dnes je 13.7.2024

Input:

348/2013 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014

č. 348/2013 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
VYHLÁŠKA
ze dne 22. října 2013
o Programu statistických zjišťování na rok 2014
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Program statistických zjišťování na rok 2014 je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 348/2013 Sb.
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM NA ROK 2014
I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
 
1. P 3-04
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 6-04
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
3. P 5-01
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4. Zem 1-12
Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
5. Zem 7-02
Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
6. Zem 3-01
Roční výkaz o drůbeži
7. Zem 1-02
Výkaz o chovu skotu
8. Zem 2-02
Výkaz o chovu prasat
9. Zem 1-01
Soupis hospodářských zvířat
10. Osev 3-01
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
11. Zem 6-01
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
12. Zem V 6 až 9
Odhady sklizně zemědělských plodin
13. Les 8-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
14. Prům 1-12
Měsíční výkaz v průmyslu
15. Prům 2-01
Roční výkaz v průmyslu
16. Stav 1-12
Měsíční výkaz ve stavebnictví
17. Stav 2-12
Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
18. Stav 7-99
Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
19. Stav 5-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
20. SP 1-12
Měsíční výkaz v obchodě a službách
21. CR 1-12
Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
22. CR 2-04
Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
23. Zdp 3-04
Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
24. Pen Poj 3-04
Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování
25. Pen3c-04
Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
26. Zdp 5-01
Roční výkaz zdravotních pojišťoven
27. Poj 5a-01
Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven
28. Poj 5b-01
Roční výkaz penzijních společností
29. Pen 5a-01
Roční výkaz bankovních peněžních institucí
30. Pen 5b-01
Roční výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)
31. VPI 3-04
Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
32. NI 1-01
Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
33. VI 1-01
Roční výkaz vybraných vládních institucí
34. Kult 7-01
Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
35. Kult 8-01
Roční výkaz o televizním vysílání
36. Práce 2-04
Čtvrtletní výkaz o práci
37. ÚNP4-01
Výkaz o úplných nákladech práce
38. EPR 1-12
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
39. EPS 1-12
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
40. EP 5-01
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
Nahrávám...
Nahrávám...