dnes je 24.5.2024

Input:

Vaskulárne rizikové faktory Alzheimerovej choroby

12.12.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.23
Vaskulárne rizikové faktory Alzheimerovej choroby

PhDr. Iveta Ondriová, PhD.

Alzheimerova choroba je najčastejšou í formou demencie vo vyššom veku. Rizikovými faktory inými než vek sú napríklad: ženské pohlavie, rodinná anamnéza, vaskulárne rizikové faktory ako je fajčenie, obezita a vysoký celkový cholesterol a súčasne vaskulárna morbidita ako je hypertenzia, diabetes a asymptomatické mozkové infarkty, sú spojené s vyšším rizikom demencie vrátane Alzheimerovej choroby.

Diabetes mellitus (DM) je metabolická porucha spájaná spolu s ďalšími rizikovými faktormi, ako je vek, hypertenzia, metabolický syndrom s Alzheimerovou chorobou. Diabetes mellitus II. typu (DM II) je uvádzaný ako faktor zvyšujúci riziko demencie. Mnohé štúdie poukazujú na vzťah medzi DM II. typu a úbytkom kognitívnych funkcií, ale vzťah kognitívnej poruchy a DM je silnejší k pozdnej forme ACH.

Hypertenzia - V posledných desaťročiach sa informácie o hypertenzii ako rizikovom faktore ACH uvádzajú stále častejšie.Hypertenzia môže spôsobiť zmeny v cievnej stene a tým znižovať prekrvenie mozgu a viesť k ischémii a hypoxii.

Hypercholesterolémia Vysoká hladina celkového sérového cholesterolu v strednom veku je uvádzaná ako rizikový faktor vzniku demencie, ACH, kognitívneho defektu v neskoršom veku.

Nahrávám...
Nahrávám...