dnes je 14.4.2024

Input:

Informace o vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

29.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke dni 1.4.2012 nabyla spolu se zákonem č. 372/2001 Sb. o zdravotních službách i jeho prováděcí vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Do té doby upravovala oblast nakládání se zdravotnickou dokumentací vyhláška 385/2006 Sb. Porovnáme-li obě úpravy k zásadním změnám nedošlo, co se týče povinností, situace se pro poskytovatele zdravotních služeb zjednodušila. Zejména odpadla povinnost zasílat návrh zdravotnické dokumentace ke skartaci příslušnému archivu. Nicméně většina povinností zůstala, vyhláška zároveň podává minimální obsah podstatných náležitostí, které musí zdravotnická dokumentace obsahovat – z tohoto důvodu nejdůležitější ustanovení tohoto textu uvedu níže:

Obsah zdravotnické dokumentace
Zdravotnická dokumentace, s ohledem na rozsah poskytovaných zdravotních služeb, obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb pacientovi, a to

a) identifikační údaje poskytovatele, kterými jsou

1. jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele,

2. adresa místa poskytování zdravotních služeb v případě fyzické osoby,

3. obchodní firma nebo název poskytovatele, adresa sídla nebo adresa místa podnikání v případě právnické osoby,

4. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

5. název oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení poskytovatele takto členěno (dále jen „oddělení zdravotnického zařízení“),

b) identifikační údaje pacienta, kterými jsou

1. jméno, popřípadě jména, příjmení pacienta,

2. datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta, a kód zdravotní pojišťovny,

3. adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu na území České republiky, a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresa bydliště mimo území České republiky,

c) pohlaví pacienta,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis

Nahrávám...
Nahrávám...