dnes je 24.4.2024

Input:

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

31.8.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podíl starších osob v populaci České republiky bude nadále výrazně narůstat. Důsledky zvy- šování počtu i podílu osob seniorského věku se na makro úrovni dotýkají všech sfér sociálního a ekonomického vývoje. Lidé se dožívají vyššího věku.

Nahrávám...
Nahrávám...