dnes je 16.6.2024

Input:

Penzijní pojištění

15.9.2000, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 1998 jsem uzavřela penzijní připojištění u penzijního fondu (podmínky - doba trvání 2 roky a věk 50 let). Letos mi bylo nabídnuto navýšení s možností odečtení z daňového základu 12 tis. Kč ročně. Platí to i pro uzavřené staré smlouvy nebo pro nový smluvní vztah - uzavření letos a omezení věkem 60 let?

Dne 3. 8. 1999 nabyla účinnosti novela č. 170/1999 Sb., zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Novela na jedné straně zpřísnila podmínky pro přiznání nároku na výplatu penze tím, že prodloužila minimální dobu připojištění na 36 kalendářních měsíců a u starobní penze na 60 kalendářních měsíců a minimální věk stanovený pro nárok na starobní penzi zvýšila na 60 let. Na druhé straně novela zvýšila výši státního příspěvku vypláceného účastníkům penzijního připojištění. Novela stanovila povinnost pro penzijní fondy předložit návrhy změn penzijních plánů do 60 dnů od účinnosti zákona s tím, že ministerstvo financí rozhodne o návrhu do 90 dnů. Penzijní fondy, které změny penzijních plánů neměly schválené, mohly dle novely podle starých podmínek uzavírat pojistné smlouvy max. 9 měsíců od účinnosti zákona (tj. do 3. 5.2000). Pokud klient nepřistoupí na nové pojistné podmínky změnou pojistné smlouvy, zůstane v platnosti původní smlouva, ale tím ztratí nárok na zvýšený státní příspěvek.

Novela zákona zavedla i dlouho očekávané daňové zvýhodnění penzijního připojištění se státním příspěvkem. Toto se týká jak zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří přispívají svým zaměstnancům na účet u penzijního fondu, tak poplatníků, kteří si sami ze svého hradí úložky na penzijní připojištění. V novelizovaném § 15 odst. 12, zákona o daních z příjmů se říká:

Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst platbu příspěvků poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou lze takto

Nahrávám...
Nahrávám...