dnes je 27.2.2024

Input:

MANAGEMENT PRAXE

7.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

POUŽITÉ ZKRATKY: • M – management • MS – management systém • MK – management kvality • PSP – privátní stomatologická praxe

Co je to management?

Funkční M je základem dlouhodobě prosperující praxe a duševního zdraví jejího personálu. Vždy platí jednoduchá rovnice, že lepší M znamená vyšší efektivitu podnikání, méně stresu a spokojenější pracovní tým i spokojenější zákazníky!

Ve světě se názory na způsoby MS postupně vyvíjí i liší v prioritách a stěžejních principech. Moderní pohledy (založené na poučení ze série ekonomických krizí) ukazují, že novodobý MS musí být založen na dosahování cílů primárně prostřednictvím lidí – soustředění na týmovou práci a lidské zdroje – vychází z předpokladu, že teprve spokojený pracovník týmu má předpoklady uspokojovat zákazníky. Zákazníci i pracovníci jsou v tomto MS postaveni na stejně prioritní úroveň, pracovníci dokonce o trochu výše!

Naprostá většina českých PSP žije v permanentním režimu „krizového“ managementu – „hasí požáry“ nejakutnějších problémů a řízení procesů probíhá povšechně metodou neustálého opakovaného přikazování „per ústa“. Přestože každá podnikatelská činnost čas od času vyžaduje hašení požárů, nesmí se stát dennodenním standardem. Takovýto režim nikdy není schopen stanovovat (natož řešit) dlouhodobé cíle – PSP je v tomto scénáři „řízena“ ze dne na den.

V oboru stomatologie lze takto sice „pohodlně“ prožít celý profesní život (postkomunistický systém financování praxe ze zdrojů VZP tento scénář usnadňoval), avšak takovéto praxe jsou povšechně pouze průměrné v tvorbě zisku a výsledná „tržní hodnota“ takovéto praxe je na „konci“ jen stěží uspokojující (neslouží jako „důchodové pojištění“ pro zbytek života – běžný scénář z tradičně fungujících zemí EU).

Funkční MS a MK proto musí být zaměřen na cílený růst profesní spokojenosti celého týmu, ekonomických benefitů i výsledné celkové tržní hodnoty „podniku“ PSP.

Styl managementu

Názorově se ve světě opět liší i pohledy na styl managementu. Některé favorizují autokrativní styl řízení (autoritářství, diktát), jiné naopak uvolněný „laissez-faire“ (bez kontrolních mechanismů, svobodomyslný).
Skutečná efektivita je však ve vyváženosti a současný M favorizuje kompromisní vyvážený pohled – založený na principu spoluzodpovědnosti, názorové demokracie, delegování, týmové spolupráce – stylu, jenž dává prostor inciativě a samostatnosti každého člena týmu – nicméně, s jasným vymezením cílového stavu – s konkrétně určenými hranicemi a mantinely.

Autoritativní styl řízení pro současný svět již zcela nevhodný – trh, legislativa i konkurence jsou dynamické – vše se mění nejrychleji v historii lidstva. Do popředí vstupují systémy „cílového“ řízení:

 • Lidé (pracovníci) - jejich iniciativa a spoluzodpovědnost – jsou klíčový faktor
 • Lidé musí mít kompetence (pravomoci) i spoluzodpovědnost
 • MS stanovuje cíle, nikoliv postupy (způsob realizace cílů je kompetencí lidí)
 • Vedoucí manažer/lékař PSP deleguje nejen práci, ale i kompetence a odpovědnost
 • Decentralizace rozhodování, pravomocí i odpovědnosti
 • MS stanovuje pouze „mantinely“ – lidé mají svobodu zvolit si cestu ke splnění cílů
 • Maximální důraz na komunikaci týmu
 • Prolínání pracovních úkolů a kompetencí – jako nástroj zlepšující komunikaci, sounáležitost a obrana proti stereotypnímu stresu
 • Zvýšení profitability
 • Rozvoj praxe
 • Profesní rozvoj
 • Dokonalejší pracovní tým
 • Snížení pracovního stresu
 • Zvýšení osobní spokojenosti zaměstnanců i managementu

Obecný přínos funkčního MSStres v PSP

Obor stomatologie v rozvinutých zemích světa klade na stomatologický tým neustále se zvyšující nároky – primárně v oblasti klinické, sekundárně však i rostoucí administrativa – rostoucí požadavky na hygienické postupy, právní náležitosti smluvního vztahu lékař-pacient, informované souhlasy, vedení zdravotnické dokumentace, a k tomu všemu rostoucí požadavky na technologické vybavení i administrativní náležitosti (viz.

Nahrávám...
Nahrávám...