dnes je 24.5.2024

Input:

Co vše souvisí s důchodem a o co se nejčastěji zajímají studenti.

4.6.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Plzeň - město byla v úterý 2. června místem setkání novinářů plzeňského regionu a odborníků z OSSZ. U příležitosti 25 let od vzniku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se u kulatého stolu diskutovaly různé otázky týkající se sociálního zabezpečení. Např. povinnosti studentů v sociálním zabezpečení, možnosti občanů sledovat své konto důchodového pojištění, co mají na OSSZ vyřídit ti, kteří se chystají pracovat v zahraničí, nejasnosti spojené s důchody a další.

Studenti se podle zkušeností OSSZ často zajímají o to, zda během studia nemusí odvádět pojistné na sociální zabezpečení. Ani studenti, ale ani absolventi, kteří po skončení studia nenastoupí do zaměstnání, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Studenti, kteří se však rozhodnou při studiu pracovat, mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění, pokud jejich zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění. To znamená, že se zaměstnavatelem mají uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti v zásadě s příjmem alespoň 2 500 Kč měsíčně. Pojistné studenti hradí i v případě, kdy pracují na základě dohody o provedení práce s příjmem nad 10 000 Kč za měsíc u jednoho zaměstnavatele. Pojistné za studenty, stejně jako za ostatní zaměstnance, odvádí zaměstnavatel. Studentům se doba, kdy pracují a platí pojistné, započítává do doby pojištění potřebné pro důchod.
„Samotné studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole se od 1. 1. 2010 již do doby pojištění pro důchod nezapočítává,“ zdůraznila ředitelka regionálního Pracoviště ČSSZ Plzeň Mgr. Jana Klímová a doplnila: „Účast na důchodovém pojištění si studenti starší 18 let mohou zajistit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění. Přihláška k němu se podává na OSSZ podle místa bydliště a minimální pojistné hrazené v roce 2015 činí 1 863 Kč měsíčně“.
Vedoucí oddělení
Nahrávám...
Nahrávám...