dnes je 25.2.2024

Input:

Specifika komunikace se seniory

10.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.83
Specifika komunikace se seniory

Bc. Aneta Novotná, DiS.

Slovo komunikace vzniklo z latinského slova communicare, což by se dalo přeložit jako radit se, rozmlouvat nebo rokovat.

Komunikace je v podstatě procesem předávání a sdílení informací mezi 2 a více lidmi či subjekty, a to zejména prostřednictvím jazyka. Probíhá verbálně (pomocí slov v mluvené nebo psané podobě), ale i nonverbálně (mimika, gesta, ale i třeba tón hlasu).

Stáří je přirozený fyziologický proces, při kterém automaticky dochází k různým změnám, ať už fyzickým, psychickým nebo sociálním.

Faktory ovlivňující komunikaci se seniory

Fyzické faktory (smyslové poruchy, poruchy motoriky, stavy po CMP, aktuální fyzický stav atd.).

Psychické faktory (aktuální psychický stav, vyrovnávání se se stářím, osobnost seniora, emocionální labilita atd.).

Sociální faktory (kulturní a společenské normy, postoje ke stáří, ageismus atd.).

Komunikace se starým člověkem je oboustranným procesem. Nedochází při něm jen k jednosměrnému předávání informací, ale také k vyslechnutí a přijetí sdělení seniora.

Komunikace se seniory ve zdravotnictví a v sociálních službách vyžaduje od personálu specifické dovednosti, které se odrážejí ve vztahu pracovníka a klienta. Komunikace by měla být procesem efektivním a interaktivním, zaměřeným především na identifikaci potřeb seniorů a vytváření terapeutického vztahu na základě vzájemné spolupráce. Je zde nutná nejen korektnost verbálního sdělování, ale i obratnost v dorozumívání neverbálním.

Schopnost komunikace může být u starého člověka ovlivněna zhoršením kvality kognitivních funkcí. Projevuje se to nejčastěji zmenšenou koncentrací a pozorností, zpomalením psychomotorického tempa, změnami v emotivitě nebo v myšlení. To má vliv na schopnost adaptace seniora a na jeho motivaci.

Na co se zaměřit při komunikaci:

  • oslovení,

  • smyslová omezení,

  • důstojnost, úcta,

  • tempo,

  • srozumitelnost,

  • prostředí,

  • empatie, sociální inteligence.

Oslovení

Respektujeme seniora jako osobnost a oslovujeme jej jeho příjmením a odpovídajícím titulem. Vždy zjišťujeme, jaké konkrétní oslovení upřednostňuje. Rozhodně seniorovi netykáme ani nepoužíváme familiární oslovení typu „babi”, „dědo”.

Smyslová omezení

Taktně si zjistíme případné smyslové bariéry (poruchy sluchu a zraku) a přizpůsobíme tomu následnou komunikaci.

Při omezeném sluchu zjistíme míru postižení. Zda senior používá sluchadlo, a pokud ano,

Nahrávám...
Nahrávám...