dnes je 23.4.2024

Input:

Ministerstvo práce chce razantněji stíhat neregistrované sociální služby (denikreferendum.cz)

5.12.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na problém neregistrovaných sociálních služeb před časem upozornila ombudsmanka Anna Šabatová. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní avizuje, že chce problém razantně řešit. Neregistrované sociální služby totiž stojí mimo zákon. denikreferendum.cz, 3. 12. 2014

„Registrovaný poskytovatel je podle zákona povinen mimo jiné uzavírat smlouvy o poskytnutí sociálních služeb, chránit práva uživatelů, dodržovat standardy služeb i limity úhrad za poskytnuté služby. Navíc podléhají kontrole krajských úřadů a inspekci úřadu práce“, říká náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.

Na to, že jsou neregistrované sociální služby jedním z velkých problémů, upozornila ve druhé polovině června ombudsmanka Anna Šabatová.

„Ubytovací zařízení poskytující péči bez povinného oprávnění k poskytování sociálních služeb (registrace) představují pro seniory či jiné osoby závislé na péči zvýšené riziko pro život, zdraví a lidskou důstojnost. Kvalita služeb a péče v nich totiž není vázána povinnými standardy kvality a obvykle chybí i odborný personál. Nelze proto vyloučit, že klienti závislí na pomoci a péči zde mohou být vystavováni špatnému zacházení,“ uvedla tehdy Šabatová.

Půl roku po šetření ombudsmanky přiznalo problém také ministerstvo práce a sociálních věcí, úředníci ministerstva ho budou napříště řešit razantněji než dosud. Tyto služby totiž nedostatečně chrání práva svých klientů, dokonce je porušují. Staří lidé a zdravotně postižení žijí v některých pobytových zařízeních v nedůstojných podmínkách a jen obtížně se tomu brání. Nezřídka jsou také zneužívány státní příspěvky na péči. Ministerstvo nyní představuje doporučený postup pro krajské úřady, který řeší problematiku odhalování a postihu poskytování neregistrovaných sociálních služeb. Služby sociální péče může vykonávat jen poskytovatel na základě oprávnění neboli registrace. Toto oprávnění vydávají krajské úřady na základě splnění zákonných podmínek, které například vyžadují dostatečné materiální vybavení, vhodné technické zázemí,

Nahrávám...
Nahrávám...