dnes je 21.1.2020

Input:

Ministr zdravotnictví podepsal úhradovou vyhlášku pro rok 2020

18.10.2019, Zdroj: ČTK

Úhradová vyhláška pro rok 2020 počítá s rekordním nárůstem úhrad ve všech segmentech zdravotní péče. Na zdravotní péči se celkem rozdělí 35 miliard korun navíc. Dnes to svým podpisem finálně stvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a odeslal vyhlášku do Sbírky zákonů.

Rozdělení úhrad v příštím roce vychází z odhadovaného růstu příjmů celého systému veřejného zdravotního pojištění. Očekávané příjmy v roce 2020 činí částku 350 miliard korun, což znamená meziroční nárůst o 19 miliard korun. Na zdravotní péči vynaloží zdravotní pojišťovny podle úhradové vyhlášky v příštím roce celkem 340 miliard korun, což je téměř o 29 miliard korun navíc. Kromě toho půjde na péči dalších 6 miliard korun nad rámec úhradové vyhlášky ze zůstatků zdravotních pojišťoven. „Celkem, v rámci úhradové vyhlášky i ze zůstatků zdravotních pojišťoven, míří příští rok za pacienty 35 miliard korun. To je skutečně nejvíce v historii,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Úhradová vyhláška plně respektuje výsledek dohodovacího řízení mezi zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven. Současně také počítá s dodatečným navýšením prostředků o 4,9 miliard korun, na kterém se dohodli zástupci poskytovatelů s premiérem a ministrem zdravotnictví. Důvodem je kompenzace navýšení tabulkových platů ve veřejné sféře o 1 500 korun, ke kterému došlo po dohodovacím řízení a dotýká se zejména nemocnic.

„My zastáváme názor, že pokud navýšíme jednomu segmentu, musí se navýšit všem. Tento princip musíme dodržet. Proto jsme dodatečné 4,9 miliardy rozdělili napříč všemi segmenty proporcionálně. Tedy tak, aby byl i nadále respektován výsledek dohodovacího řízení. To znamená další nárůst úhrad pro všechny segmenty v průměru o 1,5 procenta. S výjimkou domácí péče, která byla zvýhodněna již v původním návrhu vyhlášky, protože zde vnímáme určitý dluh z minulosti, kdy byla opomíjena. Domácí péči tedy navyšujeme úhrady výrazněji a směřujeme je do platů. Plat sester v domácí péči tak může vzrůst až o 10 tisíc korun měsíčně,“ uvedl ministr.

Domácí péče si v příštím roce podle úhradové vyhlášky kromě již avizovaných 340 milionů korun polepší o dalších 330 milionů. Peníze navíc směřují zejména na navýšení mzdových indexů o 35 procent, což znamená navýšení superhrubé mzdy sester o 10 tisíc korun. „V celkovém součtu, i s penězi ze zůstatků zdravotních pojišťoven, jde v příštím roce do domácí péče téměř 1 miliarda korun navíc, což meziročně znamená absolutně rekordní nárůst 42 procent,“ doplnil ministr.

V segmentu akutní lůžkové péče budou z peněz navíc navýšeny paušální úhrady i minimální základní sazby o dalších 1,5 procenta, také budou podpořeny urgentní