dnes je 13.7.2024

Input:

Hlavní plány nové vlády v oblasti zdravotnictví

13.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhrn hlavních plánovaných změn, které vyplývají z koaliční smlouvy.

Otázka zdravotnictví je natolik citlivá, že je velmi často předmětem předvolebních debat a slibů politiků napříč celým politickým spektrem. Není tudíž žádným překvapením, že se i tato problematika stala předmětem koaličního vyjednávání politických stran, které mají potenciál sestavit vládu[1] na základě výsledků předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.[2]

Výsledkem povolebních disputací je text koaliční smlouvy, jehož obsah prezentovali lídři ČSSD, ANO a KDU-ČSL, a ze kterého je možné vydedukovat záměry nové vlády v oblasti zdravotnictví.

Níže jsou uvedeny hlavní plánované změny, které vyplývají z koaliční smlouvy.[3]

A) Problematika daní a pojištění

Strany vládní koalice se zavázali usilovat o:

 • Snížení sazby DPH na léky (od roku 2015).
 • Sjednocení základů pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění s výpočty odpovídajících daňových základů.

B) Problematika úhrad zdravotní péče

Hlavními cíli v této otázce jsou především:

 • Vytvořit předvídatelný, stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Úhrady budou závazné pro všechny zdravotní pojišťovny, kdy základním pravidlem bude: „Za stejné výkony zdravotnickým zařízením stejná úhrada a způsob plateb.“
 • Provézt změnu koncepce úhradové vyhlášky, a to včetně seznamu výkonů, které by tam měly lépe reflektovat náklady zdravotnických zařízení na obnovu přístrojové techniky i nemovitého majetku (plánovaný horizont 2 – 3 let).
 • Pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce vázané na ekonomické parametry, jakými jsou především růst inflace a růst průměrné mzdy ve zdravotnictví.
 • Odvody plateb do zdravotního pojištění bez horní hranice.
 • Odstranění administrativních překážek pro kofinancování sociální a zdravotní péče ze zdrojů sociálního a zdravotního pojištění.

C) Dostupnost lékařské péče

V následujícím vládním období je v této otázce možné počítat s následujícím vývojem:

 • Vytvoření pravidel pro utváření sítě zdravotnických zařízení financovaných z veřejného pojištění všemi zdravotními pojišťovnami zajišťující srovnatelnou dostupnost péče.[4]
 • Zlepšení přístupu pacientů k lázeňské péči. Mělo by především dojít k úpravě indikačního seznamu posilující rehabilitační péči a zamezující hrazení wellness služeb z veřejných prostředků.
 • Zajištění dostupnosti lékárenských služeb v menších městech a obcích.
 • Provedení revize lékové politiky a cenotvorby s cílem zajistit lepší dostupnost léků plně hrazených ze zdravotního pojištění v každé lékové skupině a přístupu k vysoce inovativním lékům a léčebným metodám.
 • Omezení úhrady léčivých přípravků a zdravotních pomůcek, které nemají jednoznačně klinicky prokázaný terapeutický efekt.

D) Poplatky ve zdravotnictví

Již otázka zavedení poplatků ve zdravotnictví byla levicovými stranami přijata velmi kriticky, a proto není překvapením, že i této otázce byla v koaliční smlouvě věnována značná pozornost. Ta výslovně zmiňuje závazek stran:

 • Zrušit poplatky ve výši 30 Kč v ambulancích praktických lékařů, specialistů a lékárnách.
 • Zachovat poplatek ve výši 90 Kč za pohotovost.[5]
 • Nezavézt opětovně poplatek za pobyt v nemocnici.

Zrušení, respektive opětovné nezavedení výše uvedených poplatků bude samozřejmě spojeno se snížením příjmů. Ty by měly být, dle plánů koaličních stran, kompenzovány zdravotními pojišťovnami po příslušném navýšení zdrojů ze státního rozpočtu, zejména zvýšením platby za státní pojištěnce.

E) Zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení

V další pasáží koaliční smlouvy týkající se zdravotnictví jsou definovány závazky stran k:

 • Vytvoření nediskriminačních a transparentních podmínek při získávání smluv mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením.
 • Zajištění veřejného přístupu ke všem smlouvám zdravotních pojišťoven a k obchodním smlouvám mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením.
 • Zřízení dozorového orgánu nad toky zdravotního pojišťění.
 • Institucionalizaci Národního referenčního centra pod kontrolou a odpovědností státu.
 • Oddělení vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven.
 • Pokud by mělo dojít ke snížení počtu zdravotních pojišťoven, pak bude realizováno až po projednání a se souhlasem koaličních stran.

F) Veřejné neziskové zdravotnictví

Základními cíly tohoto programu jsou:

 • Přijetí zákona o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních. V těchto zařízeních pak bude zachován jednotný systém odměňování zaměstnanců s tarifními a nadtarifními složkami.
 • Podpoření systému zvyšování kvality poskytované péče.
 • Vytvoření podmínek pro tvorbu standardů odborné lékařské péče.
 • Zapojení České republiky do evropské sítě excelence a zajištění jejich efektivní dostupnosti pro pacienty.

G) Prevence

Mezi další úkoly nové vlády týkající se zdravotnictví jsou ty, které se týkají preventivní péče. Koaliční smlouva zmiňuje jmenovitě:

 • Zavedení motivačního systému občanů,[6] jehož cílem bude zdravý životní styl, odpovědnost za zdraví[7] a uplatňování práv pacientů.
 • Vytvoření projektu realizace a financování zdravotních priorit státu se zaměřením na prevenci
Nahrávám...
Nahrávám...