dnes je 21.6.2024

Input:

Nemoci dýchací soustavy - tradičně nejčastější důvod tzv. neschopenek i v roce 2015

28.1.2016, Zdroj: ČSSZ

Onemocnění dýchací soustavy měla „na svědomí“ bezmála 600 tisíc ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v roce 2015, z celkového počtu více než půl druhého milionu ukončených případů. Přesně 595 160 jich evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v období od ledna do prosince loňského roku. Zároveň však jde o nemoci, se kterými jsou pojištěnci na tzv. neschopence nejkratší dobu, průměrně jim k vyléčení stačí zhruba 16 dní.

Vůbec nejkratší dobu zůstávali pojištěnci na tzv. neschopence s chřipkou (zhruba 13 dní), nejdéle
je v této skupině onemocnění sužovaly chronické nemoci dolních cest dýchacích – zhruba 44 dní.
Naopak nejdelší dobu léčby vyžadovala tuberkulóza – zhruba více než půl roku (přibližně 202 dní).
V souvislosti s ní však bylo ukončeno nejméně případů dočasných pracovních neschopností (124).

Ve srovnání s rokem 2014 bylo v roce 2015 ukončeno o 241 156 více případů dočasné pracovní
neschopnosti, což představuje nárůst o bezmála 19 %. Přitom v nejsledovanější diagnostické skupině,
kterou jsou tradičně nemoci dýchací soustavy, stoupl v roce 2015 počet ukončených případů dočasné
pracovní neschopnosti o 168 741 (nárůst o 39,57 %) ve srovnání s rokem 2014. Oproti roku 2014 se
zvýšil počet ukončených „neschopenek“ rovněž u nemocí trávicí soustavy, bylo jich o 12 106 více
(nárůst o 12,76 %), u nemocí pohybové soustavy šlo v roce 2015 o nárůst 23 712 (o 9,35 %) případů
ukončených dočasných pracovní neschopností oproti roku 2014. Vzestup oproti roku 2014
zaznamenaly v roce 2015 mj. nemoci nervové soustavy, a to o 1 809 ukončených případů dočasné
pracovní neschopnosti (nárůst o 8,79 %) a duševní nemoci - v této diagnostické skupině bylo v roce
2015 o 2 738 (o 7,49 %) ukončených případů více než v roce 2014.

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 31. 12. 2015

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

124

81

43

201,90

208,53

189,40

Zhoubné novotvary

12 778

6 155

6 623

177,28

170,12

183,94

Nemoci duševní

39 289

13 945

25 344

90,44

81,43

95,41

Nemoci nervové soustavy

22 372

9 333

13 039

81,73

81,04

82,23

Nemoci oběhové soustavy

44 700

25 722

18 978

80,73

89,99

68,18

Nahrávám...
Nahrávám...