dnes je 27.2.2024

Input:

Dokumentace poskytovatele pracovnělékařských služeb

2.9.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, přinesl právní regulaci nově koncipovaných pracovnělékařských služeb. V současnosti je tato právní úprava v přechodném období, takže se zatím dá postupovat podle dosavadní právní úpravy závodní preventivní péče obsažené v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Nejpozději od 1. dubna 2013 však budou muset být pracovnělékařské služby poskytovány podle nové právní úpravy. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy jsou stanoveny i podrobné požadavky na to, v jakém rozsahu a jakým způsobem má být dokumentace o pracovnělékařských službách vedena.

Druhy dokumentace
U dokumentace o pracovnělékařských službách, kterou vede poskytovatel pracovnělékařských služeb, s kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, rozlišujeme dva základní druhy dokumentací, a to:

a)  zdravotnickou dokumentaci, která se týká pacienta, tedy uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance, a

b) dokumentace o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele.

Zatímco požadavky na zdravotnickou dokumentaci a na zacházení s ní jsou stanoveny poměrně podrobně, ohledně dokumentace o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele právní úprava již tak důkladná není. Podívejme se dále blíže na obě skupiny.

Charakter zdravotnické dokumentace
Zdravotnická dokumentace je ve smyslu ust. § 53 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, souborem informací vztahující se k pacientovi, o němž je vedena.  Ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi lze při zpracování osobních údajů nakládat s rodným číslem pacienta.

Obsah zdravotnické dokumentace
Obsah zdravotnické dokumentace stanoví zákon č. 372/2011 Sb. a k němu vydaná prováděcí vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Zdravotnická dokumentace podle účelu jejího zaměření obsahuje zejména:

  • identifikační údaje pacienta, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České
Nahrávám...
Nahrávám...