dnes je 24.5.2024

Input:

217/2015 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

č. 217/2015 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
[zrušeno č. 257/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2015
o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb.:
§ 1
Vymezení zón
(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóny”) na území Krkonošského národního parku1) .
(2) Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy v měřítku 1 : 2 000, včetně elektronické podoby a na podkladě Základní mapy České republiky v měřítku 1 : 25 000, je uloženo v ústředním seznamu2) .
(3) Orientační
Nahrávám...
Nahrávám...