dnes je 13.7.2024

Input:

Nejčastější zdravotní problémy u seniorů

6.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.201
Nejčastější zdravotní problémy u seniorů

PhDr. Iveta Ondriová, PhD.

Téměř každý orgán lidského těla ztrácí během stárnutí svoji funkční rezervu. Snížení kompenzačních mechanismů tak činí starého člověka méně přizpůsobivým k měnícím se podmínkám vnitřního i vnějšího prostředí. Jeho organismus se stává méně odolným a tudíž náchylnějším k nemocem, významnou roli hraje imunitní systém.

Nejčastější nemoci seniorů

Jako nejčastější nemoci se identifikují nemoci, které se podílejí na fenotypu stáří:

  • arterioskleróza (kornatění cév - tepen a změny tepenného průtoku, ztráta pružnosti cév v důsledku patologického ztluštění a kalcifikace cévní stěny),

  • chronická obstrukční plicní nemoc (emfyzém plic),

  • osteoporóza (řídnutí kostí způsobující zmenšování postavy, bolesti v křížové oblasti, deformaci postavy),

  • osteoartróza (degenerativní onemocnění kloubních chrupavek),

  • poruchy zraku (šedý zákal oční čočky, změny oční sítnice),

  • Alzheimerova choroba (degenerativní onemocnění mozku způsobující četné případy demence),

  • ztráta chrupu (v důsledku nemocí včetně zubního kazu).

Nejčastější oční choroby ve stáří

Cataracta senilis neboli stařecký zákal čočky. Vyskytuje se obvykle u lidí starších šedesáti let, při postižení mladších padesáti let se označuje jako cataracta presenilis. Zpravidla je oboustranný, i když začátek a pokles zrakové ostrosti na obou očích nebývá shodný. Dalším příkladem nemoci ve stáří je glaukom, onemocnění, jehož hlavním příznakem je zvýšení nitroočního tlaku. Následky jeho působení jsou trvalé anatomické změny a funkční poruchy oka. O závažnosti této choroby svědčí, že je v současné době jednou z nejčastějších příčin slepoty v našich zemích. Začátek nemoci probíhá zcela bez subjektivních příznaků, senioři si často neuvědomují poruchy vidění ani v pokročilém stádiu, pokud na ně nejsou neupozorněni.

Neurologická onemocnění ve stáří

Nejčastější poruchou nervového systému je ateroskleróza (skleróza mozkových cév) s komplikací závažnějších příhod, jako je například nedokrevnost nebo krvácení do mozku.

Cévní mozková příhoda je postižení určitého okrsku mozkové tkáně na podkladě poruchy cév, jejich neprůchodnosti s následnou ischemií nebo poruchy celistvosti cévní stěny s následným krvácením do mozkové tkáně (mozkové krvácení). Projevy jsou od dočasných poruch hybnosti a řeči až po bezvědomí, ochrnutí, smrt.

Parkinsonova choroba je další známé onemocnění nervového systému. Hlavním příznakem je klidový třes. Současně zvýšená svalová ztuhlost, maskovitý obličej, změněná řeč a chůze s nebezpečím pádu, často bývají vegetativní příznaky, jako je zácpa, poruchy spánku či psychické obtíže.

Jednou z nejzávažnějších nemocí je demence, chronický, trvalý úbytek duševních funkcí a schopností. Trápí nejen seniora postiženého touto chorobou, ale i jeho okolí, které často trpí více než sám senior. Chování pacienta je pro lidi v jeho okolí často nesrozumitelné. Co mate lidi kolem něj nejvíce, je nepředvídatelnost jeho chování. Prvním varovným příznakem je porucha paměti. Postižený se nedokáže pohybovat v oblastech pro něj nových a neznámých, má problémy s orientací v čase, stále klade stejné otázky, vypráví dokola tutéž historku, ukládá věci na nesprávné místo, neustále něco hledá, má problém s poznáváním a zapamatováním nových lidi, nedokáže se naučit nic nového, ztrácí iniciativu, často mění nálady a chování. Když se takoví lidé smějí, už zapomněli, že pět minut předtím byli velmi nešťastní. Často se stává, že se v jeho paměti oživují lidé, kteří pro něj hráli významnou roli, většinou to bývají rodiče. Dalším rysem je ztráta sebeobslužnosti, což vede k úplné závislosti na pomoci jiné osoby. Čím více paměť mizí, tím více připomíná myšlení malého dítěte a vše, co je s tím spojené. Skutečnost, že člověk postižený demencí je závislý na pomoci druhých, velmi často vede k jeho umístění do zařízení ústavní péče.

Nemoci trávicího systému ve

Nahrávám...
Nahrávám...