dnes je 13.7.2024

Input:

Pohledávky v ordinaci lékaře

16.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Co je pohledávka? Pohledávka je právo věřitele žádat určité plnění (například peníze, věci, nebo služby) na dlužníkovi. Povinnost dlužníka k plnění se nazývá dluh (závazek).

Smluvní nebo jiné vztahy mezi věřitelem a dlužníkem

Pohledávky vznikají zejména z titulu plnění jednoho účastníka vůči druhému účastníku vyplývajícího ze smluvního vztahu, přičemž smluvní vztah nemusí být vždy písemný (např. kupní smlouva je uzavřena ústně tj. smluvní vztah uzavřen zaplacením zboží v hotovosti k okamžiku jeho převzetí od prodejce). V uvedených případech se jedná zejména o pohledávky v obchodně – právních vztazích.

Příklady
Soukromému lékaři vzniká pohledávka za poskytnuté ošetření např. cizince, který nemá smluvní zdravotní pojištění. Pacient za poskytnuté výkony je povinen zaplatit příslušnou cenu.

Zdravotnickému zařízení vzniká pohledávka za zdravotní pojišťovnou za provedené a vyúčtované zdravotní výkony.

V případě pronájmu ordinace nebo čekárny (např. za účelem šíření reklamy výrobce léčiv nebo zdravotního materiálu), se vztah mezi pronajímatelem, (ten může být v pozici věřitele) a nájemcem, který z titulu nájemného a poplatků za služby spojené s nájmem, může být dlužníkem, je upraven občanským zákoníkem. Jedná se o občansko – právní vztah smluvní vztah.

Rovněž mezi zaměstnancem (instrumentářkou nebo sestrou) a zaměstnavatelem (soukromým lékařem) mohou vznikat vztahy věřitel – dlužník. Například zaměstnavatel se stává věřitelem a zaměstnanec dlužníkem, pokud přijal zálohu na drobná vydání nebo zálohu na

Nahrávám...
Nahrávám...