dnes je 7.10.2022

Input:

85/2008 Sb., Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 85/2008 Sb., Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění účinném k 1.7.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2008
o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
270/2013 Sb.
(k 2.9.2013)
mění přílohu
168/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění přílohu
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k provedení § 79 odst. 8 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):
§ 1
Seznam léčivých látek a pomocných látek pro přípravu léčivých přípravků1) je uveden v příloze této vyhlášky.
§ 2
Zrušovací ustanovení
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 75/1998 Sb., kterou se vydává seznam léčivých látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, se zrušuje.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Julínek, MBA v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 85/2008 Sb.
Seznam léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků
Léčivé látky a pomocné látky, včetně tzv. rostlinných drog, jsou v tomto Seznamu uvedeny lékopisnými názvy.
 
Mezinárodní název
Český název
ABSINTHII HERBA
PELYŇKOVÁ NAŤ
ACACIAE GUMMI
ARABSKÁ KLOVATINA
ACACIAE GUMMI DTSPERSIONE DESICCATUM
ARABSKÁ KLOVATINA USUŠENÁ ROZPRÁŠENÍM
ACAMPROSATUM CALCICUM
AKAMPROSÁT VÁPENATÁ SŮL
ACARBOSUM
AKARBOSA
ACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUM
ACEBUTOLOL-HYDROCHLORID
ACECLOFENACUM
ACEKLOFENAK
ACESULFAMUM KALIČUM
ACESULFAM DRASELNÁ SŮL
ACETAZOLAMIDUM
ACETAZOLAMID
ACETONUM
ACETON
ACETYLCYSTETNUM
ACETYLCYSTEIN
ACETYLCHOLINI CHLORIDUM
ACETYLCHOLIN-CHLORTD
ACETYLDIGOXINUM BETA
ACETYLDIGOXIN-BETA
ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM
ACETYLTRYPTOFAN RACEMICKÝ
ACETYLTYROSINUM
ACETYLTYROSIN
ACICLOVIRUM
ACIKLOVIR
ACIDUM ACETICUM 99%
KYSELINA OCTOVÁ 99 %
ACIDUM ACETYLSALICYLTCUM
KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ
ACIDUM ADIPICUM
KYSELINA ADIPOVÁ
ACIDUM ALGINICUM
KYSELINA ALGINOVÁ
ACIDUM 4-AMINOBENZOTCUM
KYSELINA 4-AMINOBENZOOVÁ
ACIDUM p-AMINOHTPPURICUM
KYSELINA p- AMINOHIPPUROVÁ
ACIDUM AMIDOTRIZOICUM DIHYDRICUM
KYSELINA AMIDOTRIZOOVÁ DTHYDRÁT
ACIDUM AMINOCAPROICUM
KYSELINA AMINOKAPRONOVÁ
ACIDUM ASCORBICUM
KYSELINA ASKORBOVÁ
ACIDUM ASPARTICUM
KYSELINA ASPARAGOVÁ
ACIDUM BENZOICUM
KYSELINA BENZOOVÁ
ACIDUM BORICUM
KYSELINA BORITÁ
ACIDUM CHENODEOXYCHOLICUM
KYSELINA CHENODEOXYCHOLOVÁ
ACIDUM CITRICUM
KYSELINA CITRÓNOVÁ
ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM
KYSELINA CITRÓNOVÁ MONOHYDRÁT
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
KYSELINA DEHYDROCHOLOVÁ
ACIDUM EDETICUM
KYSELINA EDETOVÁ
ACIDUM ETACRYNICUM
KYSELINA ETAKRYNOVÁ
ACIDUM FOLICUM
KYSELINA LISTOVÁ
ACIDUM FORMTCUM
KYSELINA MRAVENČÍ
ACIDUM FUSIDICUM HEMIHYDRICUM
KYSELINA FUSIDOVÁ HEMIHYDRÁT
ACIDUM GENTISICUM
KYSELINA GENTISOVÁ
ACIDUM GLUTAMICUM
KYSELINA GLUTAMOVÁ
ACIDUM HYDROCHLORICUM 10%
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 10%
ACIDUM HYDROCHLORTCUM 35%
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 35%
ACIDUM IOPANOICUM
KYSELINA JOPANOOVÁ
ACIDUM IOTALAMICUM
KYSELINA JOTALAMOVÁ
ACIDUM IOXAGLICUM
KYSELINA JOXAGLOVÁ
ACIDUM LACTICUM
KYSELINA MLÉČNÁ
Nahrávám...
Nahrávám...