dnes je 27.2.2024

Input:

Eutanazie – pro a proti, recenze knihy

27.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká lékařská komora pořádala dne 28. listopadu 2012 v Praze konferenci s názvem Eutanazie - pro a proti. I když byla akce vysoce navštívena, jistě se ti, kteří se ji nemohli osobně zúčastnit, rádi seznámí s názory přednášejících, které souhrnně vydalo jako monografii nakladatelství Grada Publishing. Učinilo to tak rychle, že každý z účastníků byl jedním výtiskem uváděného titulu obdarován hned na místě.

Úvod
Je nezbytné doplnit, že popisovaná akce navázala na předešlý rok (2011), kdy se rovněž z iniciativy České lékařské komory a také v listopadu a v Praze konala konference na téma Etika a komunikace v medicíně. Příspěvky jednotlivých (tj. 40) autorů byly následně vydány knižně a reprezentují dosud nejobsáhlejší detekci etických, jmenovitě dilematických, situací a popis návazných komunikačních způsobů. Kromě úvodu o Etice a komunikaci v lékařské praxi a obecnějších kapitol: Význam komunikace v medicíně, Komunikační dovednosti v medicíně, Empatie, její význam a formy a Etické normy a kodexy, najde čtenář v publikaci specifika etických témat, řazených podle jednotlivých lékařských oborů. (Ptáček R., Bartůněk P. a kolektiv: Etika a komunikace v medicíně, Praha, Grada Publishing 2011, ISBN 978-80-247-3976-2, 528 stran).

Obsah publikace
Publikace o eutanazii obsahuje (kromě úvodu a předmluvy/ několik problémových okruhů. Nejprve je pojednána Eutanázie jako celospolečenský fenomén, následují kapitoly Medicínské souvislosti, dále Etické a filozofické souvislosti a právní konotace. Navazujícím a posledním okruhem jsou pak Teologické a duchovní souvislosti. Obsahem příloh jsou Vybrané kasuistiky a praktická doporučení, dále významné a pečlivě vybrané dokumenty vážící se k problematice eutanazie i s příslušnými komentáři. Nechybí přehled vybraných pojmů a „klasicky“ jak jmenný a věcný rejstřík, tak závěrečný a stručný souhrn. Protože jsou v publikaci příspěvky 26 autorů (z nichž jich 18 skutečně aktivně vystoupilo na konferenci), lze uvítat i stručné a abecedně řazené informace o autorech.

Radek Ptáček a Petr Bartůněk, kteří se mj. ujali nelehkého úkolu editorů, ve své předmluvě zdůrazňují nejen známý fakt, že problematika eutanazie je kontroverzní, ale i skutečnost, že celá publikace reprezentuje především zamýšlení nad závažným tématem a je i otevřením oborové i mezioborové diskuze. Ostatně právě proto byli k účasti na konferenci pozváni i k napsání svého stanoviska vyzváni nejen lékaři, ale také filozofové, teologové, právníci a psychologové. Editoři v závěru své předmluvy zdůrazňují, že i přes značnou různorodost názorů „základním imperativem zůstává: vždy

Nahrávám...
Nahrávám...