dnes je 18.7.2024

Input:

406/2016 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 2.3.2017

č. 406/2016 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 2.3.2017
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 2. prosince 2016
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
13/2017 Sb.
(k 1.1.2017)
mění cenové rozhodnutí č. 7/2016;
nové cenové rozhodnutí č. 10/2016 ze dne 14.12.2016 bylo uveřejněné v Energetickém regulačním věstníku,v částce 12
82/2017 Sb.
(k 2.3.2017)
mění cenové rozhodnutí č. 6/2016;
nové cenové rozhodnutí č. 1/2017 ze dne 2.3.2017 bylo uveřejněné v Energetickém regulačním věstníku, v částce 12
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 6/2016 ze dne 25. listopadu 2016, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 7/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 8/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.
Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 6/2016 v
Nahrávám...
Nahrávám...