dnes je 13.7.2024

Input:

On-line kurz Dvanáct pravidel bezchybné češtiny

20.6.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

On-line kurz Dvanát pravidel bezchybné češtiny je rozdělen do 12 lekcí. Každá z 12 lekcí je věnována jak gramatickým jevům, tak částečně stylistice. Lekce jsou doplněny upozorněními na nejčastější chyby, praktickými příklady a ukázkami. Každá lekce je uzavřena rekapitulací probraného studijního materiálu a úkolem na procvičení. Poslední, 13. lekcí, je závěrečný test na prověření Vašich znalostí. Po jeho úspěšném absolvování získáte certifikát.

Lekce 1          

            Úvodem

            Studijní cíle

            Doporučené zdroje (část první): Internetová jazyková příručka

            Pravopis: Psaní i/y

            Slova a styl

            Úprava dokumentu: Zobrazení skrytých znaků

            Strategie psaní: Minimální texty

            Shrnutí

            Úkol do příští lekce

           

Lekce 2          

            Studijní cíle

            Doporučené zdroje (část druhá): ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

            Pravopis: Psaní i/y

            Slova a styl: Druhy jazykových stylů

            Úprava dokumentu: Lorem ipsum - Velikost písma - Řezy písma - Úplnost znakové sady

            Strategie psaní: Kontext a adresát textu

            Shrnutí

            Úkol do příští lekce

           

Lekce 3          

            Studijní cíle

            Doporučené zdroje (část třetí): Slovník současné češtiny, portál Nechybujte.cz

            Pravopis: Shoda přísudku s podmětem

            Slova a styl: Hlavní priorita - Optimální a nejoptimálnější - Bryskní - Zevrubný

            Úprava dokumentu: Formát a okraje dokumentu

            Strategie psaní

            Shrnutí

            Úkol do příští lekce

           

Lekce 4          

            Studijní cíle

            Pravopis: Psaní mně/mě - Délka samohlásek

            Slova a styl: Stupňování přídavných jmen - Přivlastňovací přídavná jména

            Úprava dokumentu: Řádkování - Členění odstavců - Zarovnání textu - Odstavec na přelomu stránky

            Strategie psaní

            Shrnutí

            Úkol do příští lekce

           

Lekce 5          

            Studijní cíle

            Pravopis: Předpony a předložky s(e)/z(e)

            Slova a styl: Zájmena svůj a jenž

            Úprava dokumentu: Dělení slov

            Strategie psaní

            Shrnutí

            Úkol do příští lekce

           

Lekce 6          

            Studijní cíle

            Pravopis: Zkratky a značky

            Slova a styl: Číslovky a číslice

            Úprava dokumentu: Nevhodné výrazy na koncích řádků

            Strategie psaní

            Shrnutí

            Úkol do příští lekce

           

Lekce 7          

            Studijní cíle

            Pravopis: Psaní spřežek - Složená přídavná jména

            Slova a styl: Slovo protěžovat - Něco o něčem - Česko

            Úprava dokumentu: Psaní výčtů - Interpunkční řešení položek výčtu

            Strategie psaní

            Shrnutí

            Úkol do příští lekce

           

Lekce 8          

            Studijní cíle

            Pravopis: Psaní velkých písmen

            Slova a styl: Česko

            Úprava dokumentu: Pravidla pro psaní adres - Pravidla pro psaní data a místa - Pravidla pro psaní obchodních a úředních dopisů - Podpisy

            Strategie psaní

            Shrnutí

            Úkol do příští lekce

           

Lekce 9          

            Studijní cíle

            Pravopis: Interpunkce

            Slova a styl: Vyjádření vlastnosti a děje (vyznamenaný x vyznamenán)

            Úprava dokumentu: Umisťování obrázků a grafů do textu

            Strategie psaní

            Shrnutí

            Úkol do příští lekce

           

Lekce 10        

            Studijní cíle

            Pravopis: Interpunkce: větné čárky

            Slova a styl: Oslovení a závěrečný pozdrav

            Úprava dokumentu: Emotikony neboli smajlíci

            Strategie psaní

            Shrnutí

            Úkol do příští lekce

           

Lekce 11        

            Studijní cíle

            Pravopis: Interpunkce: větné čárky II

            Slova a styl: Texty a genderová korektnost

            Úprava dokumentu: Jak na to?

            Strategie psaní

            Shrnutí

           

Lekce 12        

            Studijní cíle

            Pravopis: Korektura textu

            Strategie psaní Nedokonalosti a chyby v odevzdaném textu

            Shrnutí

            Závěrem

 

Závěrečný test

Nahrávám...
Nahrávám...