dnes je 21.6.2024

Input:

Sněmovna schválila pravidla elektronického vedení zdravotní dokumentace

22.5.2024, Zdroj: ČTK

Do vládní novely doplnila také například právo pacienta na bezplatné získání první kopie dokumentace nebo výpisu z ní.

Nynější zákonná úprava předpokládá podle zdůvodnění především listinné vedení zdravotní dokumentace a nevytváří podmínky pro technicky proveditelné a provozně efektivní vedení v digitální formě. Předpis výslovně stanoví, že zdravotní dokumentace může být v listinné i elektronické podobě, oba způsoby jejího vedení bude možné kombinovat. Novela také konkretizuje účely nahlížení do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta.

Zdravotní dokumentaci vymezí vládní novela jako soubor informací vedených, zpracovávaných a uchovávaných za účelem poskytování zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi. A to bez ohledu na to, zda je poskytovatel získal od pacienta, od jiného poskytovatele, dalších osob nebo svou vlastní činností. Charakteristická bude dokumentace tím, že půjde o shromažďování informací kvůli poskytování zdravotní péče. Spadat do ní bude například identifikace pacienta, jeho anamnéza, zdravotní stav, soupis poskytnutých

Nahrávám...
Nahrávám...