dnes je 18.7.2024

Input:

352/2016 Sb., Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

č. 352/2016 Sb., Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2016
o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Toto nařízení upravuje ocenění udělované ministrem průmyslu a obchodu k ohodnocení zásluh, celoživotní práce nebo za významný čin v oblasti průmyslu nebo obchodu.
(2)  Druhem ocenění je stříbrná Medaile ministra průmyslu a obchodu (dále jen „medaile”). Ocenění dále tvoří diplom a etue.
§ 2
Medaile
(1)  Medaile se razí ze stříbra o ryzosti 999, o průměru 50 mm a o hmotnosti 42 g.
(2)  Na medaili je uveden text „Medaile ministra průmyslu a obchodu”, doplněný o symboly průmyslu a obchodu.
§ 3
Podmínky udělení ocenění
(1)  Ocenění se uděluje osobě nebo skupině osob. Ocenění lze udělit fyzické osobě též in memoriam.
(2)  Slavnostní předání udělených ocenění se koná nejvýše čtyřikrát v roce.
(3)  Při výběru osoby navrhované na udělení ocenění se zohlední tato kritéria:
a)  ohodnocení zásluh v
Nahrávám...
Nahrávám...