dnes je 13.7.2024

Input:

435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 13. května 2004
o zaměstnanosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v. § 25 odst. 1 mění písm. q)
202/2005 Sb.
(k 27.5.2005)
v § 13 mění odst. 3 písm. c) a ruší odst. 4
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění, 17 novelizačních bodů
350/2005 Sb.
(k 13.10.2005)
v § 97 písm. g) ruší slova
382/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 34 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 138 nahrazuje slovo
428/2005 Sb.
(k 24.11.2005)
v § 87 a § 102 odst. 1 mění písm. j) a k), v § 98 písm. j) ruší slovo a v § 98 doplňuje písm. l), včetně nového znění poznámky pod čarou
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 82 odst. 4 a v § 141 odst. 4 nahrazuje slova
495/2005 Sb.
(k 23.12.2005)
v § 81 odst. 2 písm. b ruší a vkládá slova
109/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 10 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 8 odst. 1 písm. n) vkládá bod 5
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 8 odst. 1 písm. b) a j), § 50 odst. 6, § 51 odst. 1 a 2, § 114 odst. 2, § 122 odst. 5; vkládá v 57 odst. 2, nová přechodná ustanovení
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 5 písm. c) bodu 5 vkládá slova
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění § 87, § 98 a § 102
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 97 mění písm. g), f) a vkládá písm. h), mění § 99 písm. a)
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
v § 35 vkládá odst. 2
264/2006 Sb.
(k 7.6.2006)
mění § 41 odst. 3 písm. f), § 113 odst. 5, § 139 odst. 2 písm. a), b) a c), § 140 odst. 2 písm. b) a c), § 139 odst. 5 písm. a)
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 5 písm. e), § 69 odst. 6, § 89, § 121 odst. 5, § 132 odst. 1, § 140 odst. odst. 4 písm. b; ruší § 13 a v § 140 odst. 1 písm. b), nové přechodné ustanovení
159/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
v § 111 odst. 3 mění slova
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 25 odst. 1 písm. o) vkládá slova
213/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 5 písm. c), § 41 odst. 3 písm. e) a f), nové přechodné ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 25 odst. 1 písm. o), § 30 odst. 4, § 39 odst. 2, § 50 odst. 7, § 54 odst. 1 a § 78; nová přechodná ustanovení
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
vkládá slova v § 69 odst. 6 a v § 121 odst. 5
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
vkládá v § 3 odst. 3, ruší v § 97 písm. a) a h), v § 98 mění písm. c) a vkládá písm. n)
57/2008 Sb.
(k 12.3.2008)
mění § 103
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 60 odst. 3, § 61 odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 4 písm. a)
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 25 odst. 2 písm. d), § 29 písm. c) a § 33 odst. 1 písm. h)
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 25 odst. 2 písm. d) (původně písm. f), § 41 odst. 3 písm. b), § 56 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. c), § 67 odst. 2 písm. a) a b), § 69 odst. 5; nová přechodná ustanovení
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 220 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
479/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 78, § 98 písm. p), § 104 odst. 2, § 113 odst. 5, § 116 odst. 2; nová přechodná ustanovení
479/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 7 odst. 3, § 8 odst. 1, § 9, § 67, § 140 odst. 3, ruší § 9a a § 9b
ÚZ 68/2009 Sb.
 
