dnes je 26.5.2024

Input:

VYHODNOCOVÁNÍ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE KLIENTŮ

22.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.72.1
VYHODNOCOVÁNÍ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE KLIENTŮ

Mgr. Marcela Hauke

Definování nepříznivé sociální situace u jednotlivé konkrétní osoby je nezbytným předpokladem pro rozhodnutí, zda zájemce spadá do cílové skupiny, a tedy pro rozhodnutí, zda bude se zájemcem uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. Důležitost vyhodnocení nepříznivé sociální situace vyplývá z § 1 odst. (1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: „Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb…

V § 3 písm. b) zákon o sociálních službách definuje nepříznivou sociální situaci jako „oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením”.

Poskytovatelé nedoceňují, resp. podceňují důležitost definování nepříznivé sociální situace. Bez správně definované a zdůvodněné nepříznivé sociální situace poskytovatel neprokáže příslušnost k cílové skupině. Jestliže se osoba nenachází v nepříznivé sociální situaci, nelze jí poskytovat sociální služby podle zákona o sociálních službách a každý poskytovatel, který tak činí, je v přímém rozporu se zákonem o sociálních službách.

A kdo se v nepříznivé sociální situaci nachází? Osoba, která není schopná své nezbytné potřeby naplňovat sama a nemá zdroje k jejich naplňování – tzn. že nemá možnosti či dovednosti a nemá ani blízkou či jinou osobu, která by jí pomohla potřeby naplňovat. Pomoc sociální služby by měla přijít na řadu až ve chvíli, kdy nelze využít pomoci přirozené komunity, ve které osoba žije. Neměla by suplovat rodinu, ale měla by ji vhodně doplňovat.

Mnozí poskytovatelé poukazují na to, že pokud budou takto striktně vyhodnocovat nepříznivou sociální situaci, bude to znamenat radikální pokles počtu klientů a může to mít

Nahrávám...
Nahrávám...