dnes je 2.3.2024

Input:

Kontroly léčebného režimu se meziročně zvýšily. Bylo jich o téměř 10 tisíc více

30.5.2014, Zdroj: ČSSZ

Od začátku letošního roku do konce března provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 44 961 kontrol dodržování léčebného režimu u lidí v pracovní neschopnosti (přesněji řečeno dočasně práce neschopných pojištěnců). Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 677 osobám. Oproti stejnému období roku 2013 se počet postihů zvýšil o 140. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Plzeňském – 91 a Moravskoslezském – 80. V celorepublikovém průměru byl zkontrolován přibližně každý osmý v pracovní neschopnosti.

Občané, kteří čerpají nemocenské, mají povinnost dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce, dále umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit byt a zvonek jmenovkou. Kontrola přitom může proběhnout i v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti, za které nenáleží žádná výplata. Mezi další povinnosti patří sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době pracovní neschopnosti, na které se budou skutečně zdržovat, a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem.

Ošetřující lékař povoluje vycházky nejvýše v celkovém rozsahu maximálně 6 hodin denně, a to v rozmezí od 7 hodin do 19 hodin. Vycházky může lékař vymezit na konkrétní časový úsek nebo více časových úseků. Rozhodnutí o rozsahu a době vycházek je v kompetenci ošetřujícího lékaře. Vycházky však musí odpovídat zdravotnímu stavu nemocného a nesmí narušovat nebo prodlužovat uzdravení. Ve výjimečných případech a po předchozím písemném souhlasu OSSZ může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

V souvislosti s dočasnou pracovní neschopností zaznamenávají pracovníci OSSZ i případy, kdy lidé úmyslně pozměňují údaje na tzv. neschopence. Při podezření na takové jednání podává OSSZ trestní oznámení. Příkladem je případ muže z Domažlicka, který přepsal datum na úředním dokumentu „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti“ v úmyslu prodloužit

Nahrávám...
Nahrávám...