dnes je 23.4.2024

Vplyv výživy na zdravie seniorovGarance

5.2.2018, Ing. Jarmila Dučaiová, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výživa zohráva dôležitú úlohu v živote každého človeka, zvlášť seniora u ktorého dochádza k zmenám v organizme v dôsledku procesu starnutia. Správna výživa významne ovplyvňuje celkový stav organizmu, telesnú a duševnú výkonnosť, odolnosť k infekciám, lepšie…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Režimová opatření u extraezofageálního refluxuGarance

1.10.2015, PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Gastroezofageální reflux (GER) je označení pro návrat žaludečního (někdy i duodenálního) obsahu do jícnu. GER se může vyskytovat také u zdravých lidí. Za fyziologický je označován v případě, že nezpůsobuje obtíže ani histologické změny sliznice jícnu. Za…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Dieta při hypertenziGarance

20.6.2015, PhDr. Kozáková Radka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Esenciální hypertenze je významné onemocnění, jehož přesnou příčinu neznáme. Rozhodně však má blízko k metabolickým onemocněním a tzv. metabolického syndromu. Proto jsou režimová opatření a dietní léčba u tohoto onemocnění tak důležité. V první řadě je na…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Dieta při osteoporózeGarance

20.6.2015, PhDr. Kozáková Radka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osteoporóza je progresivní systémové onemocnění skeletu charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně s následným zvýšením fragility kosti a zvýšeným rizikem zlomenin. Kvalita a množství kostní hmoty je ze 75–80 % dána…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Výživa u onemocnění dnouGarance

20.6.2015, PhDr. Kozáková Radka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dna je kloubní onemocnění s typickými nepříjemnými projevy – otok, bolest, výskyt tzv. tofů, zejména nad prvními klouby palců, ale i v jiných lokalizacích. Postihuje jedince s rysy metabolického syndromu typicky po dietním či alkoholovém excesu. V patogenezi…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Výživa u malnutriceGarance

1.4.2015, PhDr. Kozáková Radka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Malnutrice je významným rizikovým faktorem rozvoje infekčních komplikací, prodloužení hospitalizace a zvýšení mortality u nemocných.

Přístupné pro: Seniorzone profi

Dieta u obezityGarance

1.4.2015, PhDr. Kozáková Radka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obezita patří k onemocněním, u kterých je dietní léčba nejvýznamnější. Nejde o pouhé uplatnění diety v redukci hmotnosti, ale i o dietní ovlivnění prognózy obézních. Optimální je dosažení redukce hmotnosti, to je však u části nemocných neúspěšné. Obezita je…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Dieta u dialyzovaných pacientůGarance

2.2.2015, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správná výživa je jedním ze základních pilířů péče o dialyzované pacienty. Dialyzovaný pacient musí mít stravu nejen energeticky bohatou, ale i s dostatečným přísunem bílkovin. Tato dieta se tak zásadním způsobem liší od diety pacientů, kteří dosud dialýzou…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Dietní systémGarance

2.2.2015, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Význam výživy stoupá při onemocnění. Často se musí vzájemný poměr živných látek v potravě měnit nebo se musejí některé látky omezit nebo úplně vyloučit. Takové stravě, která je z léčebných důvodů upravená, se říká dieta. Dieta se tak stává významnou součástí…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Výživa u onemocnění diabetes mellitusGarance

2.2.2015, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodržování diety u diabetu mellitu (DM) patří k nejjednoduššímu, ale v praxi k nejobtížněji dodržovanému léčebnému prostředku. Dietní léčba diabetu vychází z pravidel nízkoenergetické racionální výživy.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Hodnocení výživy seniorů v zařízeníchGarance

11.8.2014, PhDr. Radka Kozáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle Kalvacha a Onderkové (2006, s. 15) překročení hranice stáří (dosažením 65 či 75 let věku) automaticky neznamená, že se člověk stává geriatrickým pacientem. Indikátorem geriatrického pacienta je křehkost a profit ze specifického geriatrického režimu.…

Přístupné pro: Seniorzone profi

Hodnocení stavu výživy seniorůGarance

11.8.2014, PhDr. Radka Kozáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

O významu zdravé výživy v životě člověka dnes již nikdo nepochybuje. Stav výživy je komplexní problém, který je možné diagnostikovat různými metodami, a to z hlediska karenčních příznaků anebo projevů nadměrné výživy. Chceme-li správně stanovit nutriční…

Nahrávám...
Nahrávám...