dnes je 3.12.2023

Input:

Využitie princípu bazálnej stimulácie v starostlivosti o pacientov s Alzheimerovou chorobou

12.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.24
Využitie princípu bazálnej stimulácie v starostlivosti o pacientov s Alzheimerovou chorobou

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Ing. Jarmila Dučaiová

Pri ošetrovaní pacientov s Alzheimerovou chorobou je vhodné využiť princípy konceptu bazálnej stimulácie. Ja potrebné aby základne princípy konceptu ovládal celý terapeuticky tím podieľajúci sa na liečbe pacienta. Súčasťou terapeutického tímu by mali byť aj  preškolení rodinní príslušníci. Pri práci s konceptom bazálnej stimulácie ošetrovateľské intervencie chápeme ako ošetrovateľské ponuky, ktoré vyjadrujú snahu rozpoznať potreby pacienta a vychádzať pritom zo situácie zohľadňujúcej individuálne životné návyky s cieľom poskytnutia vhodných stimulov .

Desatoro bazálnej stimulácie

1. Privítajte sa a rozlúčte sa s pacientom vždy rovnakými slovami.

2. Pri oslovení pacienta sa ho vždy dotknite, pokiaľ je to možné vždy na rovnakom mieste.

3. Hovorte jasne, zrozumiteľne a zreteľne.

4. Nezvyšujte hlas, hovorte prirodzeným tónom.

5. Pri rozhovore používajte takú formu komunikácie, na ktorú je pacient zvyknutý.

6. Verbálny prejav nech je v súlade s neverbálnym.

7. Nepoužívajte v reči zdrobneniny.

8. Nehovorte s viacerými osobami naraz.

9. Pri komunikácii sa pokúste redukovať rušivý vplyv okolia.

10. Umožnite pacientovi reagovať na vaše slová .

Bazálna stimulácia sa pokúša dať pacientovi zreteľné vnemy a skúsenosti, vzťahujúce sa na zážitky z vnímania vlastného tela, ale tiež na zážitky z okolia. Vďaka tomu, že činnosti sestier majú opakujúci sa priebeh, môže pacient lepšie vnímať a spracovať všetky zážitky a skúsenosti.

Pri kontakte s pacientom využívame tzv. iniciálny dotyk. Iniciálny dotykje cielený dotyk na pacientovom tele, prostredníctvom ktorého podávame pacientovi informáciu „teraz som prišiel/prišla”, „som tu pre vás” a „teraz sa rozlúčime”. Miesto iniciálneho dotyku vyberáme individuálne, môže to byť rameno, ruka. Informácia o ňom sa umiestni na viditeľné miesto a tento dotyk vykonávajú všetci členovia tímu, vrátane príbuzných.

Kvalita somatickej stimulácie je závislá na kvalite dotykov sestry, ktorá dotykmi terapeuticky pôsobí počas celkového kúpeľa, v priebehu polohovania, pri podpore a stimulácii dýchania alebo v pomoci pri pohybe. Princíp účinku celkového kúpeľa v bazálnej stimulácii spočíva v tom, že koreň každého chĺpku je obklopený bohatou nervovou spleťou, ktorá registruje dotyk a prenáša tieto informácie do mozgu. Ak pochopíme, že umývanie pacienta v smere rastu chĺpkov upokojuje, tak pri večernej toalete použijeme tento spôsob umývania.

Pre stimuláciu vestibulárneho systému môžeme využívať nepatrné pohyby

Nahrávám...
Nahrávám...