dnes je 24.5.2024

Input:

Neregistrované sociální služby porušují zákon

2.12.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Neregistrované sociální služby jsou jedním z problémů, který chce Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nyní razantněji řešit. Tyto služby totiž nedostatečně chrání práva svých klientů, dokonce je porušují. Staří lidé a zdravotně postižení žijí v některých pobytových zařízeních v nedůstojných podmínkách a jen obtížně se tomu brání. Nezřídka jsou také zneužívány státní příspěvky na péči. Ministerstvo nyní představuje doporučený postup pro krajské úřady, který řeší problematiku odhalování a postihu poskytování neregistrovaných sociálních služeb.

Služby sociální péče může vykonávat jen poskytovatel na základě oprávnění neboli registrace. Toto oprávnění vydávají krajské úřady na základě splnění zákonných podmínek, které například vyžadují dostatečné materiální vybavení, vhodné technické zázemí, správnou hygienickou úroveň a odborně způsobilý personál.

„Registrovaný poskytovatel je podle zákona povinen mimo jiné uzavírat smlouvy o poskytnutí sociálních služeb, chránit práva uživatelů, dodržovat standardy služeb i limity úhrad za poskytnuté služby. Navíc podléhají kontrole krajských úřadů a inspekci úřadu práce“ říká náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.
Neregistrované sociální služby dnes stojí „mimo“ zákon. Jde zejména o služby ubytovací, stravovací či ošetřovatelskou péči. Většinou

Nahrávám...
Nahrávám...