dnes je 23.4.2024

Input:

Rada vlády projednávala, jak lépe chránit seniory před fyzickým i psychickým násilím

1.12.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dne 25. listopadu 2014 se konalo 23. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Jednání Rady předsedala její místopředsedkyně, náměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková.

Hlavní body, které byly na tomto v letošním roce již třetím zasedání projednávány, byly Informace o postupu MPSV při aktualizaci Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (dále jen NAP), ustavení a personální složení Pracovní skupiny na podporu zaměstnávání starších osob, podpora rozvoje asistivních technologií, Informace Ministerstva zdravotnictví o aktuálním stavu Národního akčního plánu Alzheimer a dále aktuální stav řešení očkování seniorů, jímž se Rada zabývala již na svém říjnovém zasedání. Rada se rovněž věnovala problematice zvýšení bezpečnosti a ochrany seniorů, kteří jsou často oběťmi fyzického i psychického násilí, podvodů a krádeží. V této souvislosti byla

Nahrávám...
Nahrávám...