dnes je 13.7.2024

Input:

Jste ve věku, kdy uvažujete o odchodu do důchodu? A přitom si nejste jisti, zda máte „odpracované“ potřebné roky? Žádejte ČSSZ o informativní list důchodového pojištění

1.12.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nejen dosažený věk rozhoduje o nároku na důchod. Důležité jsou i „odpracované“ roky. Pokud si nejste jisti, kolik máte odpracováno, pomůže vám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zdarma vypracuje informativní osobní list důchodového pojištění, který obsahuje doby zaměstnání, tedy pojištění potřebné pro přiznání důchodu. Při podání žádosti o důchod tak nebudete zaskočeni případnými nesrovnalostmi či chybějícími údaji o vaší výdělečné činnosti. V letošním roce ČSSZ vypracovala 120 289 informativních osobních listů důchodového pojištění.

Co je informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)?
Je to přehled dob důchodového pojištění každého pracujícího – ať zaměstnance či osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které má ve své evidenci ČSSZ. Dobu pojištění zaměstnanců předává do centrální evidence ČSSZ zaměstnavatel formou evidenčních listů. Dobu pojištění OSVČ tamtéž zasílá příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (v Praze Pražská správa a v Brně Městská správa – OSSZ). IOLDP obsahuje i některé náhradní doby pojištění (např. dobu studia, vojenské služby, vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání apod.), od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů (tj. hrubých výdělků) a vyloučených dob (např. nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny apod.). Nově IOLDP obsahuje i celkový počet neevidovaných dob (včetně celkového součtu), které chybí mezi prvním a posledním nárokovým dokladem občana. ČSSZ o těchto dobách nemá v evidenci žádné doklady. Právě informace o neevidovaných dobách mohou včas upozornit na konkrétní chybějící doby pojištění.

Proč mít IOLDP?
K přiznání důchodu je kromě dosaženého důchodového věku nutná i zákonem stanovená doba pojištění. Stává se, že zaměstnavatelé nesplní svou zákonnou povinnost a potřebné údaje o zaměstnancích ČSSZ neoznámí, často

Nahrávám...
Nahrávám...