dnes je 21.1.2021

Nejnovější

Metoda vyzkoušená před 40 lety slouží k léčbě většiny infarktů

21.1.2021, Zdroj: ČTK

Drtivá většina pacientů s akutním infarktem myokardu se v současnosti léčí koronární angioplastikou, tedy metodou, při které se přes tepnu na zápěstí zavede do zúženého místa věnčité tepny katétr s balonkem na konci. Nafouknutím balonku se tepna rozšíří a…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Vláda opětovně rozhodla o možnosti omezení provádění pracovnělékařských prohlídek (Tisková zpráva MZ)

20.1.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Dne 18. ledna 2021 vláda přijala krizové opatření, kterým opětovně dochází k dočasné možnosti omezení periodických pracovnělékařských prohlídek a možnosti nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek tzv. čestným prohlášením, a to s účinností od 19. ledna…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Nové usnesení vlády k pracovnělékařským službám (usnesení č. 54 z 18. ledna 2021)

19.1.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Odbor ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví v průběhu víkendu zpracoval návrh usnesení vlády k pracovnělékařským službám, který ministr zdravotnictví v pondělí prezentoval na jednání vlády. Vláda návrh schválila jako usnesení č. 54.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo dotačním programem už 67 ordinací praktických lékařů a 34 ordinací zubních lékařů

19.1.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zájem o dotace z programu na podporu zřizování a udržení ordinací zubařů a praktických lékařů pro dospělé i děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb stále roste. Dotační program pro praktické lékaře byl vyhlášený v roce 2016 a dotační program…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Od 1.1.2021 čestná prohlášení nenahrazují vstupní prohlídku

14.1.2021, Robert Křepinský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Robert Křepinský Na základě usnesení vlády ze dne 7. 12. 2020 č. 1291, o změně krizového opatření, vyhlášeného pod č. 512/2020 Sb., došlo ke změně dosavadního usnesení vlády č. 1049 ze dne 16.10.2020, vyhlášeného pod č. 418/2020 Sb., a to tak, že čestná prohlášení, na které je možné pohlížet jako ...

Přístupné pro: Seniorzone profi

Flemingův objev penicilinu zahájil revoluci v medicíně

14.1.2021, Zdroj: ČTK

Ještě na začátku druhé světové války umíraly statisíce lidí na tuberkulózu a jiná infekční onemocnění. Díky skotskému lékaři Alexanderu Flemingovi a několika dalším vědcům, kteří pak přispěli k vývoji antibiotika penicilin, byly zachráněny desítky milionů…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Od pátku se mohou k očkování registrovat i všichni zdravotníci

13.1.2021, Zdroj: ČTK

Od pátku se budou hlásit k očkování proti covidu-19 přednostně spolu se seniory nad 80 let i všichni zdravotníci a zaměstnanci v sociálních službách pečující o seniory. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nehrozí nedostatek materiálu pro očkování, mezi…

Přístupné pro: Seniorzone profi

ČSARIM: Kapacita většiny nemocnic s akutní péčí je naplněna

13.1.2021, Zdroj: ČTK

Kapacita většiny zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči je v současnosti naplněna. Hlavním důvodem je nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu. Nelze kvůli tomu zajistit dodržování norem na personální vybavení pracovišť. Ve…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Pražští záchranáři budou komunikovat elektronicky

13.1.2021, Zdroj: ČTK

Pražští záchranáři budou při komunikaci s dispečinkem používat namísto telefonních hovorů jednotné formuláře zasílané prostřednictvím chytrých telefonů nebo tabletů. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch. Podle něho by se…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Pražské zdravotnické "létající" týmy by mohly fungovat trvale

13.1.2021, Zdroj: ČTK

Takzvané zdravotnické "létající" týmy, které zavedl pražský magistrát pro pomoc s řešením epidemie v sociálních zařízeních, by mohly fungovat trvale. Jak v rozhovoru s ČTK dnes řekl ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch, mohly by se přeměnit v mobilní…

Přístupné pro: Seniorzone profi
více článků
Nejčtenější

Zdravotníci nebudou potřebovat test na covid pro ukončení izolace

24.9.2020, Zdroj: ČTK

Pracovníci v sociálních a zdravotnických službách nebudou od pátku 25. 9. 2020 potřebovat k ukončení izolace negativní PCR test na koronavirus. Stejně jako ostatním lidem jim bude stačit absolvování desetidenní izolace za podmínky, že po sedmém dni nebudou…

Přístupné pro: Seniorzone profi

ČSSZ informuje: Kdo může „odejít“ do starobního důchodu v roce 2018

19.12.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V roce 2018 vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 34 let. Splnění těchto podmínek však neznamená povinnost o důchod žádat ani není důvodem k ukončení výdělečné činnosti – pracovního…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Znovuvytvoření pracovního místa

1.10.2014, JUDr.Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V roce 2013 jsme zrušili jedno pracovní místo v údržbě s účinností od 1. 1. 2014. Chtěla bych se zeptat jak postupovat, pokud bychom místo chtěli znovu obnovit. JUDr.Věra Bognárová, Zaměstnavatel má právo stanovit si takovou organizační strukturu, včetně stanovení počtu pracovních míst, které pro plnění ...

