dnes je 4.10.2023

Input:

359/2013 Sb., Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

č. 359/2013 Sb., Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2013
o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):
§ 1
(1) Vzor formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu (dále jen „návrh na vklad”) do katastru nemovitostí v listinné podobě je uveden v příloze k této vyhlášce.
(2) Formulář návrhu na vklad do katastru nemovitostí lze vyplnit rovněž v elektronické podobě prostřednictvím aplikace, která je dostupná na internetových stránkách Českého
Nahrávám...
Nahrávám...