dnes je 26.5.2024

Input:

146/2008 Sb., Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném k 1.12.2018

č. 146/2008 Sb., Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném k 1.12.2018
[zrušeno č. 283/2021 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 9. dubna 2008
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
251/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
mění § 1, § 2 a přílohy; vkládá § 2a; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací1) .
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentaci pro vydání společného povolení stavby drah a dokumentaci pro vydání společného povolení stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
§ 2
Projektová dokumentace
Rozsah a obsah projektové dokumentace
a) leteckých staveb pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) leteckých staveb pro provádění stavby je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 2a
(1) Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace musí odpovídat
Nahrávám...
Nahrávám...