dnes je 29.5.2024

Input:

Sociální pracovníci a bezpečnost

6.4.2014, Zdroj: ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety (http://www.ilo.org/oshenc)

Sociální pracovníci vykonávají širokou škálu pracovních úkonů a při práci se setkávají s mnoha různými typy prostředí i lidí. Pracují v komunitních zdravotních zařízeních, nemocnicích, rezidenčně léčebných centrech, v zařízeních pro léčbu závislostí, ve školách, agenturách pro rodinné služby, agenturách pěstounské péče, v zařízeních denní péče a ve veřejných i soukromých organizacích pro péči o děti. Sociální pracovníci často navštěvují domovy klientů, aby kontrolovali podmínky v dané domácnosti nebo o nich hovořili.

Jsou zaměstnáváni podniky, odbory, mezinárodními humanitárními organizacemi, agenturami působícími v oblasti lidských práv, věznicemi, organizacemi pro péči o seniory, advokátními kancelářemi, vysokými školami a univerzitami. Čím dál více se sociální práce stává tématem politiky. Někteří sociální pracovníci mají zároveň na plný nebo částečný úvazek soukromou praxi jako psychoterapeuti. Sociální pracovník je povolání, které se snaží zlepšit sociální fungování poskytováním praktické a psychologické pomoci lidem v nouzi.

Rizika a opatření pro prevenci

Stres

Studie opakovaně prokázaly, že stres na pracovišti způsobuje, nebo k němu přispívá nejistota zaměstnání, nízké finanční ohodnocení, pracovní přetížení a nedostatek autonomie při plnění pracovních úkolů. Všechny tyto faktory se ve významné míře vyskytují v pracovním životě sociálních pracovníků. Stres je pak často faktorem, který vede k různým onemocněním. Jedna studie ukázala, že 50 až 70 % všech zdravotních potíží sociálních pracovníků způsobuje stres.

Zdroje se neustále ztenčují, přitom poptávka po službách sociálních pracovníků stoupá. Sociální pracovníci se tak stále častěji ocitají v konfliktu mezi respektováním hodnot své profese a vyhovění např. rozpočtový požadavkům, kdy jednotlivým klientům již nemohou věnovat takový časový prostor jako dříve.

Násilí

Násilí je při výkonu sociální práce velkým problémem. Sociální pracovníci jsou násilím ohroženi významně, nejvíce pak terénní pracovníci,

Nahrávám...
Nahrávám...