Přístupné pro: Seniorzone zdarma | Seniorzone profi

Příplatek na péči v domově pro seniory

4.3.2019, Ing. Vratislav Vojnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chtěla bych požádat o radu, která se týká zvláštního příplatku v domově pro seniory. Dne 17. 12. 2018 bylo dodatečně schváleno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Toto nařízení přeřazuje některé práce, které jsou vykonávány zaměstnanci ve zdravotnictví a v sociálních službách ...

Přístupné pro: Seniorzone zdarma | Seniorzone profi

Určení dne nástupu do práce; příplatek za nepřetržitý provoz

27.6.2019, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak je to s nástupem do práce, pracovní smlouvou, nahlášením zaměstnance na pojišťovnu a OSSZ, pokud 1. den v měsíci připadne na sobotu a zaměstnanec nastoupí do práce až v pondělí 3., tzn. nepracuje o víkendech, ale pouze od pondělí do pátku? Je možné pracovní smlouvu uzavřít od 1., tzn.na pojišťovně ...

Přístupné pro: Seniorzone zdarma | Seniorzone profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 10/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 6)
  • 11/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 6)
  • 12/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 11.1.2021 v částce č. 7)
  • 13/2021 Sb. novela zák. č. 119/2002 Sb., č. 156/2000 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 15/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 16/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.1.2021 v částce č. 9)
  • 17/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.1.2021 v částce č. 9)
  • 19/2021 Sb. novela vyhl. č. 246/2001 Sb. (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
  • 20/2021 Sb. o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Cestovní náhrady a pracovní cesty

21.1.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Získání orientace v pravidlech vysílání zaměstnanců na pracovní a další cesty (zejména cesty mimo pravidelné pracoviště) ve vazbě na vznik práva na náhrady cestovních výdajů. Seznámení s aktuálními sazbami cestovních náhrad pro rok 2021. Seminář bude také zaměřen na řešení některých sporných aspektů v oblasti cestovních náhrad.

Velká novela zákoníku práce 2020/2021

22.1.2021, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je seznámit účastníky s významnou novelou zákoníku práce, která je účinná od července roku 2020 a v části pak od ledna 2021. Svým rozsahem se jedná o nejvýznamnější novelizaci zákoníku práce od roku 2012. Jelikož novela přináší změny i v základních oblastech pracovního práva jako je počítání nároku na dovolenou, musí se s ní seznámit každý zaměstnavatel a promítnout jí do svých postupů a používané dokumentace.

Roční zúčtování + změny v roce 2021

25.1.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Jak na roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a jaké jsou v této oblasti novinky pro rok 2021?

Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR nejen při ročním zúčtování v případových studiích

25.1.2021, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

S koncem zdaňovacího období si kladou zaměstnavatelé otázky týkající se správného pojištění a zdanění svých zaměstnanců, kteří jsou cizí státní příslušníci. Od roku 2019 váže správný odvod pojistného i na správné určení základu daně. Seminář je určen zaměstnavatele a jejich mzdové účetní, kteří zpracovávají tuto problematiku, jakož i pro další odbornou veřejnost. Po krátkém výkladu budou pravidla vysvětlena na případových studiích řešených lektorem se zdůvodněním postupu. Detailně budou probírány podmínky pro roční zúčtování a pro povinnost podání přiznání jednotlivými zaměstnanci podle jejich konkrétní situace.

Výpočet dovolené od roku 2021 a další změny ve mzdové a personální oblasti

9.2.2021, On-line, Ing. Růžena Klímová

Největším strašákem pro mzdové účetní budou v následujících měsících nová pravidla pro výpočet dovolené, která mají platit od 1.1.2021. Změny se ale týkají i jiných oblastí. Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2020 a 2021 a procvičte si je na praktických příkladech.

Seniorzone.cz LIVE
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.1.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za prosinec 2020

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 20.1.2021
 1 EUR26,13 CZK (-0,03)
 1 USD21,59 CZK (+0,04)
 1 GBP29,51 CZK (+0,15)
 100 RUB29,32 CZK (+0,08)
 100 JPY20,8 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...