dnes je 16.6.2024

Input:

V souvislosti se stárnutím populace narůstá počet lidí s demencí

17.2.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Konference Demence v České republice, která se konala 19. ledna v Praze, upozornila na to, jak důležité je v souvislosti se stárnutím populace na problematiku demence nejen poukazovat, ale také ji řešit ve všech dotčených oblastech.

„Demence tvoří zásadní hrozbu naší moderní společnosti, a to zejména pro následující dvě desetiletí. Je to mimo jiné i určitá daň za úspěch naší civilizace – dlouhověkost,“ říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Martina Mátlová, ředitelka České alzheimerovské společnosti, dodává: „Jsem ráda, že jsem měla příležitost představit nedávno zveřejněnou zprávu o stavu demence 2015 na takovém fóru. Nárůst počtu lidí s demencí je jedním z podstatných důvodů, proč je třeba tomuto fenoménu věnovat širokou a soustředěnou pozornost také na národní úrovni. Setkávání profesionálních pečujících je jedním ze způsobů, jak situaci lidí s demencí a těch, kdo o ně pečují, zlepšovat.“

Prožít tuto etapu života důstojně

Akce se konala pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Osobní účast obou ministrů na konferenci je důkazem závažnosti tématu. „Osoby s demencí se od sebe dramaticky liší nejenom věkem, ale rovněž zdravotním stavem, funkčním potenciálem, životním stylem, rodinným zázemím, lokalitou a bytovými podmínkami, životními zkušenostmi, hodnotovým systémem a dalšími závažnými životními okolnostmi, které ve své podstatě vyžadují důsledný individuální přístup s důrazem na podporu smysluplnosti a svébytnosti. V souladu s touto obsahovou rovinou je rovněž i smyslem sociálních služeb, poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zprostředkovat možnosti prožít tuto etapu života důstojně a zejména předcházet a zamezit sociálnímu vyloučení těchto osob,“ zmínila ve svém úvodním slově na konferenci ministryně Michaela Marksová.

Tzv. sociálně-zdravotní lůžka

Klienti s demencí mohou využívat různé druhy

Nahrávám...
Nahrávám...