 
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
mění § 25 odst. 1 písm. n), v § 78 mění odst. 3 a vkládá odst. 12, nové přechodné ustanovení
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 6 odst. 1 písm. l), § 8 odst. 1 písm. l), § 14 odst. 3 písm. b), § 60, § 6, § 62 odst. 3; vkládá nový § 61a; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 písm. a) bod 1 a 2, § 62 odst. 2; vkládá nový § 147c
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 82 odst. 3 a 4; ruší v § 141 odst. 5 a 7
326/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
původně vkládal nový § 50a - změna neprovedena - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno, viz zák. č. 362/2009 Sb.
362/2009 Sb.
(k 20.10.2009)
ruší § 50a, (který měl být vložen zák. č. 326/2009 Sb. k 1.11.2009)
149/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá větu v § 78 odst. 2; nové přechodné ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
427/2010 Sb.
(k 1.5.2011)
mění § 37a odst. 3 a 4, § 37b odst. 3 a 4, § 89
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění, celkem 82 novelizačních bodů
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 34 novelizačních bodů
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 39 odst. 2 a § § 54 odst. 1
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 91 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění v části první nadpis hlavy V, § 9, § 21, § 69 odst. 5, § 80 písm. a), § 122 odst. 3 písm. d), § 140 odst. 3, § 147
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 60, § 63, § 65; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 25 odst. 1 písm. c) a o)
1/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění, celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 25 odst. 1 písm. p), § 53 odst. 1, § 75, § 76
nález ÚS
437/2012 Sb.
(k 10.12.2012)
ruší ustanovení § 30 odst. 2 písm. d)
505/2012 Sb.
(k 31.12.2012)
mění § 53 odst. 1
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 25, § 60 odst. 2 a 3, § 121 odst. 4 písm. a), § 122 odst. 1, § 147c
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 53 odst. 1; nová přechodná ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 126, § 129, § 132, § 139, ruší § 84, § 128, § 130, § 131, § 133 a § 134; nové přechodné ustanovení
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění, celkem 28 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
136/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 54 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
nález ÚS
219/2014 Sb.
(k 20.10.2014)
ruší slova v § 140 odst. 4 písm. f)
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 37a odst. 2 a 3
84/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 111; nové přechodné ustanovení
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění v § 25 odst. 1 písm. n)
203/2015 Sb.
(k 17.8.2015)
mění § 89 odst. 3
203/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění celkem k datu 21 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
mění § 97 písm. e) a § 99 písm. a)
317/2015 Sb.
(k 7.12.2015)
mění § 6 odst. 1 a 2, § 8a odst. 1 písm. k) a § 147d odst. 1
88/2016 Sb.
(k 1.4.2016)
mění § 78 odst. 2 a 3; nová přechodná ustanovení
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
vkládá v § 25 odst. 1 písm. t)
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 25 odst. 1 písm. n)
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 25 odst. 1 písm. n)
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
vkládá slova v § 25 odst. 1 písm. n)
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
93/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 1, § 78, § 102, § 136, § 139 a § 140; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 75, § 139, § 140, § 141 a § 141b
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 138
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 4, § 5, § 25, § 60, § 60a, § 62, § 63, § 66, § 95, § 113, § 139, § 140, § 147, § 147b; vkládá § 60b; nová přechodná ustanovení
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 140 odst. 4
Účinnost zákona byla stanovena k 1.7.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 14.7.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
206/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 5, § 21, § 27, § 30, § 81, § 83, § 84, § 127
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění celkem k datu 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
327/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění celkem k datu 28 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § 3, § 5, § 21, § 37a, § 87, § 98, § 102, § 136 a vkládá § 147ca
210/2019 Sb.
(k 6.9.2019)
mění § 111; nové přechodné ustanovení
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 248/2021 Sb., zák. č. 261/2021 Sb. a zák. č. 177/2022 Sb.
mění § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 odst. 2, § 120d odst. 2 a § 122 odst. 5
365/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 78a; nová přechodná ustanovení
33/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 25 odst. 1 písm. d)
161/2020 Sb.
(k 14.4.2020)
mění § 5 písm. b), § 24 a § 27 odst. 3
285/2020 Sb.
(k 30.7.2020)
mění § 3, § 5a, § 14, § 87, § 95, § 98 a § 102
248/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 39, § 104, § 115, § 118, § 119; vkládá § 39a, 39b a v části páté novou hlavu VII; nové přechodné ustanovení
248/2021 Sb.
(k 1.4.2022)
mění § 42 a vkládá nový § 147ba
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 5 písm. b) bod 4 a ruší § 147c
274/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 8a, § 139 a § 140
216/2022 Sb.
(k 1.2.2023)
vkládá § 109b
75/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 136, § 139 a § 140; nová přechodná ustanovení
125/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 60, § 63, § 139, § 140, § 142 a ruší § 58a
173/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 37a, § 38, § 89, § 91, § 92, § 96, § 98, § 99 a § 102
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 48 a § 49; ruší § 44a a § 44b; nové přechodné ustanovení
408/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
408/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 3, § 5a, § 14, § 37, § 37a, název části čtvrté, § 87, § 88, § 94, § 98, § 102, § 136; vkládá § 101a
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 69, § 75, § 76, § 118, § 136 a § 147ba
418/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 25 odst. 1 písm. i)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 2
Státní politika zaměstnanosti
(1)  Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména
a)  zabezpečování práva na zaměstnání,
b)  sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů pro pracovní uplatnění fyzických osob,
c)  koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu,
d)  tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a opatření k zajištění priorit v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce,
e)  uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti,
f)  tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce,
g)  hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti,
h)  poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce,
i)  poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
j)  opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob,
k)  opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce,
l)  usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a z území České republiky do zahraničí.
(2)  Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na trhu práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace; při provádění státní politiky zaměstnanosti spolupracuje stát s dalšími subjekty činnými na trhu práce, zejména s územními samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdruženími osob se zdravotním postižením a organizacemi zaměstnavatelů.
(3)  Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají
a)  Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo”),
b)  Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce”)75) .
§ 3
Účastníci právních vztahů
(1)  Účastníky právních vztahů podle tohoto zákona jsou
a)  Česká republika, za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce,
b)  fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem;2) fyzickými osobami jsou státní občané České republiky a za stejných podmínek cizinci,3) kteří splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené tímto zákonem,
c)  zaměstnavatelé4) ; za zaměstnavatele se považuje rovněž odštěpný závod zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzická osoba oprávněné podnikat na území České republiky podle zvláštních právních předpisů5) ; pro účely § 87 odst. 1 a 2, § 93, § 102 odst. 2 a § 126 se za zaměstnavatele považuje rovněž
1.  odštěpný závod s umístěním na území České
Nahrávám...
Nahrávám...