dnes je 26.5.2024

Input:

Vláda dnes schválila změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí

7.5.2024, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Tento krok umožní poskytování komplexní péče v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory a centrech duševního zdraví.

Praha 7. května

Vláda dnes schválila změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Počítá s efektivním propojením sociálně-zdravotních služeb. Tento krok umožní poskytování komplexní péče v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory a centrech duševního zdraví. Cílem je řešit aktuální problémy spojené s oddělenými systémy péče pro jednotlivé pacienty. Plánované nabytí účinnosti je od ledna 2025.

Cílem tohoto zákona je propojení a vzájemná koordinace dosud oddělené sféry sociální a zdravotní péče směřující ke zlepšení kvality života klientů v sociálně zdravotních službách, garance vysoké úrovně poskytované zdravotní i sociální péče klientům, a to na jednom místě, lepší naplňování potřeb pacientů v sociální i zdravotní rovině a pružné a efektivní reakce na měnící se potřeby osob s chronickými zdravotními problémy, pro které má zdravotní stav významný dopad i na jejich sociální situaci

Nově vzniklá komplexní služba bude poskytovat a zahrnovat široký rozsah zařízení, včetně domovů pro postižené, denních center a

Nahrávám...
Nahrávám...