dnes je 24.4.2024

Input:

Jak dál se službami asistovaného života pro seniory?

11.11.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Služby asistovaného života pro seniory byly náplní celodenního semináře zaměřeného na další rozvoj služeb asistovaného života pro seniory, který dne 5. listopadu 2014 uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Záštitu nad seminářem převzala náměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Jana Hanzlíková.

Cílem bylo navrhnout konkrétní opatření do připravovaného návrhu aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Rychle probíhající demografické změny a tomu odpovídající stárnutí populace kladou stále větší nároky na poskytování zdravotních a sociálních služeb a na schopnost těchto služeb odpovídajícím způsobem reagovat na rostoucí potřeby starších osob.

Rozvoj informačních a asistivních technologií a jejich správné využití může být jednou z cest, jak uvedenou situaci zvládnout. Asistivní technologie nejenže zvyšují soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením, ale umožňují jim také prodloužení života v jejich domácím prostředí - v okruhu jejich blízkých. Na jedné straně tak mohou asistivní technologie napomoci zlepšení kvality života uvedených osob, zároveň však na straně druhé mohou přispět i k lepšímu využívání prostředků vynakládaných na sociální a zdravotní služby.

Semináře se zúčastnili jak zástupci dotčených resortů, tj. Ministerstva práce a

Nahrávám...
Nahrávám...