním pacientemGarance

12.10.2012, doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako psychicky labilní je obecně vnímáno chování a prožívání odchylující se od normy, je to jistý zastřešující termín pro označení lidského jednání do doby, než se např. dotčený dostane do péče psychologa nebo psychiatra, kteří blíže určí charakter…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Strategie zvládání stresu a copingGarance

15.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod pojmem coping rozumíme zvládnutí působícího stresoru, nasazení všech sil při zvládání nadměrné zátěže. Záleží však pouze na adaptaci sestry (lékaře, atd.), jak je schopná přizpůsobit se novým změnám prostředí, na hledání vhodných způsobů zvládání úkolů,…

Přístupné pro: Seniorzone profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 149/2023 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku (vyšlo dne: 5.6.2023 v částce č. 73)
  • 150/2023 Sb. novela zák. č. 361/2000 Sb. a č. 220/2021 Sb. (vyšlo dne: 5.6.2023 v částce č. 73)
  • 151/2023 Sb. novela zák. č. 251/2021 Sb. (vyšlo dne: 5.6.2023 v částce č. 73)
  • 152/2023 Sb. novela zák. č. 283/2021 Sb. (vyšlo dne: 5.6.2023 v částce č. 74)
  • 153/2023 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (vyšlo dne: 9.6.2023 v částce č. 75)
  • 154/2023 Sb. novela vyhl. č. 343/2014 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2023 v částce č. 76)
  • 155/2023 Sb. novela vyhl. č. 211/2018 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2023 v částce č. 77)
  • 156/2023 Sb. novela vyhl. č. 31/1995 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2023 v částce č. 78)
  • 157/2023 Sb. o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s vloženým prvkem "Osobní automobil Tatra 603" (vyšlo dne: 9.6.2023 v částce č. 79)
  • 158/2023 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 9.6.2023 v částce č. 79)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novela ZP: Pravidla výkonu práce na dálku

12.6.2023, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Seznámení se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinese tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Novela je projednávána v Poslanecké sněmovně, účinnost změn lze očekávat na podzim tohoto roku. Seminář bude zaměřen na právní souvislosti výkonu práce na dálku.

Na hraně a za hranou v pracovním právu

14.6.2023, Praha, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Mgr. Bc. Michal Peškar

Tak můžeme označit některé postupy v pracovním právu, které balancují na tenké hranici. Proč se k nim zaměstnavatelé uchylují? Někdy je na vině neznalost, jindy nejasná či komplikovaná právní úprava, v některých případech jde o hru "co když to projde". O tom, že se tyto kroky vyplatit nemusí, svědčí jak pokuty ze strany kontrolních orgánů, tak bohatá soudní judikatura, s níž vás seznámíme. Druhý ročník konference Na hraně a za hranou v pracovním právu mapuje a nabízí postup, který je v souladu s právní úpravou. Pozornost budeme tentokrát věnovat zejména připravované novele zákoníku práce a otázkám, které budou zaměstnavatelé řešit při její aplikaci v praxi. Přinese novela zákoníku práce vyjasnění a řešení některých sporných postupů spojených například s prací na dálku či s postupující digitalizací a elektronizací, nebo vyvolá spíše otázky a přispěje k tvorbě „kreativních“ přístupů v praxi? Přijďte si poslechnout přednášky odborníků, diskutovat a rozdělit se o své zkušenosti.

Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na postavení pečujících osob v pracovněprávních vztazích

19.6.2023, Praha, JUDr. Věra Bognárová

Významná novela zákoníku práce, jejíž účinnost se předpokládá u většiny změn v polovině letošního roku a u zbývajících od 1. 1. 2024, zapracovává nejen dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. směrnice work-life balance), ale přináší i řadu dalších legislativních změn.

Novela zákoníku práce 2023/2024

21.6.2023, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

V rámci semináře dostanete přehled o všech novinkách, které by měla přinést důležitá novela zákoníku práce připravená Ministerstvem práce a sociálních věcí. Novela má za cíl především transponovat směrnice Evropské unie (směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob) a také reagovat na některé z problémů, se kterými se nyní zaměstnavatelé a zaměstnanci setkávají v praxi. Novela ale zatím neprošla legislativním procesem, aktuálně je projednávána v Poslanecké sněmovně.

Whistleblowing - zákon o ochraně oznamovatelů

28.6.2023, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

Seznamte se s aktuálním návrhem zákona o ochraně oznamovatelů, který je již schválen a čeká pouze na podpis prezidenta. Jelikož se jedná o implementaci evropské směrnice, právní úpravě ochrany oznamovatelů se již v České republice nevyhneme a základní parametry jsou jasně nastaveny. V rámci semináře probereme, jaké povinnosti z navrhovaného zákona pro zaměstnavatele vyplývají, zejména pak kdo musí zavést vnitřní oznamovací systém podle nového zákona a jak má takový systém vypadat, zejména pak zda lze případně použít stávající systémy oznamování. Podíváme se také na to, jak nakládat s přijatými oznámeními a jakou ochranu nová právní úprava nabízí oznamovatelům.

Seniorzone.cz LIVE
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
9.6.2023 - podání bankovního příkazu k úhradě doplatku sociálního zabezpečení za rok 2022 u OSVČ v případě, bylo-li daňové přiznání podáno po 1. 4. elektronicky

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 8.6.2023
 1 EUR23,63 CZK (-0,01)
 1 USD22,01 CZK (-0,05)
 1 GBP27,44 CZK (-0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,75 CZK (-0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...