dnes je 3.12.2023

Input:

85/2008 Sb., Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 85/2008 Sb., Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2008
o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
270/2013 Sb.
(k 2.9.2013)
mění přílohu
168/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění přílohu
332/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k provedení § 79 odst. 8 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):
§ 1
Seznam léčivých látek a pomocných látek pro přípravu léčivých přípravků1) je uveden v příloze této vyhlášky.
§ 2
Zrušovací ustanovení
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 75/1998 Sb., kterou se vydává seznam léčivých látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, se zrušuje.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Julínek, MBA v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 85/2008 Sb.
Seznam léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků
Léčivé látky a pomocné látky, včetně tzv. rostlinných drog, jsou v tomto Seznamu uvedeny lékopisnými názvy.
 
Mezinárodní název
Český název
ACIDUM MALICUM LAEVOGYRUM
KYSELINA JABLEČNÁ, L-FORMA
ACIDUM PENTETICUM
KYSELINA PENTETOVÁ
ACIDUM POLYACRYLICUM
KYSELINA POLYAKRYLOVÁ
ACRIFLAVINII CHLORIDUM
AKRIFLAVINIUM-CHLORID
AGRIMONIAE PROCERAE HERBA
NAŤ ŘEPKU VONNÉHO
ALPINIAE RHIZOMA
GALGANOVÝ ODDENEK
AMYLUM MODIFICATUM
MODIFIKOVANÝ ŠKROB
ANTAZOLINI MESILAS
ANTAZOLIN-MESILÁT
ARSENI TRIOXIDUM
OXID ARSENITÝ
BARDANAE RADIX
LOPUCHOVÝ KOŘEN
BENZODODECINII BROMIDUM
BENZODODECINIUM-BROMID
BISMUTHI TRIBROMPHENOLAS
TRIBROMFENOLÁT BISMUTITÝ
BROMISOVALUM
BROMISOVAL
BRONOPOLUM
BRONOPOL
BUCCO FOLIUM
LIST TĚHOZEVU
CALAMI RADIX
PUŠKVORCOVÝ KOŘEN
CANNABIS INDICAE EXTRACTUM
EXTRAKT Z KONOPÍ INDICKÉHO
CANNABIS INDICAE FLOS
KVĚT KONOPÍ INDICKÉHO
CANNABIS SATIVAE EXTRACTUM
EXTRAKT Z KONOPÍ SETÉHO
CANNABIS SATIVAE FLOS
KVĚT KONOPÍ SETÉHO
CAPSAICINUM
KAPSAICIN
CARDAMOMI FRUCTUS
KARDAMOMOVÝ PLOD
CARDAMOMI SEMEN
KARDAMOMOVÉ SEMENO
CITRI PERICARPIUM RECENS
ČERSTVÉ CITRONOVÉ OPLODÍ
CLOROXINUM
KLOROXIN
Nahrávám...
Nahrávám...