Profesionální dovednosti manažera
lekce 1
  Verbální a neverbální komunikace
  Otázky a procvičení k 1. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 1. lekce
 
lekce 2
  Poslouchání a naslouchání
  Otázky a procvičení k 2. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 2. lekce
 
lekce 3
  Strategie a taktika jednání
  Otázky a procvičení k 3. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 3. lekce
 
lekce 4
  Manažersky náročné pohovory
  Otázky a procvičení k 4. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 4. lekce
 
lekce 5
  Manipulace
  Otázky a procvičení k 5. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 5. lekce
 
lekce 6
  Asertivita - zdravé sebeprosazení
  Otázky a procvičení k 6. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 6. lekce
 
lekce 7
  Hodnotící pohovory se zaměstnanci
  Otázky a procvičení k 7. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 7. lekce
 
lekce 8
  Jak si udržet úspěšné zaměstnance
  Otázky a procvičení k 8. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 8. lekce
 
lekce 9
  Jak zvládnout obtížné zaměstnance
  Otázky a procvičení k 9. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 9. lekce
 
lekce 10
  Konflikty a stresové situace v řízení
  Otázky a procvičení k 10. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 10. lekce
 
lekce 11
  Základy manažerské image
  Otázky a procvičení k 11. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 11. lekce
 
lekce 12
  Sebeprezentace a komunikace před publikem
  Otázky a procvičení k 12. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 12. lekce
 
lekce 13
  Skupinová prezentace a týmová práce
  Otázky a procvičení k 13. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 13. lekce